Janusz Tondel

Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania

Nakład wyczerpany

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3208-0
Publication year:
2014
Pages number:
518
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

180,00 zł

twarda

Janusz Tondel

Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania

Kategoria produktu:

Urodził się w Łodzi w 1884 r. W latach 1905-1913 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem mistrza Wojciecha Weissa. Studia skończył z wyróżnieniem w postaci srebrnego medalu za obraz „Martwa natura”. Malarstwa uczył się także za granicą: w 1911 r. w Akademii Sztuk Pięknych we Florencji, a w okresie 1913-1914 w Akademii Juliana w Paryżu. W 1920 r. przeniósł się z Łodzi do Torunia, gdzie pozostał do końca życia. Do 1931 r. pracował jako nauczyciel rysunków i prac ręcznych w Seminarium Nauczycielskim Męskim, w czasie okupacji skutecznie ochronił przed zniszczeniem swój książkowy i artystyczny dobytek, w latach 1946-1950 był adiunktem na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Malarz, bibliofil, postać znacząca w życiu kulturalnym Torunia. Zgromadzony przez niego księgozbiór, liczący ponad 10 tys. tomów, należał do największych w mieście. Pod koniec życia 7 tys. tomów przekazał jako dar Bibliotece UMK. Mniej aktywny był jako malarz, zwłaszcza w okresie międzywojennym. Brak artystycznych efektów na miarę jego młodzieńczych planów oraz marzeń z czasów studiów, przypadających na epokę Młodej Polski, przeżywał jako życiową porażkę. Powodów jego artystycznego niespełnienia było wiele. Jednym z nich była jego społecznikowska natura. Z pasją oddawał się różnym inicjatywom artystycznym oraz kulturalnym – był współzałożycielem kilku towarzystw: Konfraterni Artystów (1920) – pełnił w niej m.in. najwyższą funkcję majstra, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych (1921), Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela (1926), Związku Polskich Artystów Plastyków (1945) – był jego pierwszym prezesem. Zmarł w Toruniu w 1965 r.

WSTĘP / 11

OKRES ZABORÓW / 15

Łódź i czas edukacji [17] – Pierwsze lektury [21] – Księgozbiór uczniowski [23] – Początki księgozbioru [23] – Wydawnictwa informacyjne [25] – Literatura piękna [26] – Historia sztuki [32] – Historia literatury [34] – Dziejopisarstwo [35] – Filozofia [36] – Krajoznawstwo i geografia [36] – Pozostałe książki [37] – Uwagi [37] – Początki przygody z malarstwem [37] – Studia w Krakowie [41] – Miasto pod Wawelem [41] – Życie codzienne [44] – Wśród przyjaciół [45] – Życie restauracyjno-kawiarniane [46] – W teatrze [47] – Edukacja na wystawach malarskich oraz muzeach [48] – Studia w Akademii [50] – Wyjazd do Włoch [52] – Wiedeń [54] – Werona [55] – Pod Krzywą Wieżą w Pizie [55] – Lukka [57] – Nad Zatoką Neapolitańską [57] – W Pompejach [60] – W Wiecznym Mieście [61] – W mieście Medyceuszów [67] – W Mediolanie w Bibliotece Ambrozjańskiej [69] – W portowej Genui [70] – W Asyżu [70] – W innych miastach Italii [70] – Pokłosie wyprawy do Włoch [71] – Znów w Krakowie. Studia i małżeństwo [71] – Studenci szkoły Weissa z modelkami [76] – Anonse w łódzkiej prasie [78] – Wyjazd do Francji [78] – Przystanek w Monachium [78] – W Paryżu [80] – Académie Julian [80] – Wizyty w Luwrze i innych muzeach [81] – Cézanne oraz galeria jego obrazów [85] – Wizyty w artystycznych salonach [86] – Spotkanie z Janem Rubczakiem [87] – W Bibliotece Polskiej [88] – U bukinistów i w księgarniach [89] – Antykwariaty [89] – Powrót [90] – Wielka wojna [90] – Plener w Górach Świętokrzyskich [90] – Z dala od wojny [91] – Nowe książki [96] – Praca nauczycielska w Łodzi [99] – Księgozbiór Młodej Polski [100] – Odwiedziny w krakowskich księgarniach [100] – Druki z oficyn krakowskich, warszawskich i wydawnictw innych miast [101] – Literatura polska i obca [101] – Edycje z wcześniejszych epok [102] – Książki modernistyczne [107] – Przekłady [118] – Sztuka polska i obca [123] – Pozostałe dziedziny [130] – Historia [130] – Historia literatury [133] – Filozofia [134] – Geografia i krajoznawstwo [136] – Religia i wolnomyślicielstwo [137] – Miscellanea [138] – Czasopisma [138] – Ocena [139]  

MIĘDZYWOJNIE / 141

Przyjazd do Torunia [143] – Praca w Seminarium Nauczycielskim Męskim [145] – Księgozbiór dydaktyczny oraz praca nauczycielska [148] – Wycieczka do Włoch [149] – Rozstanie ze szkołą [151] – Śmierć żony [153] – Druga żona [155] – Pisarze w mieszkaniu pp. Przybyłów [156] – Nowy adres zamieszkania [158] – Wędrówki po mieście [158] – W Konfraterni Artystów [160] – Życie kawiarniane [165] – Podróże do Polski [167] – Kontakty z malarzami [173] – Recenzje wystaw malarskich [176] – Twórczość malarska [178] – Koniec dwudziestolecia [187] – W pokoju bibliotecznym [188] – Odwiedziny w księgarniach [190] – Przyjaźń książkowa z Mocarskim [193] – Połączenie księgozbiorów [194] – Oprawa i introligatorzy [194] – Inwentarz księgozbioru [205] – Cimelia i inne druki [208] – Charakterystyka księgozbioru [208] – Stare druki [209] – Egzemplarze z dedykacjami autorskimi [214] – Druki towarzystw bibliofilskich [218] – Książki z XIX w., sprzed epoki Młodej Polski [221] – Książki z okresu Młodej Polski [223] – Poezja z dawnych epok [225] – Książka literacka 20-lecia międzywojennego [228] – Liryka ze znanych oficyn [228] – Poezja z innych oficyn [233] – Poezja awangardy [235] – Sztuki teatralne [241] – Proza [244] – Pamiętniki, eseistyka [252] – Literatura obca [253] – Sztuki plastyczne [260] – Publikacje ogólne [260] – Malarstwo polskie [261] – Sztuka awangardy [263] – Grafika i rysunek [265] – Teki graficzne [265] – Inne dziedziny sztuki [267] – Sztuka obca [269] – Pozostałe piśmiennictwo [273] – Historia [273] – Historia literatury polskiej [276] – Krajoznawstwo [276] – Pomeranica i toruniensia [278] – Druki kaszubskie [280] – Książki o książce [280] – Franciscana [282] – Varia [283] Czasopisma [284] – Wśród członków Towarzystwa Bibliofilów im. J. Lelewela [288] – Zebrania [290] – Zjazdy [293]

OKUPACJA W TORUNIU / 295

Pierwsze dni i miesiące 1939 roku [297] – Pierwsze spotkanie z okupantami [298] – „Uchodźcy” [298] – Siedemnasty września [298] – Powrót żony i córki [299] – Represje i aresztowania [299] – Problemy bytowe [301] – Kontakty z przyjaciółmi i znajomymi [301] – Kolejne okupacyjne lata [302] – Terror [302] – Jadzia w Rozwadach k. Opoczna [304] – Usuwanie języka polskiego [305] – Eksmisja [306] – Wyprzedaż [307] – Wniosek o trzecią grupę [308] – Wiedza o wojnie i świecie [309] – Mieszkanie i higiena [311] – Wyżywienie [311] – Zatrudnienie żony [313] – Sublokatorzy [313] – Wygląd miasta [315] – Życie towarzyskie [317] – Udział w życiu kulturalnym [319] – Wyjazdy i spacery [320] – Samotność [321] – Na łonie natury, chwile zapomnienia [321] – Uliczne obrazki [322] – Księgozbiór w niebezpieczeństwie [323] – Nowe książki [329] – Lektury [333] – Książki ze Stadtbücherei [335] – Miejsce malarstwa i rysunku w latach okupacji [337] – Lekcje rysunku [339] – Próby malarskie. Niepowodzenia [339] – Prace malarskie [341] – Rysunki [344] – Pejzaże piórem [348]  

LATA POWOJENNE / 349

Trudne lata [351] – Spotkania i odwiedziny [352] – Spotkanie po latach [354] – Ulica w Toruniu [356] – Cukiernie i kawiarnie [358] – Sklepy i zaopatrzenie [359] – Pierwsza praca [359] – Dydaktyka w szkołach średnich i inne zajęcia [361] – Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Wilnianie [362] – Praca na Uniwersytecie [364] – Sytuacja polityczna [367] – Udział w życiu kulturalnym [371] – Wokół spraw malarskich [371] – Działalnośść w ZPAP [371] – Organizacja wystaw [375] – Uczestnictwo w wystawach [376] – Twórcze udręki – [378] – Malarska aktywność [380] – Kompozycje rysunkowe [381] – Reaktywacja Towarzystwa Bibliofilów [386] – Wystawy książkowe [388] – Prelekcje i odczyty [389] – Księgozbiór powojenny [389] – Bezpańskie książki [389] – Zakupy książki antykwarycznej i powojennej [390] – „Inwentarz” księgozbioru i ustawienie księgozbioru [391] – Ekslibris i oprawa [393] – Stare druki [395] – Książki wydane w XIX i XX wieku (do 1945) [399] – Książki wydane w okresie powojennym [404] – Egzemplarze dedykacyjne [405] – Druczki bibliofilskie [407] – Literatura polska do 1945 r. [407] – Literatura polska powojenna [408] – Literatura obca. Przekłady [410] – Historia literatury i krytyka literacka [412] – Sztuka. Prace ogólne [412] – Historia sztuki polskiej [412] – Sztuka obca [415] – Historia [416] – Filozofia [418] – Geografia i krajoznawstwo [418] – Księgoznawstwo [419] – Inne dziedziny wiedzy [419] – Uwagi [420] – Ostatnie lata [421] – Miejsce malarstwa i książki [421] – Wybór lektur [422] – Wystrój mieszkania [423] – Przyjaźnie [424] – Dar książkowy [427] – Książki najbliższe [432] – Ostatnie nabytki [432] – Wyróżnienie [433] – Śmierć i pośmiertne wystawy [433]

KOŃCOWE UWAGI / 435

O bibliotece [435] – Kierunki gromadzenia [439] – Przewaga książki literackiej [439] – Publikacje dotyczące Polski [440] – Dominacja bieżącej produkcji wydawniczej [440] – Książka niepiękna [441] – Custos bibliothecae [442] – Lektury [443] – Brak śladów lektury [447] – „Sobie i przyjaciołom” [448] – Przywiązanie do książki [450] – „Ukochane książeczki” [451] – Inne kolekcje [452] – Ekslibrisy [452] – Grafika, malarstwo, rysunek [453] – Franciscana [455] – Ceramika ludowa [457] – Tkaniny [459] – Zbiory filatelistyczne [459] – Numizmatyka [460] – Kolekcja lasek i inne zbiory [460] – O malarstwie [463] – [469]

BIBLIOGRAFIA / 473

Źródła [473] – Prace malarskie Eugeniusza Przybyła [473] – Katalogi wystaw, z pracami Eugeniusza Przybyła (w porządku chronologicznym) [474] – Publikacje Eugeniusza Przybyła [475] – Publikacje o Eugeniuszu Przybyle [476] – Literatura przedmiotu (wybór) [476]

SPIS ILUSTRACJI / 481

INDEKS OSÓB / 491

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum