• Home
  • Historia
  • Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

ISBN:
978-83-231-3147-2
Publication year:
2013
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Region kujawsko-pomorski w przeszłości
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

36,00 zł

miękka

Waldemar Rozynkowski, Małgorzata Strzelecka, Michał Targowski (red.)

Zamki, pałace, dwory i ich mieszkańcy w regionie kujawsko-pomorskim

Kategoria produktu:

Niniejsza książka wpisuje się w szereg publikacji poświęconych historii regionu Kujaw i Pomorza, które powstają w różnych środowiskach, w tym między innymi wśród toruńskich historyków, historyków sztuki, dydaktyków oraz nauczycieli praktyków. W prezentowanym tomie dotykamy zagadnienia zamków, dworów i pałaców oraz ich mieszkańców. W kilku odsłonach przyglądamy się temu interesującemu tematowi badawczemu, i to od czasów średniowiecza po XX wiek. Książka jest podzielona na dwie części. W pierwszej są zamieszczone najnowsze opracowania o charakterze naukowym, w drugiej zaś przedstawiono różnorodne w formie i dyskusyjne w treści materiały wytworzone przez nauczycieli, prezentujące ich wielokierunkowe działania na rzecz realizacji projektów edukacyjnych związanych z kujawsko-pomorskimi rezydencjami. […]

Próba podjęcia dyskusji nad poszukiwaniem miejsca dla historii regionalnej we współczesnym systemie kształcenia historycznego oraz optymalnych możliwości organizowania przekazu dziedzictwa kulturowego była głównym celem wydawców niniejszej pozycji. Seria „Region kujawsko-pomorski w przeszłości” będzie miała swoją kontynuację, a kolejne tomy będą zawierać wyniki najnowszych badań naukowych oraz inspirujące propozycje ciekawych przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych.

(Ze Wstępu)

Wstęp / 7

Część historyczna
Sławomir Jóźwiak
Zamki krzyżackie w średniowiecznych źródłach pisanych / 13
Jerzy Dygdała
Siedziby szlachty chełmińskiej w XVI–XVIII wieku / 33
Szczepan Wierzchosławski
Polskie dwory ziemiańskie na Pomorzu Nadwiślańskim w XIX wieku / 63
Tomasz Krzemiński
Krytyka działalności społecznej ziemiaństwa polskiego Prus Zachodnich w opinii prasy ruchu ludowego na przełomie XIX i XX stulecia / 79
Karolina Zimna-Kawecka
Zamki, pałace i dwory regionu pomorskiego w okresie II RP – rola działań konserwatorskich w zakresie edukacji historyczno-kulturalnej / 95
Robert Stodolny
Ziemianie okolic Aleksandrowa Kujawskiego i ich wpływ na powstanie i rozwój miejscowości / 117

Część metodyczna
Zbigniew Żuchowski
„W małym dworku pośród pól” – dwory gminy Wąpielsk w okresie międzywojennym oraz ich wykorzystanie w edukacji regionalnej / 155
Ilona Radomska
Tropem mieszkańców siedzib ziemiańskich nad Skrwą i Wkrą – z doświadczeń edukacyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu / 181
Dariusz Chrobak
Zamki, pałace i dworki ziemi dobrzyńskiej w działaniach  edukacyjnych w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych / 193
Mirosława Otlewska
„Moje magiczne Ostromecko” na lekcjach historii w gimnazjum / 203
Łukasz Oliwkowski
Na tropie grodzisk. O archeologicznej wyobraźni gimnazjalistów i Jana Kasprowicza / 207

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum