Piotr Kozak, Sławomir Sojak (red.)

Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki

ISBN:
978-83-231-2474-0
Publication year:
2010
Pages number:
272
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Piotr Kozak, Sławomir Sojak (red.)

Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Kategoria produktu:

Uwaga: publikacja nie przeznaczona do sprzedaży

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów, wybranych spośród nadesłanych na IX Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową i zrecenzowanych przez pracowników naukowych Katedry Rachunkowości. Zamieszczone w zbiorze artykuły szeroko opisują poruszany temat, chociaż nie w pełni go wyczerpują. Nie wynika to jednak z braku wiedzy ich autorów czy ze zwykłego zaniechania, lecz z ograniczeń wynikających z objętości niniejszej publikacji. Jesteśmy przekonani, że to, czego nie ujęto w treści artykułów, zostanie poruszone w dyskusjach prowadzonych w trakcie sesji plenarnych.

Wstęp /7
Koło Naukowe Rachunkowości UMK /8
Paulina Bęben, Gabriela Kasza, Problem wartości godziwej a projekt nowego, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej /11
Natalia Bogusz, Anna Żukowska, Certyfikacja zawodu księgowego w opinii księgowych /23
Paulina Bzymek, Aspekty ryzyka podatkowego w stosowaniu cen transferowych /39
Andrzej Dłubak, Możliwość i zasadność zamiany podatku dochodowego podatkiem pośrednim w Polsce /53
Magda Kitlińska, System kontroli funduszy pochodzących ze źródeł unijnych /61
Izabela Klimek, Daria Oczkowska, Współczesna rachunkowość a ochrona środowiska /73
Zofia Konieczna, Marek Wierzbiński, Optymalizacja kosztów działalności kredytowej banków przy wykorzystaniu
rachunku kosztów działań i rachunku kosztów docelowych /89
Hanna Konieczny, Paweł Knop, Znaczenie i ewolucja audytu wewnętrznego /101
Piotr Kozak, Anita Polewska, Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych /115
Ewelina Kozińska, Marta Parkoła, Znaczenie finansowej analizy due diligence, w wyborze przedmiotów inwestowania w czasach kryzysu finansowego /133
Magdalena Łękawa, Małgorzata Matura, Etyka w zawodzie biegłego rewidenta /145
Marzena Mojsa, Elżbieta Sienkiewicz, Ewelina Smolińska, Znaczenie i pomiar wartości kapitału ludzkiego /159
Michał Mleko, Ewa Olesik, Analiza wskaźnikowa wybranych przedsiębiorstw w zakresie przewidywania padłości /179
Magdalena Palca, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w porządku prawnym Unii Europejskiej /203
Jarosław Pawłowski, Wybrane zagadnienia związane z kontynuacją działalności przez jednostkę /223
Szymon Smandek, Rafał Chodzidło, Wykorzystanie analizy progu rentowności w podejmowaniu decyzji menedżerskich /237
Anna Szczyrba, Andrzej Tobis, Zawinił system czy ludzie? Rachunkowość jako jedna z przyczyn światowego kryzysu finansowego /245
Adrianna Żabińska, Współczesne problemy standaryzacji rachunkowości a sprawozdawczość finansowa firmy /255
Partnerzy Konferencji

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum