• Home
  • Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (2/2012)

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (2/2012)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Publication year:
2012
Pages number:
200
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Ruch Filozoficzny
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (2/2012)

Artykuły
Adam Cebula
Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a / 215
Bartosz Żukowski
Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya / 227
Dariusz Kucharski
Problem poznania umysłu w fi lozofi i George’a Berkeleya / 243
Anita Mira Sobczyk
Niektóre spośród fi lozofi cznych implikacji problemu gilotyny Hume’a / 257
Adrian KuŹniar
Teoria metaetyczna Davida Hume’a: w stronę interpretacji ekspresywistycznej / 267
Tomasz Han
Krytyka sceptycyzmu w fi lozofi i zdrowego rozsądku Thomasa Reida / 279
WacŁaw Janikowski
O związkach utylitaryzmu z konserwatyzmem / 297
Tomasz Knapik
Czas wolny w życiu człowieka – w nawiązaniu do poglądów Hansa Jonasa / 315

Wspomnienia i teksty dedykowane
Mirosław Tyl
Transcendentalizm i historia filozofii / 329
Barbara Kotowa
Profesor Krystyna Zamiara (16 IV 1940 – 13 I 2012) / 343
Leszek Kopciuch
Profesor Andrzej Nowicki (1919–2011) / 347
Krzysztof Brzechczyn
Andrzej Falkiewicz – wspomnienie w drugą rocznicę śmierci / 353

Recenzje i sprawozdania
Marek N. Jakubowski
Marek Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafi zycznych, wyd. 1, UNIVERSITAS, Kraków 2011, ss. 245 / 357
Andrzej Nawrocki
Joanna Górnicka-Kalinowska, Tożsamość, wola, działania moralne, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2012, ss. 200 / 363
Mateusz Burzyk
Urszula Zbrzeźniak, Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, ss. 207 / 365
Romuald Piekarski
Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, t. 64, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, ss. 385 / 369
WiesŁaw Chudoba
„Spotkania z filozofią” w Radomiu / 381
Ewa Witkowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej Współczesne koncepcje etycznego działania / 385

Wiadomości bieżące (T. SIWIEC)
Wiadomości wydawnicze / 393
Publikacje książkowe / 393
Czasopisma polskie / 398
Czasopisma zagraniczne / 402

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum