Szymon Olszaniec

Prefektura "praetorio" Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3250-9
Publication year:
2014
Pages number:
323
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Szymon Olszaniec

Prefektura "praetorio" Italii, Illyrikum i Afryki (312-425 n.e)

Kategoria produktu:

Prefektura praetorio Italii, Illyrikum i Afryki to jedna z kilku wielkich jednostek administracyjnych, na jakie podzielone było Cesarstwo Rzymskie w IV–VI wieku. Niniejsza praca koncentruje się na kwestiach związanych z procesem powstawania tej prefektury i jej zasięgiem terytorialnym, miejscem prefekta w hierarchii administracyjnej imperium, relacjach pomiędzy nim a dworem cesarskim oraz strukturze officium. Omówiono w niej także kompetencje prefektów w zakresie bezpieczeństwa publicznego, finansów i roli PPO Italii jako wykonawców cesarskiej polityki względem miast, a także relacji pomiędzy prefektami a niższymi rangą członkami administracji (wikariusze, namiestnicy).

Wstęp / 9
Część I. Powstanie urzędu PPO Italii i jego struktura

Rozdział 1. 
Arkadiusz Charyzjusz i Liber de officio praefecti praetorio. PPO w czasach cesarza Dioklecjana / 15

Rozdział 2.
Reformy Konstantyna Wielkiego w dziedzinie PPO / 19

Rozdział 3.
Insygnia PPO Italii / 40

Rozdział 4.
Miejsce PPO Italii w hierarchii administracyjnej cesarstwa: podział wertykalny – ranga społeczna  i tytulatura / 43

Rozdział 5.
Przywileje i obowiązki PPO Italii / 55

Rozdział 6.
Zakres terytorialny prefektury / 59
6.1. Italia / 60
6.2. Afryka / 68
6.3. Illyricum / 69
6.4. Kwestia podziałów Illyricum / 71
6.4.1. Pierwszy podział Illyricum na Wschodnie i Zachodnie / 72
6.4.2. Losy Illyricum w latach 379/380–395 / 74
6.4.3. Ostateczny podział / 78
6.4.4. Kiedy przed rokiem 379 istniała odrębna prefektura illiryjska? / 79

Rozdział 7. PPO a dwór cesarski. Siedziba PPO Italii / 83

Rozdział 8. Struktura urzędu / 90

Część II. Kompetencje i zakres władzy prefekta praetorio Italii

Rozdział 1.
Prefekt Italii a kwestie prawne, sądownicze i bezpieczeństwa publicznego / 107
1.1. Rola PPO Italii w procesie kreowania prawa / 107
1.2. PPO Italii jako sędzia / 114
1.3. PPO Italii a porządek publiczny / 118
1.4. PPO Italii i gromadzenie informacji dla cesarza / 124
1.5. PPO Italii a cursus publicus / 126
1.5.1. Warunki użycia cursu publicus / 134
1.5.2. Nadzór nad wydawaniem evectiones / 139
1.5.3. Kwestie awansowania personelu poczty / 140
1.5.4. Problemy utrzymania poczty państwowej / 140

Rozdział 2. 
Prefekt i podatki. Kwestie fiskalne w polityce PPO Italii / 145
2.1. Podatki w naturze / 145
2.1.1. Nowy system: iugatio-capitatio / 145
2.1.2. Rola prefekta w szacowaniu podatków / 148
2.1.3. Personel odpowiedzialny za pobór – susceptores / 152
2.1.4. Problemy terminologiczne – exactores / 157
2.1.5. Nadzór nad poborem podatków / 164
2.1.6. Zwolnienia z płacenia podatków / 165
2.1.7. Pobór annony / 167
2.1.8. Annona militaria / 170
2.1.9. Canon urbis Romae i kwestia zaopatrzenia Rzymu / 173
2.2. Podatki w pieniądzu / 187
2.2.1. Collatio lustralis / 188
2.2.2. Aurum coronarium / 190
2.2.3. Gleba senatoria / 190
2.2.4. Aurum tironicum / 191
2.2.5. Superindicta / 192
2.2.6. Spory kompetencyjne – rola palatyni / 195
2.2.7. Podatki kleru chrześcijańskiego / 198
2.2.8. Podsumowanie / 199
2.3. Munera / 200
2.3.1. Przywrócenie kuriom dekurionów bądź ich potomków, którzy uciekli od wypełniania munera poprzez pełnienie militia / 203
2.3.2. Wypełnianie munera / 203
2.3.3. Wyłączenia z munera / 208
2.3.3.1. Senatorowie / 208
2.3.3.2. Majątki res privata / 211
2.3.3.3. Kościół / 212
2.3.3.4. Corporati / 214
2.3.3.5. Officiales dworscy i służący w administracji prowincjonalnej / 215
2.4. Interesy skarbu / 217
2.4.1. Dary cesarskie / 230

Rozdział 3. 
PPO Italii jako realizator cesarskiej polityki w stosunku do miast: kurie i corpora / 234
3.1. Dekurionowie i kurie miejskie / 234
3.1.1. Implementacja kurii / 234
3.1.1.1. Ograniczenia dotyczące karier kuriałów w administracji centralnej / 236
3.1.1.2. Ograniczenia dotyczące służby w administracji prowincjonalnej / 241
3.1.1.3. Ograniczenia w dostępie do militia armata / 243
3.1.1.4. Ograniczenia w możliwościach awansu do stanu senatorskiego / 244
3.1.1.5. Ograniczenia możliwości zaliczenia do stanu duchownego / 247
3.1.1.6. Ograniczenia w przechodzeniu do miejskich collegia i corpora / 249
3.1.2. Majątki miast i majątki świątyń pogańskich / 252
3.1.3. Prefekt i elity miejskie / 254
3.2. Corpora / 263

Zakończenie, czyli jeszcze raz o miejscu PPO Italii w strukturze administracyjnej cesarstwa / 275
Lista ustaw skierowanych do PPO Italii do r. 425 / 281

Bibliografia / 293
Summary / 309
Indeks / 315

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum