• Home
  • Historia i współczesność UMK
  • Głosy na temat... Wypowiedzi profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw

Dominika Wojtasińska

Głosy na temat... Wypowiedzi profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3309-4
Publication year:
2015
Pages number:
402
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Dominika Wojtasińska

Głosy na temat... Wypowiedzi profesorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na podstawie Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw

Kategoria produktu:

Na 2015 rok przypadły dwie rocznice istnienia instytucji ważnych dla regionu kujawsko-pomorskiego: siedemdziesięciolecie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i osiemdziesięciolecie Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Ścieżki naukowców i dziennikarzy przecinały się w ciągu tych dziesięcioleci wielokrotnie, a owocem spotkań są audycje zachowane w Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia PiK. Jubileusze wiążą się z sięganiem pamięcią do przeszłości. Chcąc podkreślić ten historyczny rys, zdecydowałam się wybrać audycje z profesorami, którzy już odeszli. Nagrane wspomnienia to głosy na różne tematy. Profesorowie opowiadają o początkach tworzenia uniwersytetu w Toruniu, o pierwszych krokach w świecie nauki i późniejszych sukcesach, wileńskich i lwowskich korzeniach, swoich mistrzach oraz różnych życiowych doświadczeniach, które ich ukształtowały. Zależało mi na tym, by pokazać nie tylko dzieje UMK i poważnych pracowników naukowych, ale przede wszystkim ludzi – ich emocje, naukową pasję, charaktery ujawniające się w opowiadanych historiach. Ludzi, którzy dla nauki i idei tworzenia nowej uczelni poświęcili większość swojego życia, pokonując wiele przeciwności i wykazując się siłą charakteru. Ich wypowiedzi dotyczą spraw zarówno poważnych, jak i błahych, trudnych i zabawnych, ale zawsze są głosami „na temat”.

Słowo wstępu / 7

I. Archiwum Dokumentów Fonicznych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw / 11

II. Biogramy profesorów UMK / 16

III. Głosy na temat / 46
1. Powstanie i rozwój Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / 46
1.1. Od trudnych początków do sukcesów / 54
1.2. U źródeł – kresowe korzenie / 92
2. Życie, praca i pasja – codzienność naukowca / 107
3. Wobec historii / 277
4. Copernicana / 322
5. Podróże po świecie i w czasie – we wspomnieniach / 331
6. Spotkania i inspiracje / 343
7. Profesor – radiowcem? / 368
8. Z uśmiechem / 374
9. Na zakończenie / 382

Bibliografia / 385
Spis fotografii / 389
Indeks osób / 393

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum