Anita Gałęska-Śliwka

Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Publication year:
2012
Pages number:
167
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Monografie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN (oprawa twarda):
978-83-231-2754-3
ISBN (oprawa miękka):
978-83-231-2753-6

52,00 zł

miękka

Anita Gałęska-Śliwka

Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna

Kategoria produktu:

Monografia „Dzieciobójstwo. Analiza karno-medyczna" jest interdyscyplinarną analizą problematyki przestępstwa dzieciobójstwa. Potraktowanie tego zagadnienia w sposób całościowy, zarówno w kontekście karnoprawnym, jak i medycznym, stanowi novum na polskim rynku wydawniczym. Takie ujęcie tematu pozwala na zrozumienie przestępstwa dzieciobójstwa w każdym jego wymiarze. Książka składa się z czterech rozdziałów, w których szeroko przywoływane jest orzecznictwo, w tym orzeczenia Sądu Najwyższego. Pierwszy rozdział dotyczy przestępstwa dzieciobójstwa w ujęciu statystycznym. Rozdział drugi poświęcony został zagadnieniom historyczno-ewolucyjnym. Rozdział trzeci to szeroka analiza dzieciobójstwa na tle polskich kodeksów karnych, poczynając od kodeksu z 1818 r. Poza zagadnieniami karnoprawnymi omówione zostały w nim także zagadnienia medyczne, i to zarówno z zakresu medycyny sądowej, jak i psychiatrii. Rozdział czwarty to próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy kształtem ustawodawstwa antyaborcyjnego a liczbą dzieciobójstw.

Wykaz skrótów/ 7

Wstęp/ 9

Rozdział I. Skala problemu dzieciobójstwa/ 13
1. Analiza zjawiska dzieciobójstwa w świetle statystyk/ 13
2. Wnioski/ 19

Rozdział II. Dzieciobójstwo na przestrzeni wieków/ 21
1. Dzieciobójstwo w starożytności/ 21
2. Wpływ przesądów pogańskich na zjawisko dzieciobójstwa -Średniowiecze i Renesans/ 25
3. Penalizacja wykroczeń przeciwko obyczajowości a dzieciobójstwo w Oświeceniu/ 29
4. Zmiany legislacyjne w XIX i XX wieku/ 31
5. Czasy współczesne/ 34
6. Wnioski/ 39

Rozdział III. Dzieciobójstwo w polskich kodeksach karnych/ 42
1. Dzieciobójstwo w kodeksie karnym z 1818 r./ 42
2. Dzieciobójstwo w kodeksie karnym z 1932 r./ 44
3. Dzieciobójstwo w kodeksie karnym z 1969 r./ 54
4. Dzieciobójstwo w kodeksie karnym z 1997 r./ 60
4.1. Dziecko - problemy terminologiczne/ 62
4.1.1. Aspekty etyczne, religijne i prawne dotyczące hominizacji/ 66
4.1.2. Etyczne, filozoficzne i religijne zagadnienia dotyczące statusu płodu/ 67
4.1.3. Prawne zagadnienia dotyczące hominizacji/ 73
4.1.4. Określenie momentu nabycia pełnej ochrony karnoprawnej życia i zdrowia przez dziecko/ 75
4.2. Matka - problemy interpretacyjne/ 79
4.2.1. Czy kobieta przebyła ciążę i urodziła dziecko?/ 83
4.3. Zabija - analiza czynności sprawczej/ 84
4.3.1. Definicja śmierci/ 85
4.3.2. Medyczno-sądowe aspekty strony podmiotowej dzieciobójstwa/ 90
4.3.3. Czy dziecko urodziło się żywe?/ 90
4.3.4. Jaka jest przyczyna śmierci dziecka?/ 92
4.4. Analiza przesłanki w okresie porodu/ 97
4.4.1. Czy dziecko było donoszone?/ 98
4.4.2. Ile dziecko żyło po urodzeniu?/ 100
4.4.3. Znamiona śmierci a czas zgonu/ 101
4.4.4. Znamiona śmierci u dzieci a czas zgonu/ 106
4.5. Analiza przesłanki pod wpływem przebiegu porodu/ 109
4.5.1. Rodzaje zaburzeń psychicznych okresu ciąży i porodu/ 111
4.5.1.1. Baby blues/ 115
4.5.1.2. Depresja poporodowa/ 116
4.5.1.3. Psychoza poporodowa/ 117
4.5.2. Rola i zadania biegłego psychiatry i psychologa w sprawach o dzieciobójstwo/ 117
4.5.3. Kary i środki karne/ 130
4.5.4. Wnioski/ 131

Rozdział IV. Ustawodawstwo antyaborcyjne a liczba ujawnianych dzieciobójstw/ 134
1. Ewolucja rozwiązań prawnych dotyczących prawnokarnej ochrony płodu/ 134
2. Wpływ ustawodawstwa regulującego przerwanie ciąży na problem dzieciobójstwa/ 146
3. Wnioski/ 149
Zakończenie/ 151
Bibliografia/ 157
Wykaz tabel/ 166
Wykaz wykresów/ 167

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Anita Gałęska-Śliwka

    doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Podstaw Prawa Medycznego CM UMK w Toruniu. Autorka monografii „Śmierć jako problem medyczno-kryminalistyczny" (2009) oraz kilkudziesięciu innych publikacji z zakresu prawa karnego i kryminalistyki prawa medycznego. Współpracuje z serwisem internetowym Prawo i Zdrowie. Dwukrotna laureatka nagrody Rektora za działalność naukową i dydaktyczną.

    Show author's publications

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum