• Home
  • Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6/2011

Lech Zieliński, Monika Krajewska (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6/2011

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1896-4362
Publication year:
2011
Pages number:
245
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Rocznik Przekładoznawczy
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Lech Zieliński, Monika Krajewska (red.)

Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu 6/2011

Główną tematykę szóstego tomu „Rocznika Przekładoznawczego" stanowią problematyka tłumaczeń tekstów prawnych i prawniczych oraz rozważania dotyczące normy i jakości przekładu. Ilustracją łączenia obu wymienionych aspektów są artykuły Łucji Biel i Lecha Zielińskiego, w których przekład prawny i prawniczy rozpatrywany jest w kontekście jakości i norm. Z nieco innej perspektywy na ten temat patrzy Iwona Anna Ndiaye, koncentrująca się na kształceniu kandydatów na tłumaczy przysięgłych. Dużą praktyczną wartością tych tekstów jest ukazanie niedoskonałości niektórych rozwiązań i potrzeby ich poprawy.

Na materiale tekstów prawnych i prawniczych bazują też autorki analizujące konkretne problemy przekładowe: Katarzyna Siwert i Tatiana Siniawska-Sujkowska. Również autorki zajmujące się dydaktyką przekładu nawiązują do tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych. Ksenia Gałuskina i Lucyna Marcol omawiają model kształcenia tłumaczy specjalistycznych z dziedziny prawa. Hanna Stypa prezentuje błędy w tłumaczeniu tekstów prawniczych. Natomiast Katarzyna Biernacka-Licznar skupia się na aspekcie szkolenia tłumaczy sieci EMT utworzonej przez Komisję Europejską w 2009 roku, ponadto zapoznaje czytelnika z przebiegiem czynności procesowych w postępowaniu karnym, wskazując na typowe dla niego dokumenty. Trochę poza głównym wątkiem tomu znajdują się dwa interesujące artykuły - Joanny Dybiec-Gajer i Anny Szczęsny. W pierwszym z nich autorka omawia projekt tłumaczeniowy jako narzędzie samooceny i autorefleksji w nauczaniu przekładu pisemnego. Z kolei drugi artykuł dotyczy kwestii transpozycji nazw własnych w dydaktyce tłumaczenia pisemnego. Mamy nadzieję, że spójność tematyczna stanie się atutem niniejszego tomu, a przedstawiona wymiana teoretycznych, praktycznych i dydaktycznych refleksji przekładowych będzie stanowiła cenne źródło wiedzy i inspiracji dla wielu Czytelników.

Wstęp

Teoria i praktyka przekładu

Dydaktyka przekładu

Recenzje i sprawozdania

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum