• Home
  • Filozofia
  • Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia

Heiner F. Klemme

Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3138-0
Publication year:
2013
Pages number:
258
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Klasyka filozofii
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Heiner F. Klemme

Oblicza wolności. Studia z praktycznej filozofii Kanta i jej historia

Kategoria produktu:

Tłumaczenie - Dariusz Pakalski

Jednym z fenomenów filozofii godnych uwagi jest to, że jej główni aktorzy się nie starzeją. Bez wątpienia także filozofia ulega modom, jednak tacy myśliciele jak Platon czy Arystoteles, Kant czy Hegel pozostają zawsze aktualni i zawsze prowokujący, gdyż nieustannie stanowią wyzwanie dla naszego myślenia o nas i o świecie. Kant należy do tych wielkich osobistości filozofii, których pisma fascynują mnie najbardziej. Jeśli chcemy poznać Kantowski kosmos, musimy być przygotowani, że spotkamy bezkompromisowego poszukiwacza przygody myślenia, krytyka i twórcę filozoficznego systemu, który ma wiele twarzy. W pracach publikowanych obecnie w polskim przekładzie próbuję kilka z tych twarzy oświetlić bliżej. Obok tekstów poświęconych rozwojowi i kontekstowi historycznemu filozofii Kanta znajdują się tu również studia wskazujące na znaczenie Kanta w czasach współczesnych. W centrum tych tekstów stoi pojęcie wolności. Wolność wynosi człowieka w ujęciu Kanta ponad wszystkie rzeczy świata. Stanowi ona jednak też największy problem, jaki człowiek ma do rozwiązania. Kto jest wolny, musi rozmyślać nie tylko o tym, jaki użytek chce faktycznie z wolności uczynić. Musi rozmyślać raczej o tym, jaki użytek uczynić z niej powinien.

ze Wstępu

Wstęp / 7

Wstęp tłumacza / 9

Pobudki praktyczne a motywacja moralna. Perspektywa deontologiczna / 19

Johanna Georga Sulzera „etyka mieszana”. Przyczynek do historii i problematyki Ugruntowania metafizyki moralności Kanta / 81

Zakaz tortur w prawie państwowym z perspektywy filozofii Kanta / 105

Samorzutność i samopoznanie. Kant o źródłowej jedności przyrody i wolności w akcie „ja myślę” (1785–1787) / 127

Kanta analiza „libertas indifferentiae” w Metafizyce moralności i jej filozoficzne znaczenie / 171

Wolność samowoli a panowanie zła. Nauka Kanta o złu radykalnym między moralnością, religią i prawem / 211

Wykaz pierwodruków / 257

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Heiner F. Klemme

    (ur. w 1962 w Ahnsen) – kieruje centrum badań kantowskich na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji. Jest współwydawcą „Kant-Studien”, „Kantstudien-Ergänzungshefte” oraz serii wydawniczej Studien und Materialien zur Geschichte der Philosophie. Działa w towarzystwach kantowskich („Kant-Gesellschaft” i „Sociedade Kant Brasileira”) i komitetach naukowych czasopism. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół podstaw i granic prawa oraz godności (zwłaszcza w kontekście filozofii Kantowskiej), zagadnień przyrody i wolności w klasycznej filozofii niemieckiej oraz historii i systematyki praw człowieka.

    Wybrane publikacje: Die Idee der Autonomie. Elemente einer deontologischen Theorie des moralisch Richtigen und des Guten. Habilitationsschrift, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, 2003; Kants Philosophie des Subjekts. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen zum Verhältnis von Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis (Hamburg 1996); Immanuel Kant (Frankfurt a. M., New York 2004); David Hume zur Einführung (Hamburg 2007) 

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum