Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2887-8
Publication year:
2012
Pages number:
251
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ewa Gajda

Problem dopuszczalności małżeństwa katolika z prawosławnym w prawie kanonicznym

Kategoria produktu:

Przedmiotem niniejszej pracy jest problem dopuszczalności zawarcia małżeństwa mieszanego. Problem odnoszę do obecnego stanu prawa Kościoła katolickiego, a zagadnienie ograniczam przedmiotowo do małżeństw zawieranych przez katolików (katolików łacińskich lub katolików wschodnich) z prawosławnymi.

[...]Przeprowadzając analizę źródeł, zamierzam odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i na jakich zasadach jest regulowana prawnie problematyka małżeństw katolicko-prawosławnych.

Fragment Zagadnień wstępnych

Od Autorki / 3

Wykaz przyjętych skrótów / 5

Zagadnienia wstępne / 11

I. Problem badawczy
II. Literatura
III. Stan źródeł
IV. Systematyka pracy
V. Terminologia (Katolik łaciński, katolik wschodni, prawosławny, katolickie Kościoły wschodnie sui iuris * Małżeństwo mieszane * Inne terminy)

Rozdział l. Osoby zawierające małżeństwo katolicko-prawosławne / 36

I. Strony w małżeństwie łacińsko-prawosławnym według kań. 1124 CIC JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona łacińska * Strona niekatolicka)
II. Strony w małżeństwie katolicko-prawosławnym według kań. 813 CCEO JPII (Dwie osoby ochrzczone * Strona katolicka * Strona niekatolicka)

Rozdział II. Zakaz zawierania małżeństwa przez katolików z prawosławnymi / 69

I. Matrimonium [...] prohibitum est (Zakaz obejmujący łacinnika * Zakaz obejmujący katolika wschodniego)
II. Istota licencji według prawa łacińskiego
III. Istota licencji według katolickiego prawa wschodniego
IV. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym
V. Forma licencji na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym
VI. Expressa licentia a praevia licentia

Rozdział III. Podmiot udzielający licencji i osoba ubiegająca się o uchylenie zakazu / 103

I. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez łacinnika z prawosławnym (Ordynariusz miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty uprawnione do zezwalania na małżeństwa łacińsko-prawosławne * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
II. Podmiot zezwalający na zawarcie małżeństwa przez katolika wschodniego z prawosławnym (Hierarcha miejsca * Delegowanie władzy udzielania licencji * Inne podmioty udzielające licencji * Uzupełnienie władzy wykonawczej)
III. Podmioty bierne udzielanej licencji i osoby proszące o uchylenie zakazu (Osoby proszące o udzielenie licencji na małżeństwo * Małżeństwo łacinnika z prawosławnym * Małżeństwo katolika wschodniego z prawosławnym * Komu może udzielić licencji łacinnik? * Komu może udzielić licencji katolik wschodni?)

Rozdział IV. Warunki i przyczyny uzyskania licencji / 161

I. Tradycyjna terminologia: cautiones (W małżeństwie łacinnika z prawosławnym * W małżeństwie katolika wschodniego z prawosławnym)
II. Treść i forma zobowiązań składanych przez łacinnika (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
III. Treść i forma zobowiązań składanych przez katolika wschodniego (Treść zobowiązań * Forma zobowiązań)
IV. Powiadomienie o zobowiązaniach podejmowanych przez stronę katolicką (Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach łacinnika * Powiadomienie prawosławnego o zobowiązaniach katolika wschodniego)
V. Pouczenie nupturientów
VI. Konieczność spełnienia warunków i istnienie przyczyny (Konieczność spełnienia warunków według prawa łacińskiego * Konieczność spełnienia warunków w prawie wschodnim)
VII. Przyczyna dopuszczenia do zawarcia małżeństwa katolicko-prawosławnego (lusta et rationabilis causa * lusta de causa)
VIII. Zabezpieczenie wymogów prawa Bożego
IX. Przyczyny udzielania licencji w praktyce

Wnioski końcowe / 216

Bibliografia / 222

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum