Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

Publiczni i niepubliczni. Przełom

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3176-2
Publication year:
2013
Pages number:
248
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Dagna Dejna, Filip Nalaskowski

Publiczni i niepubliczni. Przełom

Kategoria produktu:

„Rozprawa jest wynikiem ogólnopolskich badań wśród studentów pedagogiki uczelni publicznych i niepublicznych. […] Dagna Dejna i Filip Nalaskowski […] świetnie operują porównaniami, odniesieniami do innych danych empirycznych, danych także demograficznych, społecznych, by spróbować dociec powodów takiej, a nie innej struktury osobowej i rodzinnej studiujących na pedagogice. Zakres ujawnionych dzięki diagnozom danych oraz ich interpretacja są niezwykle ciekawe, miejscami nawet łamią stereotypy i odsłaniają słabe, a nawet patologiczne strony edukacji na tym kierunku. Poznajemy profil osobowościowy studentów w sferze (braku) aktywności kulturalnej, aspiracji zawodowych, samokształceniowych, planów osobistego życia, ale także ich «edukacyjny background». Czy rzeczywiście pedagodzy naszych dzieci są przedstawicielami oszukanej czy może wykorzystanej generacji? Odpowiedź na ów dylemat znajdziemy w niniejszej publikacji”.

Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego

Rozdział 1. Kontekst / 9
1.1. Szkolnictwo wyższe w zapaści / 9
1.2. Eksplozja niepublicznego szkolnictwa wyższego / 25
1.2.1. Wątki historyczne / 25
1.2.2. Współczesny obraz niepublicznych szkół wyższych / 31
1.3. Uczelnie publiczne i niepubliczne – powody do obaw / 49
1.4. Jakość w kształceniu akademickim / 58
1.4.1. Rankingi szkół wyższych i akredytacja – metody zewnętrznej oceny jakości / 60
1.5. Akademickie kształcenie pedagogów / 68

Rozdział 2. Nota warsztatowa / 78
2.1. Przedmiot, cel badań, problem badawczy / 78
2.2. Metoda, technika, narzędzie / 79
2.3. Narzędzie – omówienie / 80
2.4. Badania pilotażowe / 81
2.5. Przebieg badań / 82

Rozdział 3. Próba badawcza / 84
3.1. Dlaczego pedagogika? / 84
3.2. Dlaczego studenci trzeciego roku? / 85
3.3. Dlaczego studia stacjonarne? / 85
3.4. Trzy ośrodki? / 86
3.5. Skąd ostateczna wartość N? / 87
3.6. Reprezentatywność próby / 88

Rozdział 4. Szczegółowa charakterystyka wszystkich badanych / 92
4.1. Część kwestionariuszowa / 92
4.2. Rodzina / 96
4.3. Aktualna sytuacja materialna badanych / 104
4.4. Ścieżka edukacyjna / 111
4.5. Zainteresowania kulturalne / 130
4.6. Aspiracje / 135
4.7. Część testowa / 154

Rozdział 5. Pedagogika na dwóch scenach / 166
5.1. Studenci, czyli aktorzy dramatu / 166
5.2. Rodzina / 169
5.3. Sytuacja materialna badanych / 174
5.4. Ścieżka edukacyjna badanych / 180
5.5. Zainteresowania kulturalne / 202
5.6. Aspiracje / 208
5.7. Część testowa / 223

Rozdział 6. Podsumowania i konkluzje 230

Bibliografia / 243

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha
  • Dagna Dejna

    Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Członek Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji, w tórym zajmuje się m.in. konstruowaniem podstaw metodologicznych przedsięwzięć badawczych. Specjalista w zakresie ochrony własności intelektualnej. Współpracuje z największym ośrodkiem badań nad anabaptystami w USA – The Young Center for Anabaptist and Pietist Studies. Autorka szeroko komentowanych badań etnograficznych prowadzonych w konserwatywnych zborach amiszów starego zakonu w Pensylwanii w USA. Współautorka kilku projektów badawczych, w tym najnowszego, realizowanego ponownie z dr. Filipem Nalaskowskim nad identyfikacją z państwem i społeczeństwem młodzieży z Holandii, Hiszpanii, Turcji i Polski. 

    Show author's publications

  • Filip Nalaskowski

    Adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Założyciel i lider Zespołu Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji (accept.umk.pl) – grupy skupiającej młodych naukowców, których głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, doskonalenie własnego warsztatu badawczego oraz rozwój dyscypliny, jaką jest pedagogika. Autor metody „Projektów społecznych” jako alternatywnej drogi kształcenia studentów kierunków społecznych oraz badań nad ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Członek rady naukowej pisma „Journal of Faculty of Education”. Kierownik kilku projektów badawczych i grantów. Uczestnik wielu konferencji i programów międzynarodowych, m.in. w Portugalii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Turcji. 

    Show author's publications

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum