• Home
  • Historia
  • Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku

Adam Kucharski

Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku

Wysyłamy w ciągu 20 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3099-4
Publication year:
2013
Pages number:
564
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

64,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Adam Kucharski

Theatrum peregrinandi. Poznawcze aspekty staropolskich podróży w epoce późnego baroku

Kategoria produktu:

Monografia poświęcona została poznawczym wymiarom nowożytnych polskich podróży po terenach Rzeczypospolitej i Europy Środkowej. Książka jest owocem kompleksowych badań staropolskich relacji z podróży odbywanych w drugiej połowie XVII wieku i pierwszym czterdziestoleciu następnego stulecia. Refleksji naukowej zostały poddane różnorodne aspekty zwiedzania i oglądania, stanowiące ważne elementy staropolskiego obrazu świata wykreowanego na kartach polskich sprawozdań podróżnych w epoce późnego baroku. Tematyka tego opracowania obejmuje zagadnienia podróżnego oglądu obiektów, miejsc i rzeczy przynależących do kategorii cywilizacji, natury i sztuki. Wśród poruszanych kwestii znajdują się problemy wczesnonowożytnej percepcji, m.in. dorobku cywilizacyjnego w zwiedzanych krajach, tamtejszej fauny i flory, krajobrazów lądowych i morskich, dzieł sztuki oraz ciekawych i rzadkich okazów kolekcjonerskich i niezwykłych zjawisk.

Wykaz skrótów / 9
Wstęp / 11

Rozdział I
Poznawczy wymiar peregrynacji staropolskich / 31
1.1. Podróże krajowe. Główne kierunki i typy podróży na terenie Rzeczypospolitej jako podstawowe formy szlacheckiej mobilności i stylu życia / 31
1.2. Sarmaci w „cudzych krajach”. Peregrynacje zagraniczne i ich rola w kształtowaniu sfery imagologicznej / 49
1.3. Homo viator. Staropolskie podróże epoki późnego baroku jako przejawy komunikacji społecznej / 67
1.4. Visitando provincias. Podróż nowożytna jako wczesna forma turystyki kulturowej / 75

Rozdział II
Wiedza praktyczna. Pragmatyczny wymiar sarmackiego oglądu rzeczywistości w czasie podróży / 111
2.1. Praktyczny wymiar podróżowania / 111
2.2. Fabrica mundi – „merkancje rozmaite”. Spostrzeżenia dotyczące poziomu rozwoju cywilizacyjnego zwiedzanych regionów / 128
2.3. Architectura militaris. Formy i funkcje fortyfikacji w świadomości staropolskich peregrynantów / 152
2.4. Cekhauzy i gabinety – broń i przedmioty użytku codziennego. Sarmata w otoczeniu przydatnych artefaktów /171

Rozdział III
Piękno różnorakie. Formy i uwarunkowania sarmackiej percepcji estetycznej / 191
3.1. Sacrum i splendor. Recepcja sztuki sakralnej w kontekście barokowo-kontrreformacyjnej religijności / 191
3.2. Architectura civilis. Diariuszowe kreacje architektury rezydencjonalnej i publicznej jako wyraz manifestacji potęgi władzy i sławy rodowej / 229
3.3. „I insze bardzo wyśmienite obrazy, których wypisać niepodobna”. Ekspresja malarsko-rzeźbiarskiej wrażliwości estetycznej / 250

Rozdział IV
Podróżnik w świecie natury. Staropolska optyka postrzegania przyrody i jej miejsca w życiu człowieka / 267
4.1. „Kraj wesoły” – utylitarna i estetyczna percepcja krajobrazu w orbicie sarmackich ideałów i realiów życia / 267
4.2. Hortus amoenus. Bywanie w ogrodach jako namiastka sarmackiej idei życia szczęśliwego i sposób oglądu przyrody „udomowionej” / 292
4.3. Navigare necesse est? Deskrypcje morza i żeglugi jako czasoprzestrzeni komunikacji  i percepcji / 303
4.4. Cieplice – podróże do wód. ewolucja wyjazdów kuracyjnych od nowożytnych podróży leczniczych w kierunku nowoczesnych form turystyki uzdrowiskowej / 327

Rozdział V
Scientia curiosa. Staropolskie peregrynacje w europejskim kręgu nowożytnej kultury ciekawości / 345
5.1. Menażerie i łowy. Wyobrażenia fauny rodzimej i egzotycznej w perspektywie poznawczej i ludycznej / 345
5.2. Curiositates et raritates – kunstkamery i skarbce jako muzea natury, techniki i sztuki / 371
5.3. Mirabilia i prodigia. Percepcja różnych przejawów niezwykłości natury w optyce mentalności staropolskiej / 401

Zakończenie / 425
Aneks 1. Tabela zestawiająca relacje podróżników / 443
Aneks 2. Zróżnicowanie poznawczych preferencji podróżników / 457
Bibliografia / 477
Theatrum peregrinandi. Cognitive aspects of old-Polish journeys in late Baroque. Summary / 521
Indeks osób i nazw etnicznych / 523
Indeks nazw geograficznych / 551

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum