Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Radomski, Patryk Tomaszewski (red.)

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2964-6
Publication year:
2012
Pages number:
424
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Arkadiusz Lewandowski, Grzegorz Radomski, Patryk Tomaszewski (red.)

Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa w polskiej myśli politycznej po 1989 roku. Wybór źródeł

Arkadiusz Lewandowski, Patryk Tomaszewski, Kwestia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa w głównych nurtach polskiej myśli politycznej. Uwagi wstępne / 9

Rozdział I
Nurt skrajnej lewicy / 41
Robert Surma, Tak dla Unii Europejskiej, „Zielone Brygady”, 1–15 X 1999, nr 14, 1999, b. p. / 43
Piotr Ikonowicz, Czy leci z nami pilot, „Lewą Nogą” 1999, nr 11, s. 10–13 / 46
Przestańmy wspierać imperialne wyprawy wojenne USA, „Brzask” 2008, nr 2, s. 3 / 51

Rozdział II
Nurt socjaldemokratyczny / 55
Stanowisko Polskiej Unii Socjaldemokratycznej w sprawach międzynarodowych (1991) [fragmenty] / 57
Deklaracja wyborcza Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nasz program dla Polski, Warszawa 1993 [fragmenty] / 62
Nowy wiek – nowy Sojusz Lewicy Demokratycznej. Socjaldemokratyczny program dla Polski (materiały z I kongresu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2000, nr 1 [fragmenty] / 66
Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, Warszawa 2001 [fragmenty] / 73
Leszek Miller, Polska polityka wschodnia w zjednoczonej Europie, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2001, nr 2, s. 106–111 / 78
Wojciech Domosławski, Czy kontynuacja dotychczasowej polityki zagranicznej zagraża bezpieczeństwu Polski?, „Myśl Socjaldemokratyczna” 2010, nr 4, s. 81–91 / 85

Rozdział III
Nurt ludowy / 105
Deklaracja Ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 1997 [fragmenty] / 107
Polskie Stronnictwo Ludowe. Czas na zmiany… Ocena polityki rządu AWSUW i propozycje zmian, Warszawa październik 1999 / 114
Człowiek. Rodzina. Praca. Godne Życie. Program społeczno-gospodarczy Samoobrony, Warszawa 2003 [fragmenty] / 116
Zdzisław Podkański, Jak powstał PSL ,,Piast’’, Lublin 2008 / 123

Rozdział IV
Nurt liberalny / 129
Deklaracja Programowa. Kongresu Liberalno-Demokratycznego, Katowice 1991, s. 6–7 / 131
Stabilizacja i rozwój. Uchwała II Kongresu Krajowego Unii Demokratycznej (1993 rok) [fragmenty] / 133
Program Unii Wolności. Wolność, Bezpieczeństwo, Rozwój, Warszawa 1997 [fragmenty] / 140
Polityka zagraniczna Polski (projekt), [w:] Donald Tusk, Idee gdańskiego liberalizmu. Wstępem opatrzył Jerzy Szacki, Gdańsk 1998, s. 278–284 / 145
Deklaracja programowa V Kongresu Unii Wolności z 17 XII 2000 r. [fragmenty] / 155
Państwo dla Obywateli. Plan rządzenia 2005–2009, red. J. Rokita, S. Kawalec, Warszawa 2005 [fragmenty] / 160
Program Platformy Obywatelskiej. Polska zasługuje na cud gospodarczy. By żyło się lepiej. Wszystkim, Warszawa 2007 [fragmenty] / 174

Rozdział V
Nurt niepogległościowy / 187
Porozumienie Centrum. Dokumenty i programy (1990) [fragmenty] / 189
Wystąpienie sejmowe Leszka Moczulskiego w dniu 30 kwietnia 1993 roku nt. polityki zagranicznej Polski [w:] Konfederacja Polski Niepodległej a polska polityka zagraniczna. Wybór dokumentów sejmowych, Warszawa 1993, s. 30–37 / 192
Tomasz Szczepański, Międzymorze. Polityka Środkowoeuropejska Konfederacji Polski Niepodległej, Warszawa 1993 / 199
Wystąpienie Sejmowe posła Jana Olszewskiego w trakcie debaty nad Informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku z dnia 21.01.2004 / 223
IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2005 [fragmenty] / 230
Nowoczesna, bezpieczna, solidarna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości, Kraków 2009 [fragmenty] / 250

Rozdział VI
Nurt konserwatywny / 275
Bronisław Komorowski, Wschodnie wyzwania, „Myśl Konserwatywna” 1997, nr styczeń–marzec, s. 121–123 / 277
Paweł Soloch, Polska i NATO, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 1, s. 26–29 / 283
Paweł Soloch, Czy polityka zagraniczna musi być nudna, „Kwartalnik Konserwatywny” 1997, nr 2 s. 34–39 / 289
Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Program, Warszawa 1997 [fragmenty] / 296
Paweł Kowal, O Polsce Wielkiej, „Kwartalnik Konserwatywny” 1999, nr 5, s. 133–142 / 304

Rozdział VII
Nurt konserwatywno-liberalny / 321
Fragment programu Janusza Korwin-Mikkiego przed wyborami prezydenckimi z roku 2000, „Najwyższy Czas” 30 IX 2000, nr 40, s. 8 / 323
Tomasz Sommer, Janusz Korwin-Mikke Emancypacja i integracja, ,,Najwyższy Czas’’ 16 XII 2000 r., nr 51, s. 12–13 / 328
Dariusz Kos, Czy Prezydent sprzeda Polaka?, „Najwyższy Czas” 13 X 2007, nr 41, s. 7–8 / 333
Janusz Korwin-Mikke, NATO, USA i „Tarcza”, [w:] J. Korwin-Mikke, Rusofoby w odwrocie, Lublin 2009, s. 110–114 / 338

Rozdział VIII
Nurt chrześcijańsko-narodowy / 343
Maciej Srebro, Samotna Polska w zjednoczonej Europie, „Sprawa Polska” 1990, nr 2, s. 6–8 / 345
Artur Zawisza, Polska w Europie, „Sprawa Polska” 1998, nr 1 s. 12–13 / 356
Konrad Rękas, Bezpieczeństwo i współpraca, „Sprawa Polska” 1998, nr 1, s. 14–15 / 363
Robert Kuraszkiewicz, Polska w nowej Europie, „Sprawa Polska” 2000, nr 1
s. 21–22 / 369
Deklaracja Polityczno-Programowa Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, Warszawa 2002 [fragmenty] / 375

Rozdział IX
Nurt nacjonalistyczny / 379
Roman Giertych, Kontrrewolucja Młodych, Warszawa 1994 / 381
Maciej Giertych, Na co nam NATO?, [w:] Nie przemogą! Antykościół, antypolonizm, masoneria, Wrocław 1995, s. 85–86 / 403
Rafał Bukowski, NATO – kolejny pakt?, „Szaniec. Pismo Narodowo-Radykalne” 1996, nr 1, marzec/kwiecień, s. 8–9 / 406
W obronie niepodległości. List otwarty Narodowego Odrodzenia Polski. Rada Wykonawcza Narodowego Odrodzenia Polski Warszawa, dnia 18.01.1998 r., „Nowa Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne” 1998, nr 5, s. 1 / 409
Ewa Janikowska, Psy zająca zjedzą, „Pismo Narodowe Ojczyzna” 15 listopada 1998, nr 22 (175), s. 12 / 411
Maciej Giertych, Z nadzieją w przyszłość!, Warszawa 2005, s. 43–48 / 416

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum