• Home
  • Historia
  • Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Piotr Birecki

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3183-0
Publication year:
2014
Pages number:
478
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Piotr Birecki

Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich

Kategoria produktu:

Książka jest pierwszą publikacją na temat architektury i wyposażenia ponad 350 kościołów protestanckich wzniesionych na terenie dawnego zaboru pruskiego oraz roli mecenatu państwa w dziedzinie architektury na tym terenie. Jest to nie tylko szkic historii reformacji XIX wieku i teorii budownictwa ewangelickiego na tym obszarze, ale przede wszystkim dzieje wielu inwestycji kościelnych, w większości przypadków odtworzone po raz pierwszy. Autor rekonstruuje procesy inwestycyjne, identyfikuje architektów, rzeźbiarzy, malarzy i witrażowników biorących udział w budowie setek kościołów i kaplic. Przedstawia też historię wielu nieistniejących już ołtarzy, ambon, chrzcielnic, dzwonów, organów i złotnictwa kościelnego (ujawnia m.in. inspiracje sztuką bizantyjską czy twórczością Albrechta Dürera).

Monografię kończy temat związków pomiędzy państwem pruskim a Kościołem unijnym, który stał się silnym narzędziem cesarskiego wpływu politycznego na społeczeństwo Niemiec. Poznajemy proces budowania Ewangelickiej Rzeszy Narodu Niemieckiego przez cesarza Wilhelma II, skupiającego w swym ręku władzę polityczną i religijną. 

WPROWADZENIE  / 7

1. DZIEJE KOŚCIOŁA EWANGELICKO-UNIJNEGO W PRUSACH ZACHODNICH 1772–1920 / 21
1.1. Zjednoczenie Prus Zachodnich i Wschodnich oraz scalenie dwóch odrębnych struktur Ewangelickiego
Kościoła Unijnego / 31
1.2. Prowincja Prusy Zachodnie odzyskuje niezależność / 41

2. PODSTAWY TEORETYCZNE EWANGELICKIEGO BUDOWNICTWA KOŚCIELNEGO W PRUSACH ZACHODNICH
/ 49

3. BUDOWNICTWO KOŚCIELNE W DIECEZJI GDAŃSKIEJ I KWIDZYŃSKIEJ W XIX I NA POCZĄTKU XX WIEKU / 77
3.1. Adaptacje zamków i kościołów poklasztornych na świątynie ewangelickie / 77
3.2. Projekty K. F. Schinkla, F. A. Stulera i A. Sollera w Prusach Zachodnich / 84
3.3. Stylistyka budowli kościelnych / 106
3.4. Typologia świątyń ewangelickich w Prusach Zachodnich na przykładzie wybranych realizacji / 120
3.5. Finansowanie budowy / 165
3.6. Architekci / 183

4. WYPOSAŻENIE WNĘTRZ KOŚCIOŁOW EWANGELICKICH W PRUSACH ZACHODNICH / 193
4.1. Ołtarze / 202
4.2. Ambony / 213
4.3. Chrzcielnice / 215
4.4. Organy / 217
4.5. Obrazy tablicowe i sztalugowe / 229
4.6. Polichromie, witraże, mozaiki / 232
4.6.1. Polichromie / 232
4.6.2. Witraże / 237
4.6.3. Mozaiki / 241
4.7. Naczynia liturgiczne i aparaty ołtarzowe / 243
4.8. Dzwony i pozostałe wyposażenie / 248

5. BUDOWNICTWO EWANGELICKIE PRZEŁOMU XIX I XX WIEKU POD PATRONATEM PARY CESARSKIEJ / 261
5.1. Powstanie i działalność Evangelischer Kirchenbauverein / 262
5.2. Architektura stołecznego Berlina / 269
5.2.1. Budownictwo kościelne Berlina w latach 1800–1861 / 269
5.2.2. Budownictwo kościelne Berlina w latach 1861–1918 / 271
5.3. Berlińscy architekci i ich realizacje
w Prusach Zachodnich / 273
5.4. Kościoły garnizonowe w Prusach / 293

6. ARCHITEKTURA EWANGELICKA
Prus Zachodnich przykładem związku tronu z ołtarzem / 297

PODSUMOWANIE / 321
ILUSTRACJE / 325
ANEKS. PIECZĘCIE PARAFII TERENOW PRUS ZACHODNICH / 409
BIBLIOGRAFIA / 421
SPIS ILUSTRACJI / 437
ŹRODŁA ILUSTRACJI / 441
SUMMARY / 443
INDEKS OSOBOWY / 447
INDEKS GEOGRAFICZNY / 465

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum