Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.)

Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2941-7
Publication year:
2013
Pages number:
314
Typ okładki:
miekka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miekka

Marek Jeziński, Wojciech Peszyński, Aleksandra Seklecka (red.)

Wybory 2010. Media i marketing polityczny

Kategoria produktu:

Artykuły zawarte w recenzowanej pracy w kompetentny naukowo, a zarazem interesujący sposób odnoszą się do przebiegu kampanii poprzedzających polskie wybory prezydenckie i samorządowe w 2010 roku. Zwraca uwagę trafny dobór tematyki poszczególnych artykułów, umożliwiających wieloaspektową analizę przedsięwzięć kampanijnych realizowanych przez podmioty rywalizacji politycznej zarówno na szczeblu ogólnokrajowym (wybory prezydenckie), jak i lokalnym (wybory samorządowe). Wysoko należy ocenić fakt, że w pracy znajdujemy także naukowo ważne refleksje oceniające rolę środków masowego komunikowania we współczesnych polskich kampaniach wyborczych. Poziom naukowy analiz badawczych, sposób formułowania wniosków oraz szeroki wachlarz wykorzystanych metod i technik badawczych wskazują na bardzo dobre opanowanie warsztatu naukowego. Szczególnie należy podkreślić miejętność zachowania niezbędnego dystansu do podejmowanej problematyki, dzięki czemu otrzymaliśmy w pełni dojrzałą naukowo pracę, w  znaczący sposób wzbogacającą polską literaturę poświęconą rywalizacji politycznej, komunikowaniu politycznemu oraz marketingowi politycznemu.

Wstęp /     7

Część 1. Media tradycyjne w kampanii 2010 roku

Łukasz Kubisz-Muła
Debaty prezydenckie. Jarosław Kaczyński – Bronisław Komorowski w badaniach natychmiastowej reakcji / 13
Łukasz Wojciechowski
Kształtowanie wizerunku Jarosława Kaczyńskiego jako kandydata na urząd Prezydenta RP w 2010 roku – analiza marketingowa / 35
Piotr Lewandowski
(Nie)spokojny sen Lecha Kaczyńskiego o wypełnienie testamentu politycznego. Między prawdą a mitem / 51
Andrzej Hoehle
Kampania prezydencka 2010 roku w wysokonakładowych dziennikach ogólnopolskich / 79

Część 2. Reklama polityczna w wyborach 2010 roku

Małgorzata Adamik-Szysiak
Wizerunki kandydatów na urząd Prezydenta RP w spotach wyborczych w 2010 roku / 107
Joanna Kobylska
Wizualne techniki perswazji w wybranych spotach wyborczych. Wybory prezydenckie 2010  / 133
Radosław Kubicki
Kampania, reklama i program kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego w wyborach prezydenckich w 2010 roku  / 151
Jakub Przewoźnik
Ulotka jako powszechna forma reklamy wyborczej na wybranym przykładzie z kampanii samorządowej 2010 roku  / 171

Część 3. Zachowanie wyborców i wybieranych w elekcji samorządowej 2010 roku

Wojciech Peszyński
Zjawisko prezydencjalizacji kampanii samorządowych. Przykład wyborów 2010 roku w województwie kujawsko-pomorskim / 203
Arkadiusz Fordoński
Hasła kampanii w wyborach samorządowych 2010 – błędy konstrukcyjne i niedostosowanie przekazu / 229
Maciej Drzonek
Między standaryzacją a kreatywnością. Wybrane aspekty marketingu wyborczego w Szczecinie w 2010 roku / 247
Karolina Tybuchowska-Hartlińska
Teoretyczne uwarunkowania oraz empiryczne konsekwencje frekwencji wyborczej na przykładzie subregionu ciechanowskiego / 275
Iwona Barszczuk, Paweł Siring
Prawo a rzeczywistość. Wybory samorządowe 2010 roku w Opolu w kontekście naruszania prawa wyborczego / 297

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum