Magdalena Zowczak

Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3014-7
Publication year:
2013
Pages number:
566
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Series:
res humanae
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

54,00 zł

twarda

Magdalena Zowczak

Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej

Kategoria produktu:

Biblia z kanoniczną tradycją katolicką oraz symbolika wierzeń niechrześcijańskich związanych z etosem rolniczym stanowią dwa źródła, w niektórych aspektach sobie bliskie, częściej jednak przeciwstawne, które ukształtowały biblię ludową. Celem tej pracy jest rekonstrukcja modelu biblii ludowej, to znaczy zasad, którymi kierowali czy kierują się jej twórcy. Zasady te zostały przedstawione jako symboliczne relacje postaci i zdarzeń. Kompetentni rozmówcy bywają świadomi tych relacji. Ponieważ odnoszą się one do symboli, wyrażaj się w obrazach (stąd istotną rolę w ich prezentacji odgrywa ikonografia sztuki ludowej, a także opisy snów i wizji) oraz mogą mieć odbicie w rytuałach. Te zaś najtrudniej zrekonstruować, bo obrzędowość ludowa niekiedy ściśle nawiązywała do szczegółów dawnego rytuału kościelnego, którego znajomość umożliwia interpretację wciąż jeszcze funkcjonujących wierzeń. 

Wstęp do drugiego wydania / 9

Część 1. Interpretacja wątków biblijnych w kulturze wsi / 19
Biblia ludowa a apokryfy / 24
Dawna literatura, czyli przypisy i marginalia / 28
Religia dzisiaj / 41
Współczesne źródła z pogranicza Polski, Litwy i Białorusi / 54

Część 2. Bóg i „światy”. Osoby, czas, przestrzeń / 63
Bóg syn i Bóg ojciec / 63
Pechowy demiurg / 70
Bóg, diabeł, Matka Boska / 79
Kłopoty z jabłkiem / 95
Przemiana światów / 103
Kataklizmy. Potop i kłosy / 109
Metamorfozy. Klątwa i kara boża / 124
Wędrówka dusz / 144

Część 3. Rodowody odmieńców i czarowników / 155
Kain i Cham / 155
Ciekawa baba / 166
„Faraony” / 172
Żydzi. Mit ofiary / 175
Salomon i wieża Babel / 200
Sybilla i drzewo krzyża / 223

Część 4. Rodowód własny / 243
Symbole communitas / 243
Kwitnąca różdżka / 246
Hołd stworzenia / 256
Rytuały godów. Krąg. Woda i wino / 268
Ucieczka do Egiptu / 280
Gesty kreacji / 301
Odnalezienie w świątyni / 306
Chrzest Jezusa / 309
Jezus i Mojżesz / 313
Woda i krew / 316
Wędrówki Boga po ziemi / 324
Towarzysz pana boga / 343
Dziwne sądy boże / 353
Symbole communitas, cd. / 360
Towarzysze Jezusa / 360
Od czystego czwartku po wielki piątek / 377
Pasja Marii / 415
Chrystus i szatan / 437
Sobota, niedziela: otwarte niebo / 448
Modlitwa jako żywe słowa / 475
Czy istnieje teologia „ludowa”? / 500

Bibliografia / 511
Spis ilustracji / 541
Summary / 545
Indeks nazwisk i postaci / 547

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Magdalena Zowczak

    profesor w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Zakładem Etnologii Polski i Europy. Wykłada antropologię religii i teorie kultury. Autorka studiów o apokryfach, modlitwie i ofierze, ekspresji religijnej i jej związkach z tożsamością na pograniczach katolicyzmu i prawosławia, komunikacji kulturowej na pograniczu polsko-ukraińskim. Prowadziła etnograficzne badania terenowe kultury religijnej w Polsce wschodniej i centralnej, na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Opublikowała m.inBohater wsi. Mit i stereotypy (1991), Apokryf jak próba wiary (2003), O długim trwaniu Polaków na Podolu. Imponderabilia tożsamości tożsamości (2003), Apokryficzne interpretacje kurbanu jako ofiary chrześcijańskiej (2005), Zbiorowe doświadczenie religijne a współczesne praktyki kulturowe (2008), Antropologia, historia a sprawa ukraińska. O taktyce pogranicza (2011).

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum