Anita Pacholik-Żuromska (red.)

Niemiecka analityczna filozofia umysłu

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2633-1
Publication year:
2011
Pages number:
262
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Anita Pacholik-Żuromska (red.)

Niemiecka analityczna filozofia umysłu

Kategoria produktu:

Niniejszy zbiór prezentuje polskiemu czytelnikowi stan niemieckiej współczesnej filozofii umysłu. Zawiera artykuły o tematyce na tyle zróżnicowanej, by zainteresować czytelników zajmujących się różnymi problemami z tej dziedziny. Zagadnienia, takie jak identyczność osobowa, problem qualiów czy teorie próbujące rozwiązać problem umysłu i ciała, są wciąż żywo dyskutowane. Współcześnie nabrały one interdyscyplinarnego charakteru, wychodząc poza mury filozofii akademickiej i wkraczając na teren nauk ścisłych. Prezentowane teksty nierzadko pisane były nie tylko przez filozofów, ale również neurologów, którzy w swych badaniach zwrócili uwagę na problemy wykraczające poza uprawianą dziedzinę.
Zbiór powstał w ramach projektu realizowanego częściowo podczas pobytu stypendialnego GFPS W Moguncji oraz DAAD we Frankfurcie nad Menem we współpracy z pismem „ProtoSociology", przy życzliwej pomocy prof. Thomasa Metzingera oraz prof. Gerharda Preyera w zbieraniu tekstów i nawiązywaniu kontaktów z autorami oraz wydawnictwami.

Anita Pacholik-Żuromska, Problemy współczesnej filozofii umysłu / 7
CZĘŚĆ I. REPREZENTACJE MENTALNE I TREŚĆ FENOMENALNA
Thomas Metzinger, Treść prezentacyjna / 13
Martine Nida-Rümelin, Czego Mary nie mogła wiedzieć. Stany fenomenalne jako przedmiot przekonań /41
Martin Kurthen, Po drugiej stronie lustra reprezentacjonizmu /67

CZĘŚĆ II. FIZYKALIZM W FILOZOFII UMYSŁU
Erwin Rogler, Gerhard Preyer, Monizm anomalny i przyczynowość mentalna. W sprawie debaty na temat filozofii Donalda Davidsona /85
Luise Röska-Hardy, Internalizm, eksternalizm a Davidsona koncepcja tego, co mentalne  /115
Sven Walter, Czy wieloraka realizowalność musi odstraszać zwolenników teorii identyczności? /163

CZĘŚĆ III. PSYCHOLOGIA POTOCZNA A NEUROPSYCHOLOGIA
Wolf Singer, Doświadczanie siebie a opis neurobiologiczny. Dwa konfliktowe źródła poznania /191
Michael Quante, Stałość ludzkiego podmiotu /217
Max Urchs, Nędza zdrowego rozsądku /253

Nota o autorach /259

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anita Pacholik-Żuromska

    Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Filozofii, magister Filologii germańskiej, adiunkt w Zakładzie Kognitywistyki i Epistemologii w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Mind Group przy Frankfurt Institute for Advanced Studies we Frankfurcie nad Menem, Z-ca Prezesa Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Laureatka Stypendium naukowego MNiSW dla młodych naukowców (2012). Autorka książek: Poznając siebie, czyli konceptualne podstawy samowiedzy, Niemiecka analityczna filozofia umysłu (red.). Zainteresowania: filozofia umysłu, epistemologia, kognitywistyka, szczególnie: zagadnienie świadomości i uwagi oraz problem podmiotowości na gruncie nauk kognitywnych.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum