• Home
  • Nauki teologiczne
  • Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

Wiesław Łużyński

Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-3179-3
Publication year:
2013
Pages number:
190
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Scripta Theologica Thoruniensia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Wiesław Łużyński

Globalna kwestia społeczna. Wybrane zagadnienia z perspektywy nauczania społecznego Kościoła

Kategoria produktu:

Proponowana publikacja obejmuje kilka wątków mieszczących się w kwestii społecznej o zasięgu globalnym. Na początku zostanie przedstawiony temat samej globalizacji. W jej ramach należy najpierw zdefiniować proces jej powstawania, uchwycić jego najważniejsze przyczyny oraz szanse i zagrożenia, jakie proces ten niesie dla jednostek i społeczności. Również kwestia ekologiczna to problem, który trzeba analizować i próbować rozwiązywać w skali całego świata. Rozważanie tego tematu będzie obejmować najpierw ukazanie współczesnego kryzysu ekologicznego w jego przejawach i przyczynach, następnie przedstawienie chrześcijańskiej doktryny ekologicznej, podstawowych kryteriów moralnych chrześcijańskiej ekologii, ekologii ludzkiej i dróg wyjścia z kryzysu ekologicznego. Z zagadnieniem ekologii powiązany jest model rozwoju. Nauczanie społeczne Kościoła głosi koncepcję integralnego rozwoju ludzkiego. Problematyka ta będzie najpierw obejmować kwestię rozwoju określanego jako podstawowe powołanie ludzkie, a następnie zasadnicze zagadnienie, jakim jest dla tego tematu rozwój integralny każdego człowieka. W dalszej kolejności zostaną ukazane problemy wynikające z rozwoju jednostronnego. Rozważania zamknie kwestia właściwego ukierunkowania rozwoju. Końcowa część książki prezentuje zagadnienia związane z pokojem na świecie i wojnami. Aksjologiczne podstawy pokoju obejmują zagadnienie prymatu pokoju przed wojną oraz wartości prawdy, sprawiedliwości, miłości i wolności będące fundamentem pokoju. Jako ostatnie zostały poruszone tematy dotyczące kwestii moralnych powinności na rzecz pokoju, sprawy pacyfizmu i problem służby wojskowej. Zagadnienie wojny zostanie ukazane w następujących etapach: zdefiniowanie różnych rodzajów wojny, warunki wojny sprawiedliwej, moralna kwalifikacja działań wojennych i wreszcie problem terroryzmu.

Ze "Wstępu"

Wykaz skrótów / 15 
Wstęp / 17

Rozdział I
Globalizacja. Szansa czy zagrożenie? /. 21
1. Określenie procesu globalizacji / 21
2. Przyczyny globalizacji / 23
3. Globalizacja w jej podstawowych wymiarach / 25
3.1. Gospodarka / 25
3.2. Polityka / 29
3.3. Życie społeczne / 34
3.4. Kultura / 38
4. Szanse i zagrożenia dla człowieka / 41
5. Globalna solidarność / 44
Podsumowanie / 44

Rozdział II
Ekologiczna troska Kościoła / 51
1. Współczesny kryzys ekologiczny / 52
1.1. Przejawy kryzysu ekologicznego / 52
1.2. Przyczyny kryzysu ekologicznego / 55
1.3. Współczesne ideologie biocentryczne / 58
2. Chrześcijańska doktryna ekologiczna / 62
2.1. Chrześcijańska koncepcja świata / 62
2.2. Miejsce człowieka w świecie / 63
2.3. Podstawowe kryteria moralne chrześcijańskiej ekologii / 65
2.3.1. Transcendencja człowieka wobec przyrody / 65
2.3.2. Związek człowieka z przyrodą / 67
2.3.3. Prawa i obowiązki człowieka wobec przyrody / 68
3. Ekologia ludzka / 71
3.1. Ochrona życia ludzkiego / 72
3.2. Ochrona środowiska społecznego / 74
4. Drogi wyjścia z kryzysu ekologicznego / 77
Podsumowanie / 81

Rozdział III
Integralny rozwój ludzki / 85
1. Rozwój podstawowym powołaniem człowieka / 86
2. Rozwój integralny / 88
2.1. Rozwój obejmujący całego człowieka / 89
2.2. Rozwój obejmujący każdego człowieka / 92
3. Problemy rozwoju jednostronnego / 95
3.1. Rozwój cywilizacji technicznej / 95
3.2. Mentalność technicystyczna / 97
3.3. Granice rozwoju ilościowego / 99
4. Właściwe ukierunkowanie rozwoju / 102
4.1. Właściwa autonomia świata / 103
4.2. Teologiczna perspektywa rozwoju / 104
4.3. Moralny charakter rozwoju / 107
4.4. Cywilizacja miłości / 108
4.5. Mieć i być / 109
Podsumowanie / 112

Rozdział IV
Aksjologiczne podstawy pokoju / 115
1. Prymat pokoju / 115
2. Wartości podstawą pokoju / 118
2.1. Prawda / 118
2.2. Sprawiedliwość / 122
2.3. Miłość / 127
2.4. Wolność / 127
3. Moralne powinności na rzecz pokoju / 128
4. Służba wojskowa / 131
5. Pacyfizm / 133
Podsumowanie /134

Rozdział V
Moralne aspekty wojny / 139
1. Podstawowe rozróżnienia / 140
2. Warunki wojny sprawiedliwej / 141
2.1. Dobra intencja / 142
2.2. Słuszna przyczyna (causa iusta) / 146
3. Moralna kwalifikacja działań wojennych / 149
3.1. Wojna militarnie defensywna / 149
3.2. Wojna militarnie ofensywna / 152
3.3. Wojna interwencyjna / 154
3.4. Wojna prewencyjna / 155
3.5. Agresja wojenna / 156
3.6. Wojna totalna /. 157
4. Terroryzm / 158

Podsumowanie /160
Zakończenie / 165
Bibliografia / 175
Global issue. Selected topics from the perspective of Catholic social teaching. (Summary) / 185

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum