• Home
  • Filozofia
  • Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

Iwona Krupecka

Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2921-9
Publication year:
2012
Pages number:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Format:
148 x 210 mm
Series:
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

twarda z obwolutą

Iwona Krupecka

Don Kichote w krainie filozofów. O kichotyzmie Pokolenia '98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości

Kategoria produktu:

Tematem książki jest kichotyzm filozoficzny, ujęty jako spoiwo Pokolenia '98, nieformalnej grupy wpływowych myślicieli hiszpańskich przełomu XIX i XX wieku. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza pokazuje, w jaki sposób dokonało się przejście od interpretacji dzieła literackiego do zastosowania tego dzieła jako narzędzia wyjaśniania rzeczywistości. Druga przedstawia koncepcje filozoficzne, wypracowane w trakcie analizy utworu Cervantesa i zogniskowane wokół zagadnienia podmiotu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Główna para bohaterów - Don Kichote i Sanczo Pansa - posłużyła do stworzenia dynamicznej wizji podmiotowości, nieustannie rozdartej między tym, co idealne, a tym, co materialne, własne i obce, trwałe i ulotne.

Wstęp / 7

Część I. Od filozoficzności Don Kichota do filozoficznego kichotyzmu

Rozdział 1. Odczytania Don Kichota: wyłanianie się filozoficznych kategorii kichotyzmu / 13
Główne linie odczytań Don Kichota / 13
Don Kichote w odczytaniach krytyki radykalnej / 17
Idealistyczne odczytania Don Kichota / 34
 
Rozdział 2. Kichotyzm filozoficzny pokolenia ’98 / 65
Kichotyzm – krytyczne próby uchwycenia zjawiska jako wyznacznika myśli pokolenia ’98 / 67
Pokolenie ’98 w ujęciu Azorína / 78
Don Kichote jako narzędzie samookreślenia / 86

Rozdział 3. Uniwersalizacja „problemu filozofii hiszpańskiej” / 111
Spór o filozofię hiszpańską / 112
Teoria geniusza i sztuki jako ekspresji ducha narodu: Ganivet, Unamuno, Azorín / 123
Don Kichote jako wyraz ducha czasu: Baroja i Maeztu / 147
Filozofia donkichotowska w ujęciu Miguela de Unamuno: punkt kulminacyjny kichotyzmu filozoficznego / 167

Część II. „Intrafilozofia” podmiotu

Rozdział 4. „Potrzebuję rzeczywistości”. Woluntarystyczne przezwyciężenie opozycji idealizm–realizm w „intrafilozofii” Miguela de Unamuno / 179
Kichotyzm contra nihilizm: praktyczny romantyzm pokolenia ’98 / 181
Don Kichote i Sanczo Pansa – „żywe idee” uwikłane w świat i w siebie / 202
"Wiem dobrze, kim jestem”, czyli samowiedza „poważnego komedianta”. Uspołecznienie „ja” wewnętrznego / 242
„Wiem dobrze, kim chcę być”: podmiot jako rycerz woli i wiary / 262

Rozdział 5. „Kłamstwo życiowe” – działający podmiot poznający Pío Barochy / 277
Człowiek czynu – podmiot skazany na „życiowe kłamstwo” / 278
Umysł, migotliwe światło – poznanie jako twórczość / 309
Kłamstwo rozumu, prawda woli? / 330

Rozdział 6. „Niezłomna oś”. Donkichotowska esencja Hiszpanii i konstrukcja podmiotu zbiorowego w myśli Ganiveta, Azorína i Maeztu / 343
„Duch Hiszpanii” – między tradycjonalizmem a nowoczesnością / 345
Don Kichote – twór ziemi hiszpańskiej / 361
Hispanidad. Donkichotowskie imperium duchowe / 375
 
Zakończenie / 391
Bibliografia / 403
Nota bibliograficzna / 417
Summary / 419
Indeks osobowy / 425

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum