Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2887-8
Publication year:
2012
Pages number:
251
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest problem dopuszczalności zawarcia małżeństwa mieszanego. Problem odnoszę do obecnego stanu prawa Kościoła katolickiego, a zagadnienie ograniczam przedmiotowo do małżeństw zawieranych przez katolików (katolików łacińskich lub katolików wschodnich) z prawosławnymi.

[...]Przeprowadzając analizę źródeł, zamierzam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i na jakich zasadach jest regulowana prawnie problematyka małżeństw katolicko-prawosławnych.

Fragment Zagadnień wstępnych

Od Autorki / 3

Wykaz przyjętych skrótów / 5

Zagadnienia wstępne / 11

I. Problem badawczy
II. Literatura
III. Stan źródeł
IV. Systematyka pracy
V. Terminologia (Katolik łaciński, katolik wschodni, prawosławny, katolickie Kościoły wschodnie sui iuris * Małżeństwo mieszane * Inne terminy)

Rozdział l. Osoby zawierające małżeństwo katolicko-prawosławne / 36

I. Strony w małżeństwie łacińsko-prawosławnym według kań. 1124 CIC JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona łacińska * Strona niekatolicka)
II. Strony w małżeństwie katolicko-prawosławnym według kań. 813 CCEO JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona katolicka * Strona niekatolicka)

Rozdział II. Zakaz zawierania małżeństwa przez katolików z prawosławnymi / 69

I. Matrimonium [...] prohibitum est (Zakaz obejmujący łacinnika * Zakaz obejmujący katolika wschodniego)
II. Istota licencji według prawa łacińskiego
III. Istota licencji według katolickiego prawa wschodniego
IV. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym
V. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym
VI. Expressa licentia a praevia licentia

Rozdział III. Podmiot udzielający licencji i osoba ubiegająca się o uchylenie zakazu / 103

I. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym (Ordynariusz miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty uprawnione do zezwalania na małżeństwa łacińsko-prawosławne * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
II. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym (Hierarcha miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty udzielające licencji * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
III. Podmioty bierne udzielanej licencji i osoby proszące o uchylenie zakazu (Osoby proszące o udzielenie licencji na małżeństwo * Małżeństwo łacinnika z prawosławnym * Małżeństwo katolika wschodniego z prawosławnym * Komu może udzielić licencji łacinnik? * Komu może udzielić licencji katolik wschodni?)

Rozdział IV. Warunki i przyczyny uzyskania licencji / 161

I. Tradycyjna terminologia: cautiones (W małżeństwie łacinnika z prawosławnym * W małżeństwie katolika wschodniego z prawosławnym)
II. Treść i forma zobowiązań składanych przez łacinnika (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
III. Treść i forma zobowiązań składanych przez katolika wschodniego (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
IV. Powiadomienie o zobowiązaniach podejmowanych przez stronę katolicką (Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach łacinnika * Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach katolika wschodniego)
V. Pouczenie nupturientów
VI. Konieczność spełnienia warunków i istnienie przyczyny (Konieczność spełnienia warunków według prawa łacińskiego * Konieczność spełnienia warunków w prawie wschodnim)
VII. Przyczyna dopuszczenia do zawarcia małżeństwa katolicko-prawosławnego (lusta et rationabilis causa * lusta de causa)
VIII. Zabezpieczenie wymogów prawa Bożego
IX. Przyczyny udzielania licencji w praktyce

Wnioski końcowe / 216

Bibliografia / 222

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum