Dorota Guttfeld

Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2771-0
Publication year:
2012
Pages number:
288
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Dorota Guttfeld

Elementy kulturowe w angielsko-polskich przekładach science fiction i fantasy

Kategoria produktu:

Kanon literatury science fiction i fantasy – gatunków niezwykle dziś popularnych – polscy czytelnicy znają w większości w przekładach z angielskiego. W opartej na pracy doktorskiej książce autorka stara się wskazać, dlaczego tłumacze podejmują w nich takie, a nie inne decyzje, a także odgadnąć, jak może je odbierać polski czytelnik. Na przykładzie elementów kulturowych książka ilustruje problemy, przed jakimi stawiają tłumaczy teksty wymagające – oprócz samej umiejętności przekładu literackiego – również szczególnej wrażliwości na los wyobrażonego świata i składających się nań elementów fantastycznych.

Wstęp/ 7

Rozdział I: Przekład elementów kulturowych/ 11

Rozdział II: Science fiction i fantasy w Polsce: recepcja gatunków/ 19
Nierównowaga kulturowa a oczekiwanie obcości w przekładzie/ 20
Opóźnione zapożyczenie: terminy science fiction i fantasy w Polsce/ 21
Sytuacja społeczno-polityczna a nazwy własne w polskiej science fiction i fantasy/ 25
Przed 1989: ruch fanowski, tłumaczenia amatorskie i profesjonalne/ 28
Po 1989: dominacja twórczości anglojęzycznej/ 32
Anglojęzyczne pseudonimy, pseudotłumaczenia i asymetria wymiany/ 35
Głosy o „zachodniości” gatunków/ 37
Odbiór science fiction i fantasy w Polsce: spojrzenie z zewnątrz/ 39

Rozdział III: Problemy przekładu związane z charakterystyką gatunków/ 42
Elementy nierealistyczne/ 43
Science fiction i fantasy jako gatunki komplementarne/ 49
Fantastyczność zamierzona i spójna: science fiction i fantasy a inne gatunki/ 52
Status wyobrażonego: typy światów przedstawionych/ 56
Status wyobrażonego a problemy przekładu/ 64
Cykle i zbiory tekstów w science fiction i fantasy/ 69
Cykle jako wyzwanie dla tłumacza/ 74

Rozdział IV: Wybory w tłumaczeniu elementów kulturowych w science fiction i fantasy/ 79
Glosy: obecność tłumacza w paratekście/ 80
Paratekst: konsekwencje i problemy/ 86
Glosy ukryte w tekście/ 92
Zapożyczenia/ 97
Zapożyczenia: osoby i miejsca realne/ 100
Imiona i nazwy fikcyjne, ale realistycznie anglojęzyczne/ 104
Imiona i nazwy fikcyjne: zapożyczenie z modyfikacją/ 110
Zapożyczenia nazw miejsc i osób: podsumowanie/ 116
Tytuły i fragmenty utworów anglojęzycznych/ 118
Terminy naukowe, techniczne i magiczne/ 124
Tytuły, formy grzecznościowe i inne zapożyczenia/ 129
Kalki, neologizmy leksykalne i semantyczne/ 131
Kalki niezamierzone/ 144
Utarte egzotyzmy/ 147
Podmiana na inne terminy z kultury obcej/ 153
Normalizacja/ 155
Normalizacja imion, nazw własnych i tytułów/ 159
Normalizacja odmian języka, nazw grup społecznych i form grzecznościowych/ 162
Inne normalizowane elementy/ 167
Eliminacja/ 173
Podmiana kulturowa/ 175
Akulturacja/ 180
Techniki przekładu: podsumowanie/ 186

Rozdział V: Fani science fiction i fantasy jako grupa docelowa tłumaczeń/ 191
Czytelnicy science fiction i fantasy według krytyków zachodnich/ 192
Czytelnicy i fani science fiction i fantasy w Polsce/ 195
Polscy czytelnicy science fiction i fantasy: cechy charakterystyczne grupy/ 196
Polscy fani i tłumacze science fiction i fantasy: rola fandomu/ 201
Ankieta na temat tłumaczeń: kwestie techniczne i profil respondenta/ 206
Dostęp respondentów do oryginałów i stosunek do oryginałów i tłumaczeń/ 207
Preferowane zachowania tłumacza wobec elementów kulturowych/ 210
Przyczyny odrzucania i usprawiedliwiania interwencji kulturowych/ 217
Eksperyment z przekładem dla czytelników/ 220
Wybory respondentów w tłumaczeniu/ 223
Komentarze, sugestie i skargi respondentów/ 229
Poglądy czytelników a zdanie tłumaczy/ 235

Podsumowanie/ 239
Aneks/ 243
Wykresy/ 245
Czytelnicy jako tłumacze: opowiadanie 1 (James Morrow)/ 258
Czytelnicy jako tłumacze: opowiadanie 2 (China Miéville)/ 261
Bibliografia/ 273
Indeks ważniejszych nazwisk/ 287
Podziękowania/ 289

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum