• Home
  • Historia starożytna
  • Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)

Szymon Olszaniec, Przemysław Wojciechowski

Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2469-6
Publication year:
2010
Pages number:
452
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

55,00 zł

miękka

Szymon Olszaniec, Przemysław Wojciechowski

Społeczeństwo i religia w świecie antycznym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej (Toruń, 20-22 września 2007 r.)

Kategoria produktu:

W dniach 20-22 września 2007 roku w Toruniu odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Historii Starożytnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. W trakcie jej trwania wygłoszono niemal trzydzieści referatów poświęconych różnym aspektom historii społecznej świata antycznego. Przygotowany przez nas III tom serii „Społeczeństwo i religia w świecie antycznym" zawiera ogromną większość tych wystąpień. Ich autorzy najczęściej koncentrują się na tematyce religijnej obejmującej świat wierzeń grecko-rzymskich, a także wczesnego chrześcijaństwa, ale nie brakuje również artykułów dotyczących kwestii prawnoustrojowych, a nawet historii politycznej i wojskowości antycznej. Obszerny zakres tematyczny konferencji spowodował, że w jej obradach wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków badawczych zajmujących się studiami nad dziejami starożytnymi. Liczba tych ośrodków stale rośnie, a odbywające się regularnie spotkania, takie jak to w Toruniu, stanowią okazję zarówno do prezentacji wyników badań, jak i integracji coraz większego środowiska polskich starożytników. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znakomita większość referatów została przygotowana przez badaczy należących do najmłodszej generacji polskich starożytników. Ta ostatnia okoliczność znalazła również uznanie w oczach Pani Prof. dr hab. Marii Jaczynowskiej. Jej obecność na konferencji była widomym znakiem ciągłości pokoleń polskich starożytników. Pani Profesor nie tylko z uwagą przysłuchiwała się obradom, lecz także brała aktywny udział w dyskusji. Było to tak niedawno, aż trudno uwierzyć, że nie ma Jej już wśród nas...

Słowo wstępne
Robert Sebastian Wójcikowski - Religia Achemenidów
Tomasz Morawiec - Sakralno-militarny aspekt epizemy lakońskiej w okresie wojny archidamijskiej
Maria Musielak - Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr
Lucyna Kostuch - Kobieta wobec sacrum wojny
Jacek Sieradzan - Sokrates jako mag u Platona
Tomasz Mojsik - Kult muz w świecie antycznym - próba rekonesansu
Tomasz Grabowski - Tryphé w ideologii Ptolemeuszy
Andrzej Wypustek - Motyw porwania przez bóstwo w greckich epigramach nagrobnych
Małgorzta Pawlak - Wierzenia ludów południowej Apulii - pytania i kontrowersje
Dorota Dutkiewicz - Eneasz, Sycylia a bogowie
Miron Wolny - Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e
Norbert Rogosz - Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem
Maciej Milczanowski - Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana
Katarzyna Balbuza - Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta
Paweł Sawiński - Śmierć następcy tronu i formy jego pośmiertnego uhonorowania w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
Agata A. Kluczek - Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II-III w.)
Krzysztof Królczyk - Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.)
Danuta Okoń - Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa
Mateusz Żmudziński - Społeczeństwo i religia na terenie rzymskiej Dacji - ważniejsze problemy
Adam Łukaszewicz - Rzymianin i ludożercy
Bożena Gustowska - Właściciele i pracownicy warsztatów ceramicznych w prowincjach nadreńskich w okresie pryncypatu
Igor Wypijewski - Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, Pompeius paruo; quis putet esse deos? Groby wyzwoleńców cesarskich
Ledosław Olszewski - „Religia" i „kult cesarski" w starożytnym Rzymie - z życia pojęć
Robert Suski - Klaudiusz II jako „zbawca (cywilizowanego)świata"
Katarzyna Maksymiuk - Działania Dioklecjana wobec manichejczyków w Egipcie
Michał Kosznicki - Obraz ojca-filozofa w późnoantycznych mowach Temistiusza
Jacek Wiewiorowski - Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne)
Rafał Kosiński - Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza Zenona

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum