• Home
  • Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
2080-0339
Publication year:
2010
Pages number:
190
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
AUNC. Ekonomia
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Mariola Piłatowska (red.)

Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, 41 (2010)

W kolejnym tomie Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia, XLI, znajdują się artykuły o różnorodnej tematyce z dziedziny ekonomii. W dwóch pierwszych artykułach, S. Bejgera oraz S. Bejgera i J. Bruzdy, podjęto próbę weryfikacji możliwości wykorzystania markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej w detekcji zmowy braczy w branży. Pierwszy artykuł proponuje model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży, a artykuł drugie - weryfikację empiryczną zastosowania markera z wykorzystaniem analizy falkowej. W artykule M. Piłatowskiej zaprezentowano i wykorzystano (na przykładach empirycznych) skumulowany błąd prognoz na jeden okres naprzód jako metodę wyboru modelu, jak również jako narzędzie do wyboru samej strategii wyboru modelu. Artykuł W. Orzeszko przedstawia charakterystykę wymiaru fraktalnego jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe oraz wykorzystuje dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego (analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariancyjną) w odniesieniu do indeksów GPW w Warszawie. Celem głównym artykułu A. Rutkowskiej-Ziarko było sprawdzenie, czy ryzyko dolnostronne jest wyceniane na GPW, a celem dodatkowym - przeanalizowanie kształtowania się parametrów w modelach wyceny aktywów kapitałowych w różnych fazach koniunktury giełdowej. W artykule M. B. Pietrzaka zaprezentowano zagadnienie prawidłowej identyfikacji struktury danych przestrzennych oraz ukazano, jak pominięcie ważnego składnika struktury danych może prowadzić do błędnych wniosków i interpretacji. W artykule E. Wędrowskiej skupiono uwagę na wskazaniu możliwości wykorzystania metod teorii informacji do badania zjawisk społeczno-ekonomicznych, a w szczególności przestawiono możliwość wykorzystania entropii rzeczywistej oraz entropii trygonometrycznej do badania własności rozkładów struktur. Artykuł M. Zarębskiego podejmuje próbę określenia roli Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) jako instrumentu wspierającego rozwój kapitału ludzkiego w Polsce. W artykule H. Karaszewskiej podjęto próbę określenia rodzaju strategii rozwoju przedsiębiorstw i wynikających z nich modeli orientacji szkoleniowej przedsiębiorstw, a także zaprezentowano koncepcję organizacji uczącej się w kontekście strategicznego zarządzania zasobami pracy. Artykuł K. Chaleckiej przedstawia wybrane możliwości korzystania z odnawialnych zasobów energetycznych, przy czym uwaga została skupiona na tych zasobach i rozwiązaniach energetycznych, które w warunkach polskich są już realizowane bądź w niedalekiej przyszłości będą wykorzystywane. W artykule M. Buszko przedstawiono istotę i funkcjonowanie nowoczesnych produktów strukturyzowanych CD, opisano ich główne typy, konstrukcje oraz sposób emisji, a także zaprezentowano analizę rynku CDO w latach 2004-2009. Głównym celem artykułu I. Escher jest zaproponowanie rozwiązań w zakresie metod i narzędzi pomiaru kierunku i siły marketingowej postawy pracownika, łączących oczekiwania teoretyków marketingu oraz badaczy prowadzący pomiary w konkretnych organizacjach. W artykule I. Sobczak podjęto próbę oceny znaczenia kapitału zagranicznego dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego poprzez przedstawienie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym na tle przedsiębiorstw wyłącznie z polskim kapitałem oraz porównano te przedsiębiorstwa pod względem zasobów kapitałowych, zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych oraz osiąganych wyników finansowych.

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum