Violetta Wróblewska (red.)

Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3188-5
Publication year:
2015
Pages number:
256
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Paralele: Folklor - Literatura - Kultura
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Violetta Wróblewska (red.)

Kultura studencka. Z badań folklorystycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Kategoria produktu:

KULTURA STUDENCKA. Z BADAŃ FOLKLORYSTYCZNYCH NA UNIWERSYTECIE MIKOŁAJA KOPERNIKA to monograficzny zbiór artykułów, w których podjęto analizę różnorodnych zjawisk związanych ze zwyczajami, przekonaniami i zachowaniami osób przynależnych do środowiska studentów. Materiałem badawczym, na którym rozpatrzono szeroko rozumiane elementy kultury studenckiej, są dane pozyskane w trakcie badań terenowych na UMK w Toruniu, w latach 2010–2014. Ważnym punktem odniesienia okazał się również Internet, współcześnie stanowiący nową płaszczyznę kształtowania się obyczajowości i nieoficjalnych działań żaków. Z tego też powodu obok artykułów podejmujących temat oswajania przez studentów przestrzeni realnej, np. za sprawą napisów na ławkach, graffiti czy ogłoszeń, w tomie znajdują się prace przedstawiające życie studenckie w sieci, utrwalone w demotywatorach, anegdotach czy dowcipach. Niebagatelną rolę w nakreśleniu obrazu kultury studenckiej odgrywa język żakowski, stereotypy na temat przedstawicieli różnych kierunków studiów, jak również przesądy, czyli magiczne sposoby zaliczania egzaminów. Dopełnieniem obrazu żakowskiego życia są zabawy – klubowe oraz juwenaliowe, o czym również mowa w monografii. Całość rozważań została osadzona w kontekście historycznym, w związku z czym zyskujemy w miarę pełny obraz nieoficjalnej kultury studenckiej, traktowanej jako typ kultury środowiskowej o specyficznym folklorze, języku, obyczajowości i obrzędowości. Ponieważ życie akademickie wygląda w wielu ośrodkach bardzo podobnie, można opisane w niniejszej monografii informacje uznać za reprezentatywne dla polskiej rzeczywistości.

Violetta Wróblewska, Czy warto badać kulturę studencką na UMK? Wprowadzenie / 9

Iwona Murawska, Z dziejów kultury (na) UMK w Toruniu / 23

Elwira Wilczyńska, Folklor studencki – charakterystyka zjawiska/ 41

Tomasz Dalasiński, Inskrypcje studenckie w przestrzeni akademickiej w perspektywie teorii znaków istnienia / 59

Anna Kmieć, Oswajanie przestrzeni uniwersyteckiej przez studentów. Analiza zjawiska na wybranych przykładach / 71

Aleksandra Stolarczyk, „Konsultant miał rzymskie wakacje, a rycerz zawalczył notę” – kilka uwag o gwarze studenckiej / 89

Agnieszka Straburzyńska-Glaner, Stereotypowy obraz studentów UMK. Historia w obrazkach / 101

Roksana Sitniewska, „Człowiek, który potrafi odnaleźć sens w czymś, co sensu w ogóle nie ma”, czyli stereotyp studenta filologii polskiej / 125

Olga Zadurska, Magiczne sposoby zaliczenia egzaminu – rzecz o przesądach toruńskich studentów / 141

Agnieszka Gnatowska, Anegdoty jako integralna część kultury studenckiej / 161

Małgorzata Kowalska, Wspomnienia i anegdoty absolwentów UMK jako świadectwa codzienności / 183

Bartłomiej Oleszek, Juwenalia jako kompleks performansów ludycznych / 205

Zofia Spandowska, Hubert Bąk, Toruńskie kluby oczami studentów / 235

Spis fotografii / 253

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum