• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Publication year:
2010
Pages number:
250
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ARTYKUŁY
Michel Foucault, Polityka zdrowia w XVIII wieku /3
Irmtraut Sahmland (Marburg), O dyskusji wokół instytucji medycznych na obszarach wiejskich oraz o roli „medycznego oświecenia" około 1800 roku /19
Adam Szarszewski (Gdańsk), Lekarzy czujne oczy. Medykalizacja w Gdańsku doby oświecenia /59
Arlette Farge (Paryż), Choroby zawodowe rzemieślników /95
Robert Jütte (Stuttgart), Medycyna, choroba i zdrowie w wieku oświecenia /115

MATERIAŁY
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Leibniz i instytucjonalizacja opieki medycznej albo o trzech tekstach z 1681, 1694 i 1701 roku /125
Gottfried Wilhelm Leibniz, Propozycja utworzenia urzędu zdrowia (1681) /133
Gottfried Wilhelm Leibniz, O sposobie udoskonalenia medycyny (1694) /141
Gottfried Wilhelm Leibniz, Podsumowanie dotyczące obserwacji medycznych, które należy nieustannie podejmować i kontynuować (1701) /145

ARTYKUŁY RECENZYJNE
Małgorzata Lisecka (Toruń, Bydgoszcz), Anatomia melancholii. Wokół książki Klibansky'ego, Panofsky'ego i Saxla „Saturn i melancholia" (Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofi i, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. Anna Kryczyńska, Universitas, Kraków 2009 /151
Mateusz Falkowski (Warszawa, Kraków), Uwagi do „Historii twarzy" Jean-Jacquesa Courtine'a i Claudine Haroche (C. Haroche, J. J. Courtine, Historia twarzy, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2007) /161
Tomasz Rosiński (Białystok), Władysław Szumowski i zapomniane oblicze pozytywizmu (W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008) /171 

RECENZJE I OMÓWIENIA
Luuc Kooijmans, Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama, przeł. R. Pucek, Warszawa 2010, ss. 451 [Tomasz Falkowski (Toruń)] /179
Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. A. Karpiński, Warszawa 2009, ss. 354 [Jakub Węglorz (Wrocław)] /185
Andrzej Bednarczyk, Studia z dziejów idei naukowych: biologia XVII-XIX wieku, Warszawa 2007, ss. 462 [Przemysław Wewiór (Toruń)] /194
Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, ss. 432 [Marcin Moskalewicz (Poznań)] /202
Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009, ss. 393 [Magdalena Górska (Warszawa)] /207
Nicholas Campion, A History of Western Astrology, vol. 2: + e Medieval and Modern World, Baltimore 2009, ss. 371 [Sylwia Konarska-Zimnicka (Kielce)] /213
Dagmara Fleming-Cejrowska, Warszawianka w kąpieli, Warszawa 2008, ss. 195 [Aneta Niewęgłowska (Toruń)] /220
Iwona Janicka, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009, ss. 310 [Tomasz Krzemiński (Toruń)] /224
Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008, ss. 380 [Aneta Niewęgłowska (Toruń)] /227 

NOTY BIBLIOGRAFICZNE
Seria wydawnicza „Medicina Historica": Medycyna, literatura, sztuka - przestrzenie, red. W. Wojtkiewicz-Rok, A. Kovtun, J. Barański, Toruń 2009, ss. 113; Sztuka lekarska i jej rękodzieło. Wybór tekstów z estetyki lekarskiej, wstęp i wybór J. Barański, Toruń 2010, ss. 110 [Wiesława Duży (Toruń)] /233
Walentyna Krystyna Korpalska, Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, Toruń 2008, ss. 364 [Wiesława Duży (Toruń)] /235
Julia Możdżeń, Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Toruń 2010, ss. 210 [Andrzej Buczyło (Toruń)] /236 

KRONIKA NAUKOWA
XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Łódź 15-16 czerwca 2010 roku [Walentyna Krystyna Korpalska (Bydgoszcz)] /237
Knowledge, Ethics and Representation of Medicine and Health: Historical Perspectives 7-11 lipca 2010, Durham-Newcastle, Wielka Brytania. Społeczna historia medycyny dziś [Marcin Moskalewicz (Poznań)] /240
Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy Toruń 28-30 września 2010 [Magdalena Spychaj (Toruń)] /247

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum