Andrzej Radzimiński

Kobieta w średniowiecznej Europie

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2811-3
Publication year:
2012
Pages number:
352
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

twarda

Andrzej Radzimiński

Kobieta w średniowiecznej Europie

Kategoria produktu:

Prezentowana książka, mająca charakter popularnonaukowy, pokazuje wybrane aspekty funkcjonowania kobiet w okresie średniowiecza. Praca odsłania kulisy kobiet modlących się, a więc np. zakonnic i życia klasztornego, mistyczek czy kobiet świętych. Autor omawia również kwestie kobiet zamężnych - przy czym najpierw zostały ukazane poglądy średniowiecznych teologów, filozofów i prawników na temat małżeństwa, a następnie życie kobiet w małżeństwie ze wszystkimi konsekwencjami takiego życia, jak np. cudzołóstwo, seks małżeński i pozamałżeński, antykoncepcja czy dzieciobójstwo. Czytelnik znajdzie w książce szereg ciekawych informacji na temat szlachcianek, mieszczanek i chłopek. W książce znalazły się też rozważania odnoszące się do średniowiecznych prostytutek, heretyczek i czarownic, Żydówek, a także kobiet piszących i czytających. Sporo miejsca Autor poświęcił życiu erotycznemu kobiet, ich ubiorom oraz relacjom z duchowieństwem. Publikacja jest bogato ilustrowana, często nieznanymi w historiografii polskiej obrazami.

 

Wyróżnienie w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej (2013)

Wyróżnienie Nagrody KLIO w kategorii edytorskiej (2012)

Wstęp / 15
Wprowadzenie - kobieta w średniowiecznej Europie / 19

1. Kobiety w Biblii, tradycji antycznej, wczesnochrześcijańskiej, barbarzyńskiej i świecie arabsko-islamskim / 29
2. Grzech pierworodny - grzeszna kobieta. Lęk mężczyzn przed kobietami / 57
3. Kobiety we wczesnym średniowieczu zachodnioeuropejskim. Miłość, małżeństwo i władza / 71
4. Kobiety w księgach pokutnych wczesnego średniowiecza / 83
5. Pozycja prawna kobiet / 89
6. Kobiety modlące się / 101
6.1. Kwestia kapłaństwa kobiet / 101
6.2. Zakonnice i życie klasztorne / 105
6.3. Beginki / 122
6.4. Kobiety święte / 126
6.5. Mistyczki / 132
7. Poglądy mężczyzn na temat małżeństwa / 139
8. Kobiety zamężne / 149
8.1. Uchybienia przeciwko prawu małżeńskiemu. Cudzołóstwo / 161
8.2. Seks małżeński i pozamałżeński. Obyczajowość seksualna / 169
8.3. Antykoncepcja i usuwanie ciąży / 180
8.4. Porzucanie dzieci. Dzieciobójstwo / 185
9. Szlachcianki / 187
10. Mieszczanki / 201
11. Chłopki / 221
12. Prostytutki / 229
13. Heretyczki i czarownice / 243
14. Żydówki / 255
15. Kobiety piszące i czytające / 261
16. Ubiór kobiet / 273
17. Życie erotyczne kobiet / 281
18. Kobiety i duchowni - obrazy / 291
19. Imiona kobiet - przykłady / 307

Wybrana literatura przedmiotu / 309
Spis ilustracji / 313
Women in Medieval Europe. Summary / 325
La femme dans l'Europe médiévale. Résumé / 327
La mujer en la Europa medievale. Resumen / 331
Indeks osobowy / 333
Indeks geograficzny / 347

  • JZJ

    Autor wykonał olbrzymią pracę, zbierając informacje z różnych źródeł i uzupełniając je historycznym wykładem. Powstały obraz społeczeństwa [
Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum