• Home
  • Historia nowożytna
  • Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Janusz Małłek

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3265-3
Publication year:
2014
Pages number:
288
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

twarda

Janusz Małłek

Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku

Kategoria produktu:

Książka traktuje o dziejach Prus, które w wyniku wojny trzynastoletniej (1454-1466) między zakonem krzyżackim a Polską, na mocy traktatu pokojowego zawartego w Toruniu (1466) podzielono na dwie części. Pomorze Gdańskie, odtąd nazywane Prusami Królewskimi lub Prusami Polskimi, wraz z Warmią przypadło Polsce, natomiast pozostałe ziemie pruskie (tzw. Prusy Krzyżackie) pozostały pod panowaniem Zakonu. Kolejna wojna Polski z zakonem krzyżackim (1519-1521) zakończyła się pokojem w Krakowie (1525), który przewidywał sekularyzację państwa zakonnego w Prusach i utworzenie tam świeckiego księstwa – Prus Książęcych. Prusy Królewskie i Prusy Książęce w XVI i XVII wieku były jednak nadal w jakimś stopniu owymi „dwiema częściami” dawnej całości. Prawie wszystkie studia publikowane w tym tomie bezpośrednio lub pośrednio traktują o procesie „schodzenia się” czy też „rozchodzenia się” tych części. W XVI stuleciu przebieg i tempo tego procesu były warunkowane przez trzy stałe elementy  - Prusy Książęce, Prusy Królewskie i całą Polskę, w XVII wieku doszedł czwarty – Brandenburgia. Stąd w książce znalazły się także studia omawiające proces „zrastania się” – bo on ostatecznie przeważył – zarówno Prus Królewskich z Rzeczpospolitą Polską, jak i Prus Książęcych z Brandenburgią. 

Przedmowa / 7

Przedmowa do II wydania / 11

Wykaz częściej stosowanych skrótów / 13

Powstanie poczucia krajowej odrębności w Prusach i jej rozwój w XV i XVI wieku / 15

Prusy Królewskie a Prusy Krzyżackie, a potem Prusy Książęce w XV i XVI wieku. Izolacja czy gospodarcze i polityczne zbliżenie? / 27

Hołd pruski 1525 roku. Ostateczna likwidacja zakonu krzyżackiego w Prusach / 43

Polityka Prus Książęcych wobec Polski za czasów księcia Albrechta / 53

Prusy Książęce, Polska i Rzesza w czasach księcia Albrechta / 71

Stany Prus Królewskich a Rzeczpospolita Polska w latach 1526–1660 / 87

Prusy Królewskie a państwo prusko-brandenburskie w latach 1525–1772 / 107

Prawo chełmińskie w Prusach Krzyżackich (1466–1525) i Prusach Książęcych (1525–1620) / 125

Ostatnie stadium reformy monetarnej w Prusach Królewskich i Książęcych (1530–1531) / 149

Polityka celna Prus Królewskich i Prus Książęcych w latach 1525–1548 / 181

Wspólna obrona Prus Królewskich i Prus Książęcych na wypadek obcej agresji w latach 1525–1548 / 197

Reformacja w Prusach Książęcych / 209

Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 219

Prusy Książęce a reformacja w Polsce / 229

Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI wieku / 241

Jan Kochanowski w Królewcu / 253

Nota bibliograficzna / 265

Indeks osobowy / 269

Indeks geograficzny / 283

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum