• Home
  • Archaeologia Historica Polona, t. 18 (2009): Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 18 (2009): Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej

Nakład wyczerpany

Publication year:
2009
Pages number:
218
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Archaeologia Historica Polona
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

68,00 zł

miękka

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 18 (2009): Wytwórczość w Polsce średniowiecznej i nowożytnej

Cezary Buśko, Marek Dereń, Aldona Garbacz-Klempka: Konfekcjonowanie ołowiu i miedzi w krakowskiej Wielkiej Wadze / 7
Maria Dąbrowska: Proces odlewania dziań w lejni malborskiej w XV wieku / 21
Dariusz Rozmus: Próba rekonstrukcji procesu wytopu srebra i ołowiu w XI i XII wieku (na przykładzie osady produkcyjnej w Dąbrowie Górniczej-Łośniu) / 45
Artur Kwaśniewski: Wytwórczość kamieniarska na Ziemi Kłodzkiej okresu renesansu 1550-1650. Uwagi o produkcji, dystrybucji i kontekście społecznym / 57
Michał Starski: Uwagi o późnośredniowiecznej wytwórczości garncarskiej na Pomorzu Gdańskim / 75
Krzysztof Wachowski, Emilia Jaroch: Artystyczne wyroby skórzane w późnym średniowieczu. Problem wytwórczości w Europie Środkowo-Wschodniej / 97
Karolina Blusiewicz: Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej / 121
Beata Wywrot-Wyszkowska: Uwagi na temat wytwórczości obuwniczej w późno-średniowiecznym Kołobrzegu / 141
Algirdas Žalnierius: Zespół woskobojni z Kowna z 1. połowy XVI wieku / 169
Sławomir Dryja: Technologia produkcji słodowniczej i piwowarskiej w średniowieczu i na początku ery nowożytnej w Krakowie / 185
Aldona Andrzejewska: Wykorzystanie surowców wtórnych oraz odpadów produkcyjnych w średniowiecznym Bytomiu / 209

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum