Elwira Piszczek, Gerd Vonderach (red.)

Niemiecka socjologia wsi początku XXI wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3164-9
Publication year:
2014
Pages number:
246
Typ okładki:
miękka
Series:
Socjologia i socjologowie
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Elwira Piszczek, Gerd Vonderach (red.)

Niemiecka socjologia wsi początku XXI wieku

Kategoria produktu:

W kolejnym, dziesiątym tomie serii „Socjologia i Socjologowie”  już po raz trzeci prezentujemy niemiecką socjologię wsi i rolnictwa, próbując tym razem pokazać jej obszary problemowe w drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku (a więc w latach 2005–2010). Tak samo jak w obu poprzednich tomach zamieszczone teksty nie zostały dobrane przypadkowo – odzwierciedlają zarówno stan wewnętrznego rozwoju dyscypliny, jak i zjawiska charakterystyczne dla funkcjonowania obszarów wiejskich naszego zachodniego sąsiada, jednego z najbardziej rozwiniętych krajów świata.

Elwira Piszczek
Wprowadzenie. Obszary wiejskie Niemiec na początku XXI wieku / 7
 
I. Problematyka przemian w społecznościach wiejskich
Gerd Vonderach
Perspektywy regionalnej peryferyzacji w Niemczech / 19
Lutz Laschewski
Przemiany społeczności wiejskiej w nowych landach /  47
Eva Barlösius, Claudia Neu
Niepowodzenie jako warunek wstępny sukcesu – zmiany w rolnictwie we wschodnich Niemczech po 1989 roku. Bilans transformacji w sektorze rolnym. Modele i wyniki transformacji /  69
 
II. Regionalna mentalność w ujęciu historycznym
Karl Friedrich Bohler
Historyczne typy ustroju rolnego i regionalna mentalność w Niemczech /  97
Karl Friedrich Bohler
Region i mentalność. Jaką rolę odgrywają w rozwoju społecznym? /  113
Anton Sterbling
Tożsamość i etniczność. Przykład Szwabów z Banatu /  147
 
III. Wiejskie światy: studia przypadków
Bruno Hildenbrand
Kryzysy rolnictwa i ich zwalczanie – perspektywa rezyliencji /  171
Wolfram Seppel
Rolnicy ekologiczni w regionie z intensywnym rolnictwem w północno-zachodnich Niemczech /  187
Daniela Jäkel
Indywidualizacja uchwycona w biografii – jej wpływ na transformację wzorów struktur przedsiębiorstwa rodzinnego. Od rodzinnego gospodarstwa rolnego do rentownego, dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa w trzech pokoleniach /  207
Gerd Vonderach
Wiejskie inicjatywy muzealne /  221

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Elwira Piszczek

    Adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu, redaktor czasopisma Eastern European Countryside. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii wsi, socjologii środowiska, antropologii medycyny i zagadnień związanych z metodologią nauk społecznych.

  • Gerd Vonderach

    (ur. 1941 r.) jest absolwentem Uniwersytetu w Getyndze, na którym studiował historię i nauki społeczne, a także uzyskał w 1972 roku doktorat z socjologii. Od początku kariery zawodowej związany jest z Uniwersytetem w Oldenburgu (aż do emerytury w 2004 roku). Swoje związki z tym Uniwersytetem przerwał na krótko, obejmując w latach 1972-1974 stanowisko profesora socjologii pracy i przemysłu na Uniwersytecie w Bremie. Jest uznanym nie tylko w Niemczech specjalistą w zakresie socjologii pracy, wsi i rolnictwa, polityki społecznej,  a także zadnień związanych z  początkiem funkcjonowania nauk społecznych oraz jakościowych metod badań. Prowadzi rozległą działalność publicystyczno-naukową, jako wydawca półrocznika Landberichte oraz serii książkowej Sozialforschung, Arbeit und Sozialpolitik. Autor ponad stu opracowan naukowych, między innymi: Landbewohner im Blick der Sozialforschung. Bemerkenswerte empirische Studien in der Geschichte der deutschen Land-und Agrarsoziologie (redakcja naukowa, Münster 2001; Arbeitslose im Blick der Sozialforschung Ausgewählte Studien aus der Ge­schichte der empirischen Arbeitslosenforschung im deutschsprachigen Raum (redakcja naukowa), Münster 2002; Land-Leben gestern und heute. Studien zum sozialen Wandel ländlicher Arbeits- und Lebens-welten, Münster 2004; Engagiert im ländlichen Naturschutz, Münster 2005. Więcej informacji na stronie: http://www.uni-oldenburg.de/sozialwissenschaften/das-institut/emeritipensionaere/vonderach/

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum