Grażyna Gzella, Jacek Gzella (red.)

"Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3061-1
Publication year:
2013
Pages number:
260
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Grażyna Gzella, Jacek Gzella (red.)

"Nie należy dopuszczać do publikacji". Cenzura w PRL

Kategoria produktu:

„[…] do rąk czytelnika trafi trzeci już tom z cyklu poświęconego szeroko rozumianym ograniczeniom wolności słowa na ziemiach polskich w XIX, XX i XXI wieku. Recenzowany tom, w odróżnieniu od dwóch go poprzedzających, różnicują wyznaczone w podtytule ramy czasowe, czyli okres PRL. Mimo jednak tych ograniczeń, zawarte w tomie teksty są interesujące poznawczo i metodologicznie. […] wszystkie teksty dowodzą, że cenzura to zjawisko wielowymiarowe, wielopłaszczyznowe, które bardzo trudno zdefiniować i ująć w encyklopedyczną formułę. […] Z zawartych w tomie studiów wynika, że mimo bogatej literatury, niejednolitej w formie, ujęciu i zawartości, a poświęconej różnym formom ograniczeń wolności słowa, temat ten daleki jest od wyczerpującego, pełnego opracowania. Jest to uwaga w brzmieniu optymistyczna, być może zachęci do dalszych spotkań i dyskusji”.

Prof. Grażyna Wrona
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wstęp / 7

Agnieszka Cieślikowa: Tygodnik „Czarno na Białem” i dwie cenzury / 11

Weronika Girys-Czagowiec: Stanisław Rembek - pisarz niechciany / 29 

Piotr Nowak: Cenzura w PRL jako nieefektywna kopia radzieckiej hybrydy leninowsko-stalinowskiej. Nowe spojrzenie na Głowny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk /39

Andrzej Drożdż: Krakowskie wypożyczalnie dochodowe w latach 1945–1957: paradoks przetrwania / 53

Marta Pękalska: „Użyć wszelkich środków, by książka się nie ukazała” – wrocławskiego Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich potyczki z cenzurą w latach 1945–1953 / 83

Michał Rogoż: Przekłady zagranicznej literatury dla dzieci i młodzieży w okowach polskiej cenzury. Ocena książek skierowanych do wydania w latach 1948–1956 / 99

Beata Konopska: Niewygodne dla władzy słowa na mapach na przykładzie publikacji kartograficznych wydawanych w okresie PRL / 123

Magdalena Żmijkowska: Problematyka historyczna na łamach „Panoramy Połnocy” / 139

Ireneusz Bieniecki: Kształtowanie poglądów wygodnych dla władzy. Proces szkolenia ideowo-politycznego i partyjnego żołnierzy jednostek ochraniających granicę morską w latach 1956–1991 / 155

Renata Nolbrzak: Wpływ powstania drugiego obiegu wydawniczego na kondycję literatury polskiej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku / 171

Katarzyna Tałuć: Polityka kulturalna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w województwie katowickim w latach 1976–1990 / 183

Jacek Wojsław: Miejsce cenzury w ocenach aparatu partyjnego w okresie politycznej konfrontacji lat 1980–1981 / 195

Tomasz Szturo: Przeszłość odtabuizowana, czyli recepcja relacji polsko-żydowskich w XX i XXI wieku / 217

Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek: Ekonomiczne ograniczenia wolności mediów lokalnych / 227

Edyta Lichomska: O granicach wolności słowa w demokratycznej Polsce / 243

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum