• Home
  • Pedagogika
  • Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Andrzej Wojciechowski, Barbara Momot, Monika Dorota Filińska (red.)

Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2578-5
Publication year:
2010
Pages number:
324
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Andrzej Wojciechowski, Barbara Momot, Monika Dorota Filińska (red.)

Obecność i nieobecność. Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji (przyczynek do studium)

Kategoria produktu:

Publikacja „OBECNOŚĆ i NIEOBECNOŚĆ". Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji jest kolejnym, siódmym tomem w serii Pamiętników wydawanych przez Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Katedry Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Treści zawarte w tomie są następstwem II Międzynarodowego Sympozjum Naukowego: Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji „OBECNOŚĆ i NIEOBECNOŚĆ", które odbyło się 12 -13.10.2007 roku w Toruniu. Redaktorami publikacji są pracownicy Pracowni: Monika D.Filińska, Barbara Momot i Andrzej Wojciechowski.

Przedmowa / 11

OBECNI I NIEOBECNI
Ks. Grzegorz Dobroczyński SJ, Wyrzucać złe duchy palcem Bożym/ 17
Dariusz Żywicki, Czy osoby słabe, niepełnosprawne są światu potrzebne i dlaczego? / 25

OBECNOŚĆ
(ugruntowywanie się, wyłanianie się, zanik)
Chantal Delsol, Znaczenie godności ludzkiej i jej kryteria. Godność człowieka jest dzisiaj niezwykle zagrożona i trzeba o tym mówić / 33
Alicja Grześkowiak, Pozycja prawa do życia człowieka słabego na tle systemów prawa / 41
Stanisław Kowalik, Zagubieni w sobie - zagubieni w świecie. Podmiotowe źródła utrudnionej obecności w życiu społecznym osób niepełnosprawnych / 49
Ks. Kazimierz Popielski, Potrzeby i pragnienia ludzkiej egzystencji. Wsparcie egzystencyjne / 61
Danielle Moyse, Badania prenatalne wykrywające wady, przeprowadzane we Francji, w dobie procesow „wrongful life, wrongful birth actions" / 67
Barbara Momot, Sami o sobie - rozmowa jako przejaw obecności / 79
Włodzisław Zeidler, Podmiot - prawo - powinność, czyli „Wioślarze przestrzeni niedookreślonych" /89
Pierre Le Coz, Osoba niepełnosprawna: towarzysz podroży / 111
Karl-Heinz Menzen, Jesteśmy niepełnosprawni i bawimy się tym - gramy to jako sztukę teatralną. Myśli dotyczące nowego spojrzenia na ludzi niepełnosprawnych / 115
Ks. Kazimierz Tyberski OMI, Więzień - osoba stygmatyzowana i pozbawiona nadziei / 125
Anne-Francoise Nyssens-Riat, Bernard Riat, Miejsce i rola człowieka słabego we współczesnych społeczeństwach. Powstanie Famisol / 135
Krzysztof Lausch, Ja też mam wam coś do powiedzenia / 149
Andrzej Wojciechowski, Karol Wojtyła - rehabilitacja czystości / 161

WYMIARY OBECNOŚCI
(społeczny, egzystencjalny)
Nicole Diederich, Życie uczuciowe i płciowe osob niepełnosprawnych umysłowo w środowisku zinstytucjonalizowanym. Pogodzić obowiązek chronienia z przestrzeganiem podstawowych praw / 167
Nicole Diederich, Obecność i brak więzi uczuciowych: wpływ na stawanie się dorosłymi osób określanych jako „wymagające wspomagania" / 185
Elżbieta M. Jurzysta, Od „prawa życia i śmierci" do „prawa do godnego życia" - przemiany w dyskryminacji osób niepełnosprawnych / 193
Ks. Czesław Kustra CSMA, Obecność umierającego bliźniego - śmierć jako wartość / 201
Teresa Cwalina, Niepełnosprawność przyjęta jako dar. Świadectwo życia Matki Elżbiety Czackiej - założycielki Lasek / 211
Zbigniew Bohdan, Czy medycyna paliatywna ma dziś jeszcze sens? Dylematy lekarza i nauczyciela zawodu / 219
Jozef Binnebesel, Tanatopedagogika jako próba zrozumienia inności - syndrom Pinokia / 231

OBECNOŚĆ I NIEOBECNOŚĆ
(we własnej myśli, w życiu społecznym: w społeczności lokalnej; w społeczności najszerszej, we własnej rodzinie)
Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Sytuacja dziecka porzuconego, obarczonego zespołem FAS / 243
Marian Grabowski, Ludzie mentalnie upośledzeni jako świadkowie pierwotnej niewinności / 247
Krzysztof Liszcz, Czy jest nadzieja? Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym / 253
Ks. Jozef Nowakowski, Możliwości obecności duszpasterza przy osobach niepełnosprawnych w polskim duszpasterstwie parafialnym / 263
Tomasz Wieczerzak, Ucieczka osoby niepełnosprawnej od jej niepełnosprawności / 267
Monika Dorota Filińska, Obecny? Nieobecny? / 271
Marek Fuerst, Sport osob niepełnosprawnych intelektualnie / 275
Maria Ryś, Wpływ oddziaływania prawidłowych i nieprawidłowych systemow rodzinnych na poźniejsze życie człowieka / 279
Aleksandra Poeplau, Obszary nieobecności człowieka w świetle niektorych aspektow jego niepełnosprawności / 301
Andrzej Wojciechowski, Posłowie / 313
Autorzy / 321

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum