Tymczasowe wyłączenie sklepu

Szanowni Państwo,

z przyczyn technicznych dokonywanie zakupów w naszym sklepie będzie wstrzymane do poniedziałku do godziny 12.00. Przepraszamy za utrudnienia!

  • Home
  • Pedagogika
  • Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla

Jarosław Tomasz Michalski

Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla

ISBN:
978-83-231-2676-8
Publication year:
2011
Pages number:
300
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

miękka

Jarosław Tomasz Michalski

Sens życia a pedagogika. Impulsy myśli Viktora E. Frankla

Kategoria produktu:

Poszukiwania sensu życia towarzyszyły człowiekowi od początku jego istnienia. Pytania o sens własnej egzystencji, celowość istnienia świata z różną intensywnością pojawiają się w świadomości człowieka. Każdy z ludzi stawia sobie pytania: kim jestem? Po co żyję? Jaki jest sens życia? Pytania te nasuwają się szczególnie wtedy, gdy ludzką egzystencję dotyka jakieś wydarzenie, nieszczęście, bądź cierpienie, kiedy człowiek znajdzie się w trudnej nieokreślonej dla siebie sytuacji. Zagadnienie sensu życia interesowało nie tylko tzw. zwykłych ludzi, ale i badaczy filozofii, socjologii czy przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, w tym psychologii oraz pedagogiki. Jednak z praktycznego punktu widzenia pozostaje ważny problem, jak zagadnienie sensu życia ożywić w wychowaniu, w działalności edukacyjnej, i w myśleniu pedagogicznym, jak – w ten sposób – pomóc ludziom wchodzić na drogę, która nie prowadzi do nicości, lecz ku pełni bytu i życia. Propozycję taką można przedstawić dokonując próby odczytania pedagogicznych implikacji w myśli twórcy koncepcji logoteorii i logoterapii  Victora E. Frankla – psychiatry, psychoterapeuty i filozofa, twórcy „III Wiedeńskiej Szkoły Psychoterapii”. […] Zdaniem V. E. Frankla, sens życia to umiejętność odnalezienia i wykonywania szczególnych zadań, które w przypadku każdej jednostki są indywidualne. Owe zadania nie są przypadkowe, a zaangażowanie w ich realizację wynika z powołania oraz z poczucia odpowiedzialności. Często chętnie cytował on F. W. Nietzschego: „Ten, kto ma  po  co  żyć, potrafi znieść niemal każde jak”.  

ze Wstępu

WPROWADZENIE / 9

CZĘŚĆ PIERWSZA. CZŁOWIEK I JEGO EGZYSTENCJALNE PROBLEMY. POSZUKIWANIE ODPOWIEDZI W PROPOZYCJI V. E. FRANKLA
ROZDZIAŁ PIERWSZY. VIKTOR E. FRANKL I JEGO TEORIA / 23
Viktor E. Frankl – elementy biografii / 24
Teoria V. Frankla w oderwaniu od poglądów Z. Freuda i A. Adlera / 42
ROZDZIAŁ DRUGI. UTRATA I KRYZYS SENSU. PERSPEKTYWA FENOMENOLOGICZNA / 57
Pustka egzystencjalna / 57
Utrata sensu jako zjawisko o charakterze nerwicowym / 62
Możliwe przyczyny kryzysu sensu / 75
Postawa fenomenologiczna / 79
ROZDZIAŁ TRZECI. SENS JAKO DROGA WYJŚCIA Z KRYZYSU / 86
Droga wyjścia z kryzysu / 87
Pojęcie sensu i wartości / 97
Sumienie jako organ sensu / 110
ROZDZIAŁ CZWARTY. PYTANIE O SENS A OSOBA PYTAJĄCA / 114
Pytanie o sens / 114
Możliwość znalezienia odpowiedzi / 116
Zasada dialogu i pytanie o sens / 120
Osoba jako podmiot nośnikiem sensu / 124

CZĘŚĆ DRUGA. ZNACZENIE PYTANIA O SENS ŻYCIA DLA PEDAGOGIKI
ROZDZIAŁ PIERWSZY. OD PYTANIA JAKO TAKIEGO DO PYTANIA O SENS / 139
Zasady pedagogicznego myślenia i działania / 139
Filozoficzne podstawy pedagogiki / 143
Wzajemna relacja pytań o charakterze pedagogicznym i psychoterapeutycznym / 148
Próba dokonania zbliżenia stanowisk. Perspektywa fenomenologiczna / 153
ROZDZIAŁ DRUGI. PYTANIE W EGZYSTENCJI CZŁOWIEKA / 158
Relacja między pytaniem a odpowiedzią / 158
Indukcyjna ścieżka poznania / 167
Pedagogiczne znaczenie pytania o sens / 174
Znaczenie sumienia w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o sens / 180
Pytanie o powinność / 185
ROZDZIAŁ TRZECI. PYTANIE O SENS / 190
Miejsce analizy egzystencjalnej / 191
Znaczenie pytania o sens / 199
Pytanie o wartości / 207
Znaczenie sumienia / 216
Odpowiedzialność jako odpowiedź / 223
ROZDZIAŁ CZWARTY. OSOBA PYTAJĄCY / 233
Osobowe „ja” w pedagogice / 234
Pojęcie osoby w analizie egzystencjalnej / 239
Człowiek poszukujący samego siebie / 250
Pedagogiczna próba syntezy / 254

ZAKOŃCZENIE / 259
BIBLIOGRAFIA / 271
LIFE SENSE IN THE LIGHT OF A PEDAGOGY. THE IMPULSES OF VIKTOR E. FRANKL’S THOUGHTS (SUMMARY) / 297

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum