Wojciech Piasek

Historia jako wiedza lokalna. "Antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2635-5
Publication year:
2011
Pages number:
422
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Wojciech Piasek

Historia jako wiedza lokalna. "Antropologiczne przesunięcie" w badaniach nad historiografią PRL

Kategoria produktu:

W niniejszej pracy argumentuję za „antropologicznym przesunięciem" w badaniach nad historią i prezentuję jego konkretny kształt w postaci etnografii myśli współczesnej w zakresie historii. Przedsięwzięcie to umieszczam w określonym kontekście historiograficznym, jaki stanowi historiografia PRL i jej badanie. Przedstawiając sposób analizowania odmienny od dotychczasowego i wykorzystując go, dochodzę do konkretnych ustaleń na temat historiografii PRL.

Fragment z Wprowadzenia

Wprowadzenie / 9
Część I. Etnografia myśli współczesnej w zakresie historii
Rozdział 1. Nauka jako wiedza lokalna / 29
Umysł „lokalny/ 29
Kultura jako symboliczny „mechanizm kontrolny/ 39
Symbole jako kulturowe źródła informacji/ 43 Jak symbole mogą być symboliczne/ 48
Kultury przedreferencyjne i mowa magiczna/ 53
Myślenie spontaniczno-praktyczne i metafizyczno-teoretyczne/ 57
Relacja epistemologiczna/ 61 Relacja epistemologiczna i etnografia myśli współczesnej/ 67
Nauka jako system kulturowy / 71
Rozdział 2. Humanistyczna refleksja nad nauką jako wiedzą lokalną /79
Refleksja humanistyczna a refleksja filozoficzna nad nauką80 Antropologiczna refleksja nad nauką/ 83
Narzędzia analizy i systematyzacji relacji epistemologicznej w etnografii myśli współczesnej w zakresie historii /87
Opis gęsty/ 89 Diagnoza/ 93 Antropologiczny przypadek / 99

Część II. Pisarstwo historyczne Karola Górskiego.Studium mieszane indywidualnego przypadku z historiografii PRL
Rozdział 1. „Bycie tam" / 109
Refleksja metodologiczna między wojnami i w czasie pobytu w obozie/ 113
Powojenna refleksja metodologiczna/ 119
Interpretacja immanentnie historyczna/ 122
Interpretacja transcendentna wobec historii/ 140
Dziedzina wiedzy czy perspektywa badawcza/ 143
Prawda w historii / 146
Rozdział 2. „Bycie tu" / 151
Czas między wojnami - II Rzeczpospolita/ 152
Ruch odrodzeniowy - tomizm i personalizm/ 152
Budowa nowego chrześcijańskiego ładu kulturowego /164
Kryzys w kulturze współczesnej i jego przezwyciężenie / 167
Nowy historyczny ideał kultury chrześcijańskiej/ 172
Nowy ideał człowieka/ 174
Osoba i jednostka/ 175
Człowiek a społeczeństwo/ 181
Nowoczesny ideał kultury chrześcijańskiej/ 185
Czas powojenny - PRL / 187
Rozdział 3 Koinologia / 199
Filozofia i ikonologia/ 204
Koinologia i praktyka badawcza - zwrot socjologiczno-antropologiczny/ 215
Socjologia i ikonologia/ 217
Antropologia i ikonologia/ 224
Badanie małych społeczności zamkniętych - transcendentna interpretacja konkretnych zjawisk dziejowych /234
Klimat kulturalny / 244
Rozdział 4. Historia jako dzieje łaski boskiej / 255
Badania nad chrześcijaństwem w Polsce jako badania stosunku osobistego i społecznego do Boga / 260
Rozdział 5. Miejsce historycznego pisarstwa Karola Górskiego na kulturowej mapie historiografii PRL / 281
Niescjentystyczny kierunek modernizacji historiografii polskiej/ 283
Niescjentystyczne antropologizowanie historiografii polskiej/ 301
Witolda Kuli „bycie tam/ 302 Kulturowe zindywidualizowanie rzeczywistości historycznej/ 302
Kultura jako humanistyczna struktura funkcjonalna304 Kulturowa struktura funkcjonalna/ 304 Potrzeby jako cel podejmowanej działalności człowieka / 307
Kulturowe zaspokajanie potrzeb/ 309
Historyczno-porównawcza antropologia gospodarcza /313
Zadania historii gospodarczej jako historyczno porównawczej antropologii gospodarczej/ 316
Rozumienie aktów gospodarczego wyboru/ 319 Metoda historyczno-porównawcza/ 322
Scjentystyczne i niescjentystyczne antropologizowanie historiografii polskiej / 327
Rozdział 6. Antropologizowanie historiografii - diagnoza przypadku Karola Górskiego / 333
Pojęcie uwrażliwiające antropologizowania historii/ 336
Diagnoza przypadku Karola Górskiego - rozwijanie pojęcia uwrażliwiającego antropologizacji historii / 343
Zamknięcie / 347 Aneks
Kalendarium biograficzne Karola Górskiego/ 359
Wykaz źródeł i literatury/ 367
Indeks osób / 403
Summary / 413

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum