• Home
  • Filozofia
  • Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya

Adam Grzeliński

Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2540-2
Publication year:
2010
Pages number:
296
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Adam Grzeliński

Człowiek i duch nieskończony. Immaterializm George'a Berkeleya

Kategoria produktu:

Rzadko się zdarza, by system filozoficzny wywoływał tyle głosów krytyki i rodził tak wiele nieporozumień, jak immaterialistyczna koncepcja Berkeleya. Jego ekscentryczny pomysł głoszący o zgrozo! - że świat materialny nie istnieje, krytykowało wielu - od osiemnastowiecznego leksykografa Samuela Johnsona, autora bodaj najsłynniejszego 'dowodu obalającego', polegającego na kopnięciu kamienia, po Kanta i Hegla. Nie pomagało uporczywie powtarzane twierdzenie autora Traktatu o zasadach poznania ludzkiego, że wyłożone w tym dziele tezy zgodne są z codziennym doświadczeniem; do Berkeleya na długo przylgnęło określenie solipsysty nieliczącego się ze zdrowym rozsądkiem i jeszcze sto lat po ogłoszeniu Traktatu, jego koncepcja powracała w zabawnych limerykach, w których było więcej zdziwienia i rozbawienia niż poważnego zainteresowania. Bardzo często w historii filozofii dochodziło do zafałszowania filozofii Berkeleya, nieczęsto też zwracano uwagę na fakt, że daje ona spójny, całościowy obraz świata. Przeciwstawiając się obiegowym sądom na temat filozofii biskupa z Cloyne staram się w niniejszej pracy wykazać, że tworzona przezeń teoria poznania, filozofia przyrody, koncepcja estetyczna, wreszcie zasady moralne i wynikająca z nich koncepcja biernego posłuszeństwa tworzą systematyczną całość.

Wstęp
Rozdział I. Tło powstania immaterializmu Berkeleya
1. Locke i problem reprezentacjonalizmu
2. Malebranche i okazjonalizm
3. Pierre Bayle i sceptycyzm
4. Od poznania teoretycznego do codziennego doświadczenia
5. Fenomenalizm - niedokończony projekt
6. Język
7. Próba stworzenia nowej teorii widzenia. Wnioski
Rozdział II. Podstawowe pojęcia systemu filozoficznego Berkeleya
1. Idea i pojęcie
2. Substancja, czyli duch oraz idea, czyli jego przedstawienie
Rozdział III. Aktywny duch
1. Czas i jego doświadczenie
2. Duch, czyli rozum, wyobraźnia i wola
3. Relacje
Rozdział IV. Nauka o przyrodzie
1. Instrumentalny charakter filozofii mechanicznej
2. Koncepcja eteru
Rozdział V. Piękno jako symbol opatrzności
1. Eter i światło
2. Specyfika doświadczenia piękna
3. Wzniosłe piękno natury
Rozdział VI. Duchy skończone
1. Ja i inne duchy skończone. Problematyka uczuć
2. Tło powstania filozofii praktycznej Berkeleya
3. Bierne posłuszeństwo
Rozdział VII. Duch nieskończony
1. Argumenty za istnieniem ducha nieskończonego
2. Skończona wola człowieka i nieskończona wola Boga
Zakończenie
WYKAZ stosowanych skrótów
Bibliografia
Summary

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum