• Home
  • Filozofia
  • Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski

Henry Tam

Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2699-7
Publication year:
2011
Pages number:
374
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Series:
Polityka w kulturze
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

44,00 zł

twarda

Henry Tam

Komunitaryzm. Nowy program polityczny i obywatelski

Kategoria produktu:

Prezentowana tu, opublikowana w 1998 roku, praca Tama stanowi, jak dotychczas szczytowe osiągnięcie namysłu tego autora nad kwestią niezbędnej reformy struktur politycznych i ekonomicznych. Choć bazuje ona na tych samych intuicjach, które przenikały wcześniej publikacje Etzioniego czy Barbera, wyraźnie wybija się na ich tle. Uwagę zwraca zwłaszcza szeroki zakres zagadnień w niej poruszanych, jak też bogactwo wykorzystywanych przykładów gospodarowania komunitarystycznego. Mimo pojawiających się sporadycznie w literaturze przedmiotu zarzutów o dość ogólnikowy charakter formułowanych postulatów, książka ta bez wątpienia stanowi jedno z najdonioślejszych osiągnięć teoretycznych komunitaryzmu politycznego. Tym większa powinna być radość polskiego Czytelnika, którego kontakt z praktycznymi dezyderatami komunitarystów rozpocznie się właśnie lekturą Tamowskiego "Communitarianism".   

Janusz Grygieńć, fragment Wstępu

W trosce o wspólnotę i demokrację (Janusz Grygieńć) /7
Przedmowa /33

Rozdział 1. Czym jest kom unitaryzm? /37
Rozdział 2. Ponowne wytyczanie pola ideologicznej bitwy /73
Rozdział 3. Edukacja dla obywateli /105
Rozdział 4. Praca dla obywateli /137
Rozdział 5. Ochrona dla obywateli /173
Rozdział 6. Sektor państwowy /205
Rozdział 7. Sektor biznesowy /235
Rozdział 8. Trzeci sektor /267
Rozdział 9. Krytyka ideałów kom unitarystycznych /293
Rozdział 10. Wyzwanie budowania wspólnot inkluzyjnych /325

Bibliografia /349
Indeks /369

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum