Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 4

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-3134-2
Publication year:
2013
Pages number:
432
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

miękka

Aleksander Smoliński (red.)

Do szarży marsz, marsz... Studia z dziejów kawalerii, t. 4

Kategoria produktu:

Życzliwe przyjęcie przez czytelników poprzednich trzech tomów studiów zatytułowanych Do szarży marsz, marsz… Studia z dziejów kawalerii i niesłabnące zainteresowanie dziejami jazdy, przede wszystkim polskiej, a także podjęcie przez redaktora współpracy z kolejnymi autorami zajmującymi się szeroko pojętą historią kawalerii i broni konnych sprawiły, że pod osąd środowiska naukowego oraz wszystkich osób zainteresowanych dziejami konnicy, zarówno rodzimej, jak i obcej, oddajemy następny, nie mniej wartościowy niż poprzednie i jednocześnie dość zróżnicowany tematycznie, tom studiów poruszający tę problematykę.

W jego skład wchodzi osiem autonomicznych studiów: pięć dotyczących jazdy polskiej i trzy poświęcone kawalerii obcej – rosyjskiej, niemieckiej i brytyjskiej. W ten sposób nastąpił pewien powrót do kwestii kawalerii Reichsheer oraz dziejów konnicy armii carskiej, omawianych już   tomie pierwszym. Nowością zawartą w czwartym tomie Do szarży marsz, marsz… jest natomiast kompleks zagadnień dotyczących szeroko rozumianej problematyki muzyki konnej Wojska Polskiego z lat 1918–1939, której zostały poświęcone dwa studia.

Wydaje się więc, że czwarty tom Do szarży marsz, marsz…, podobnie jak poprzednie, może stanowić istotną, a jednocześnie w wielu aspektach nowatorską kontynuację badań prowadzonych już od końca XIX w., a także będących ich efektem opublikowanych wcześniej licznych osiągnięć historyków polskich. Ta uwaga odnosi się praktycznie do wszystkich prezentowanych tutaj studiów dotyczących zarówno jazdy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak i kawalerii Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Otwierają one bowiem nowe pola badawcze i wytyczają dalsze kierunki poszukiwań. Poza tym często porządkują naszą dotychczasową wiedzę na temat szeroko pojętej problematyki kawaleryjskiej.

Z Wprowadzenia

Wprowadzenie

(Aleksander Smoliński) / 7

Ordre de Bataille armii walczących pod Kircholmem dnia27 września 1605 r.

(Mariusz Balcerek) / 27

Zapomniany bohater bitwy wiedeńskiej. Zygmunt Zbierzchowski (około 1635–1691) – porucznik husarski

(Marek Wagner) / 63

Kawaleria brytyjska i konne formacje posiłkowe podczas wojny zuluskiej 1879 r.

(Przemysław Benken) / 87

Oceny możliwości operacyjnych kawalerii rosyjskiej w opiniach austro-węgierskich sprzed I wojny światowej

(Michał Baczkowski) / 155

Czy Pułk Tatarski Ułanów imienia Achmatowicza z lat 1919–1920 rzeczywiście był tatarskim oddziałem kawalerii Wojska Polskiego? Przyczynek do dziejów tatarskich formacji jazdy w służbie Rzeczypospolitej

(Aleksander Smoliński) / 187

Pluton Trębaczy 9 Pułku Strzelców Konnych imienia Generała Kazimierza Pułaskiego

(Tomasz Dudziński) / 261

Przepisowe płomienie do fanfar oraz trąbka sygnałowa w kawalerii i artylerii konnej Wojska Polskiego w latach 1924–1939. Przyczynek do dziejów polskiej konnej muzyki wojskowej

(Aleksander Smoliński) / 293

Organizacja niemieckiej kawalerii i artylerii konnej w latach 1921–1935

(Jarosław Centek) / 353

Wykaz ilustracji / 419

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum