Marek Porcjusz Katon, Ireneusz Mikołajczyk

O gospodarstwie rolnym

ISBN:
978-83-231-2402-3
Publication year:
2009
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,00 zł

miękka

Marek Porcjusz Katon, Ireneusz Mikołajczyk

O gospodarstwie rolnym

Kategoria produktu:

Profesor Ireneusz Mikołajczyk, wybitny specjalista zajmujący się od lat rzymskimi pisarzami agronomicznymi, przełożył na język polski łacińskie traktaty agronomiczne Warrona, Kolumelli i Palladiusza, zaopatrując je w rozbudowane wstępy i komentarze. Do pełnego korpusu Scriptores rei agrariae zabrakło tylko traktatu agronomicznego Katona De agricultura. Lukę tę wypełnia opiniowany tu przekład [...].
Komentowany przekład traktatu Katona O gospodarstwie rolnym stanowi zwieńczenie długoletnich studiów Ireneusza Mikołajczyka prowadzonych nad rzymską literaturą agronomiczną. Zapoczątkowała je cenna praca Traktat „Rerum rusticarum libri tres" Marka Terencjusza Warrona. Monografi a historycznoliteracka, wydana w 1992 roku. Opublikował też unikalną w literaturze światowej pracę, będącą syntezą naszej wiedzy o łacińskiej literaturze agronomicznej (Rzymska literatura agronomiczna, Toruń 2004). Na szczególną zaś uwagę zasługują przekłady łacińskich traktatów agronomicznych Warrona, Kolumelli i Palladiusza. Posunięciem naturalnym w tej sytuacji było przygotowanie przekładu Katona De agricultura. W ten sposób czytelnik polski będzie miał w przekładach całość zachowanej łacińskiej literatury agronomicznej. [...]. W sumie należy uznać przekład traktatu Katona, który prezentuje nam prof. I. Mikołajczyk, za wzorowy pod każdym względem. [...].
Komentowany przekład dotyczy tekstu bardzo ważnego, a jednocześnie trudnego do zrozumienia. Należy zwrócić uwagę, że wydanie przekładu Katona zamyka serię przekładów łacińskiej literatury agronomicznej dokonanych przez jednego tłumacza i wnikliwie skomentowanych. Jest to wielkie osiągnięcie nauki polskiej.

Wykaz skrótów / 5
WSTĘP / 7
1. Szkic biograficzny Katona / 7
2. Dorobek literacki / 11
3. Traktat De agri cultura / 14
3.1. Kompozycja utworu / 19
3.2. Przegląd treści / 20
3.3. Posiadłości Katona / 23
3.4. Styl i język / 33
4. Uwagi do przekładu / 35
5. Bibliografia / 36
O gospodarstwie rolnym / 45
Identyfikacja roślin / 215
Wykaz miar używanych przez Katona / 219
Spis ilustracji / 220

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum