• Home
  • Filozofia
  • Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Tomasz Kupś (red.)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3195-3
Publication year:
2014
Pages number:
266
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka "Studiów z historii filozofii"
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Tomasz Kupś (red.)

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Część 1: Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura

Kategoria produktu:

„Stanowisko Kopernika w astronomii jest transcendentalne, bo Kopernik pierwszy dowiódł, że się mylimy, gdy nasz własny ruch Słońcu przypisujemy. Również Kant pierwszy stanął najwyżej na stanowisku transcendentalnem w metafizyce i dowiódł najoczywiściej, że się mylimy gdy nasze wsłane o rzeczach zmysłowe i umysłowe wyobrażenia rzeczom przypisujemy, jakoby ich właściwe i nieoddzielne przymioty. Oto jest istotna treść nauki. […] Łaskawa atoli opatrzność w tymże wieku osiemnastym zesłała geniusz Kanta, który uratował moralność i religijność, osadzająć je w twierdzy, że tak powiem, pociskom spekulatywności i rozumowania niedostępnej; a wraz podniósł całą ludzkość do stopnia, na którym nigdy przed nim nie była. Obowiązkiem jest obdarzonych duchem prawdziwie filozoficznym, czyli miłością prawdy i cnoty, na wzór Westalek, pilnować nieugaszenia tegoż ognia świętego rozpłomienionego cudownie z boskiej iskierki, w każdej istności rozumnej słabo tlejącej”.

Z rękopisu Franciszka Wigury pt. Uwagi nad niektórymi myślami…

Wprowadzenie /9

JÓZEF WŁADYSŁAW BYCHOWIEC

Wstęp /13

List do J. Römera z 21 VII 1819 /23

Kant /29

Walka Rozumu z Wolą przed Sądem Zdrowego i doyrzałego rozsądku.Alegoria satyryczna, gdzie się porównywa Istota nasza rządnym domem,gdzie więc władze duszy są osobowane /41

List o wojnie i przeznaczeniu żołnierza przez Józefa Bychowca, świadka oczyma przeszłej kampanii francuskiej 1809 przeciw Austriakom.Z Ems, 28 kwietnia 1809 /47

Immanuel Kant, Wyobrażenie do historii powszechnej we względzie kosmopolitycznym (przeł. J. W. Bychowiec) /55

Immanuel Kant, Idea powszechnej historii w aspekcie kosmopolitycznym (przeł. M. Żelazny) /55

 

ANNA Z ZAMOYSKICH SAPIEŻYNA

Wstęp /97

Kanta o historii powszechnej /101

 

JAN ŚNIADECKI

Wstęp /109

O metafizyce  /151

O filozofii/ 167

Początek i znaczenie nazwiska filozofii /167

Filozofia uważana w naukach i uważana w człowieku /168

Obelgi rzucone na tak dostojne nazwisko /169

Nauka Kanta nie jest i nie powinna nazywać się filozofi / 170

Cztery główne wady i występki w nauce Kanta /171

Obelgi powierzchownych statystów na filozofi ę: prawdziwe przyczyny rewolucji francuskiej /174

Do nieszczęść Francji i Europy nie wpływała filozofia /176

Niesłuszne obelgi teologów rzucone na filozofi ę /177

Nieuważni teologowie wiele zaszkodzili religii, a prawdziwi filozofowie wiele jej pomogli /179

Jak filozofia jest dobremu teologowi potrzebna i jak dwie te nauki łączyć się powinny i wspierać wzajemnie dla dobra ludzi /183

Przydatek do pisma o filozofii /185

I. Powód pisania; sposób myślenia autora w psychologii; wyłożenie dawnych mniemań, z których Kant wyciągnął i złożył swoją naukę /185

Władze i działania umysłowe: tłumaczenie stosunku /188

Zdanie Anglików o filozofii i filozofach niemieckich /194

II. Wywrócenie fundamentalnych zasad nauki Kanta /195

III. Odpowiedź na zarzuty i wątpliwości „Pamiętnika Lwowskiego” /201

IV. Ogólne uwagi o nauce umysłu ludzkiego i skupiony widok nauki Kanta /221

Kraina ogólnych widoków samym wielkim talentom właściwa , dla umysłów pospolitych bardzo niebezpieczna /221

Co zachodzi w każdej nauce? I co zrobił Kant? /224

Powód Kanta do reformy filozofii; jego sposoby nietrafne i niewłaściwe /225

Nauki Kanta, na które podzielił fi lozofi ę, nie są naukami /228

Hipoteza Kanta, udawana za pewność i do szkół nieuważnie wprowadzona, była przyczyną tych kłótni i nieszczęść, jakie w Niemczech spłynęły na nauki /231

Rozum praktyczny Kanta i z niego wyciągniona zasada moralności, tak źle widziany i wyłożony, jak jego rozum czysty /234

 

FRANCISZEK WIGURA

Wstęp / 239

Uwagi nad niektórymi myślami w dziełku pod napisem: Pisma Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta, wydanym w Krakowie 1821, napisane przez /247

 

Indeks nazwisk / 261

 

 

 

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum