Ewa Bagińska (red.)

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
168-95-258--
Publication year:
2011
Pages number:
327
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Ewa Bagińska (red.)

Studia Iuridica Toruniensia, t. 9/2011

Kategoria produktu:

Studia Iuridica Toruniensia publikuje artykuły, studia, głosy i recenzje, dotyczące problematyki prawa polskiego, międzynarodowego oraz porównawczego. Czasopismo zaprasza Autorów krajowych i zagranicznych do publikowania tekstów dotyczących aktualnych i istotnych zagadnień prawnych, zmian legislacyjnych, a także koncepcji teoretycznych w naukach prawnych.

STUDIA I ARTYKUŁY

Monika Wałachowska, UMK - Doktryna frustration of contract w prawie angielskim/ 9
Kinga Bączyk-Rozwadowska, UMK - Prawo pacjenta do informacji według przepisów polskiego prawa medycznego/ 59
Maciej Żenkiewicz, doktorant UMK - Najważniejsze inicjatywy prawne i standardy w dziedzinie odpowiedzialności korporacji wielonarodowych za naruszenia praw człowieka/ 101
Michał Szewczyk,doktorant UMK - Parytet płci w ujęciu prawnoporównawczym/ 140
Mateusz R. Chudziak, doktorant UMK - Międzynarodowe umowy kawowe. Zarys prawnomiędzynarodowych ram światowego sektora kawy/ 167
Michał Leciak,UMK - Prawnokarne aspekty nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych/ 192
Zbigniew Filipiak, UMK - Kwaterunek wojskowy w domach prywatnych Księstwa Warszawskiego. Regulacje prawne/ 215
Aleksandra Szczerba-Zawada, doktorant UMK - Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia oraz warunków pracy w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej/ 230

VARIA

Seminarium pt. „Ewolucja koncepcji suwerenności w ujęciu prawnym i filozoficznym" - zapis dyskusji/ 253

GLOSY I SPRAWOZDANIA

Marcin Leleński, student WPiA UMK - Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 28 września 2006 r. w sprawie C 467/04 postępowanie karne przeciwko Giuseppe Francesco Gasparini i innym/ 313
Alicja Osowska-Kowalska, doktorantka UMK - Sprawozdanie z konferencji naukowej „Odszkodowanie za niemożność korzystania z pojazdu uszkodzonego w wypadku komunikacyjnym" Toruń, 19 maja 2011 roku/ 322

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum