• Home
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 22(3)/2012

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 22(3)/2012

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1643-8191
Publication year:
2012
Pages number:
220
Typ okładki:
miękka
Series:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 22(3)/2012

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

W dwudziestym drugim tomie „Klio”, trzecim opublikowanym w 2012 roku, znalazły się dwa artykuły poświęcone historii starożytnej – tekst prof. P.J. Rhodesa o historii Tezeusza jako króla i jego dokonań i Artura Jęcki o znaczeniu rzymskich świąt ludi saeculares. Agnieszka Pawłowska omówiła wybrane elementy sytuacji politycznej w czasie rokoszu sandomierskiego z lat 1605–1609, natomiast Władysław Marek Kolasa przedstawił szczegółowe studium badań nad prasą mniejszości narodowych w dwudziestoleciu międzywojennym. Dział „Artykuły” zamyka tekst Krzysztofa Tarki poświęcony problemowi uciekinierów z PRL. W dziale „Materiały” znalazły się dwa teksty: Agnieszka Zielińska przedstawiła wybrane elementy analizy demograficznej społeczności żydowskiej zamieszkałej w Toruniu w latach 1847–1914, a Teresa Astramowicz-Leyk podjęła się analizy projektu ustroju Państwa Polskiego z 9 listopada 1942 roku, zamieszczając obszerny tekst źródłowy. Artykuł recenzyjny autorstwa Weroniki Pawlik-Kwaśniewskiej dotyczy interesującej książki traktującej o pojęciu i doświadczaniu przyjemności w oświeceniu. Tom uzupełniają cztery recenzje, noty bibliograficzne i sprawozdania z dwóch konferencji naukowych.

Artykuły

Materiały

Artykuły Recenzyjne

Recenzje

Noty bibliograficzne

Kronika naukowa

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum