Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba (red.)

GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2544-0
Publication year:
2011
Pages number:
204
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba (red.)

GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Kategoria produktu:

„Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają sie wypełnić autorzy książki GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej. Książka ta powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będącej głównym ośrodkiem rozwoju i popularyzacji tego programu w Polsce. Jest to praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby. W jej skład wchodzi prawie 50 artykułów prezentujących przykłady wykorzystania GeoGebry na różnych poziomach procesu edukacyjnego. Autorami tych artykułów są nauczyciele matematyki i informatyki z gimnazjów i liceów oraz pracownicy kilku uczelni wyższych."

Dr Bartosz Ziemkiewicz

„O ile wiem, książka GeoGeobra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją dotyczącą tego znakomitego programu i związanego z nim obiecującego ruchu społecznego obejmującego nie tylko zawodowych dydaktyków matematyki z różnych poziomów nauczania, ale także uczniów i niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem matematyki entuzjastów."

Dr Wojciech Borkowski

Wstęp /7
1. Wprowadzenie /9
1.1. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej jako zmiana społeczna, Andrzej Nowak /9
1.2. GeoGebra jako innowacyjne oprogramowanie wspomagające naukę matematyki, Katarzyna Winkowska-Nowak, Markus Hohenwarter, Aldona Zdrodowska /14
1.3. ABC GeoGebry Edyta Pobiega, Teresa Zielińska /18
2. Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej /25
2.1. Wizualizacja tabliczki mnożenia Anna Szwancyber /25
2.2. Dodawanie liczb całkowitych Teresa Zielińska /28
2.3. Ułamek jako część całości, Teresa Zielińska /31
2.4. Podział trójkątów ze względu na boki i kąty, Teresa Zielińska /34
2.5. Warunek trójkąta, Anna Szwancyber /37
2.6. Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta, Joanna Osio /41
2.7. Obwód i pole trójkąta, Teresa Zielińska /44
2.8. Pole równoległoboku, Teresa Zielińska /48
2.9. Pole trapezu, Joanna Osio /51
2.10. Siatka prostopadłościanu, Teresa Zielińska /54
3. Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w gimnazjum /57
3.1. Odległość między dwoma punktami na osi liczbowej, Joanna Osio /57
3.2. Jaki procent jednej liczby stanowi druga?, Joanna Osio /60
3.3. Własności funkcji, Anna Szwancyber /63
3.4. Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu statystyki, Joanna Osio /65
3.5. Rozpoznawanie i obliczanie miary kątów środkowych, Edyta Purczyńska /70
3.6. Obliczanie długości okręgu i długości łuku okręgu, Edyta Purczyńska /73
3.7. Obliczanie pola pierścienia kołowego, Teresa Zielińska /76
3.8. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, Edyta Purczyńska /79
3.9. Własności podobieństwa, Anna Szwancyber /83
3.10. Symetria osiowa, Teresa Zielińska /87
3.11. Okrąg opisany na trójkącie, Anna Szwancyber /90
3.12. Okrąg wpisany w trójkąt, Anna Szwancyber /92
3.13. Własności graniastosłupów, Teresa Zielińska /95
4. Przykłady wykorzystania GeoGebry w szkole ponadgimnazjalnej /99
4.1. Funkcja liniowa y = ax + b, Edyta Pobiega /99
4.2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, Monika Niemczyk /102
4.3. Zastosowanie własności funkcji kwadratowej, Edyta Pobiega /105
4.4. Jednokładność, Edyta Pobiega /107
4.5. Zastosowanie kątów środkowych i wpisanych, Edyta Pobiega /110
4.6. Tworzenie rysunków trójwymiarowych w GeoGebrze, Jerzy Mil /113
4.7. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, Jerzy Mil /118
4.8. Sześcian i ośmiościan, Jerzy Mil /122
5. GeoGebra w pracy dydaktycznej 127
5.1. Eksportowanie obrazu do schowka, Teresa Zielińska /127
5.2. Tworzenie dynamicznej karty pracy, Edyta Pobiega /132
5.3. GeoGebra w e-learningu, Joanna Osio /136
5.4. Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w pracy nauczyciela, Bożena Szymanowicz /144
6. GeoGebra na uczelni wyższej /147
6.1. Geometria + Algebra = GeoGebra, Katarzyna Winkowska-Nowak /147
6.2. Koła i okręgi w różnych metrykach na płaszczyźnie - wizualizacja za pomocą programu GeoGebra, Tomasz Karolak /154
6.3. GeoGebra: narzędzie do wizualizacji, Katarzyna Winkowska-Nowak /167
6.4. Funkcje dwóch zmiennych, Krzysztof Leśniak /176
6.5. GeoGebra w przygotowaniu studentów do nauczania matematyki, Anna Rybak /181
7. Spis podstawowych narzędzi GeoGebry /187
Indeks /200
Informacja o autorach /201

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Katarzyna Winkowska-Nowak

    Katarzyna Winkowska-Nowak doktoryzowała się na Florida Atlantic University, USA. Główny nurt jej zainteresowań to wprowadzanie metod tzw. układów złożonych w naukach humanistycznych. Interesuje ją chaos deterministyczny i fraktale. Współpracuje z H.-O. Peitgenem z Uniwersytetu w Bremie oraz L. Liebovietzem z FAU m.in. przy tworzeniu multimedialnych materiałów edukacyjnych.

  • Robert Skiba

    pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniami naukowymi w obszarze nieliniowej analizy matematycznej. Ponadto pracuje z uzdolnionymi matematycznie studentami, z którymi od wielu lat wyjeżdża na międzynarodowe olimpiady matematyczne. Poza matematyką interesuje się filozofią nauki, kosmologią oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum