Krzysztof Konecki (red.)

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2657-7
Publication year:
2011
Pages number:
152
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

Kategoria produktu:

Tematyka Dnia Pańskiego, a więc niedzieli, jest centralnym problemem wiary chrześcijańskiej, który powinien stanowić część podstawowej katechezy inicjacji w wierze. Jest to także zasadnicze zagadnienie dla przyszłości Kościoła i samej wiary chrześcijańskiej, ponieważ ta ostatnia zależy w sposób zasadniczy, szczególnie w dzisiejszej społeczności, od przeżywania wspólnoty, od przeżywania zgromadzenia, a zatem od przeżywania po chrześcijańsku niedzieli. Bez właściwego przeżywania tego dnia, a więc bez uczestnictwa w niedzielnym zgromadzeniu, będącego jej centrum, nie sposób doświadczyć wspólnotowej rzeczywistości Kościoła. Powstaje jednak pytanie: czy spadek liczby wiernych, którzy powinni uczestniczyć w niedzielnym zgromadzeniu, nie świadczy wyraźnie o tym, że dla wielu chrześcijan niedziela straciła to centralne znaczenie? czy znaczyłoby to także, że niedziela nie zajmuje już więcej centralnego miejsca w życiu i wierze ludzi wierzących, jakie miała dawniej? czy straciła sens znaku, który mówił o pewnej rzeczywistości? Jeśliby nawet tak było - pisze Ludwig Bertsch - to czyż nie mogło dojść do takiego stanu dlatego, ponieważ centrum wiary, także niedzielnej liturgii, nie jest wystarczająco wyraźnie przedstawiane jako coś, co daje nadzieję, co nadaje sens, więcej - co daje życie? albo może wynika to stąd, że dalej wychodzimy milcząco z założenia: niedziela oraz niedzielna liturgia eucharystyczna są dalej czymś trwałym w naszym społeczeństwie, podczas gdy jest to tylko złudzenie? czy te fałszywe założenia nie prowadzą do tego, że za mało zastanawiamy się, mówimy i nauczamy, jak powinniśmy przeżywać, sprawować i kształtować sprawowanie niedzielnej eucharystii? Przed całym Kościołem staje zatem zadanie, aby w praktycznej działalności pasterskiej ukazać na nowo pierwotne chrześcijańskie znaczenie Dnia Pańskiego, tak aby niedziela z liturgią eucharystyczną w jej centrum stała się prawdziwie źródłem, a zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. Jaskrawość tego problemu dostrzegał bł. Jan Paweł II, który usilnie apelował o ponowne odkrycie sensu niedzieli i ważności niedzielnej eucharystii w życiu Kościoła. Swój ogromny niepokój, związany z postępującymi procesami desakralizacji niedzieli, wyraził on w wielu swoich dokumentach. całościową syntezę własnego nauczania na temat świętowania niedzieli ojciec święty zawarł w liście apostolskim Dies Domini, który jest pierwszym dokumentem w historii Kościoła w całości poświęconym tej problematyce. [...] Nasza publikacja, zatytułowana „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił", w swym najgłębszym zamiarze chce być skromną odpowiedzią na papieskie wołanie o renesans niedzieli. Będąc dziełem zbiorowym znanych i cenionych autorów, naświetla i ukazuje kwestię przeżywania i świętowania niedzieli w różnych jej aspektach. Mamy tu bowiem wypowiedzi i refleksje biblisty, patrologa, katechety, liturgistów, moralisty oraz prawnika, które w sumie dają całościowe i kompletne spojrzenie na potrzebę, znaczenie i wartość chrześcijańskiego świętowania Dnia Pańskiego. 

Ze Wstępu ks. Krzysztofa Koneckiego

Wstęp /7
Stanisław Jankowski SDB „... abyś dzień święty święcił..." /11
Ks. Mirosław Mejzner SAC - Świętować czy odpoczywać? Refleksje o przeżywaniu niedzieli w pierwotnym Kościele/33
Ks. Krzysztof Konecki - Niedzielne zgromadzenie centrum i cel życia chrześcijanina/51
Ks. Mateusz Matuszewski - Pozaeucharystyczne elementy niedzielnego świętowania/63
Ks. Jerzy Bagrowicz - Świętowanie Dnia Pańskiego - aspekty pedagogiczno-katechetyczne/79
Ks. Jacek Szymański - Świętowanie niedzieli wymogiem moralnym/ 113
Ks. Janusz Gręźlikowski - Prawne aspekty świętowania niedzieli/ 123
Noty o autorach/ 151

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum