Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3403-9
Publication year:
2015
Pages number:
220
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Antologia polskiej myśli politycznej
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Grzegorz Radomski, Michał Strzelecki, Witold Wojdyło, Małgorzata Zamojska (red.)

Antologia polskiej myśli politycznej okresu dwudziestolecia międzywojennego

Kategoria produktu:

Poprzednie Antologie dotyczyły I Rzeczypospolitej, okresu zaborów oraz myśli politycznej po 1989 r., obecna obejmuje okres dwudziestolecia międzywojennego. Naszą – redaktorów – intencją było zapewnienie czytelnikowi możliwości bezpośredniego obcowania ze źródłem. Każde omówienie zawiera bowiem – nawet niezamierzoną – interpretację. Niezależnie od tego współcześnie możemy dostrzec powrót do części idei powstałych w okresie międzywojennym. Dajemy więc odbiorcy możliwość odpowiedzi na pytanie, czy mamy do czynienia z epigonami, czy z twórczymi kontynuatorami dawnych koncepcji. Wśród tekstów reprezentatywnych znalazły się zatem także te nieznane, a wartościowe, sięgnęliśmy do publicystyki mniej znanych reprezentantów oraz grup marginalnych jak anarchiści czy synarchiści. Zdecydowaliśmy się na przyjęcie układu według nurtów politycznych. Z kolei w obrębie każdego z nurtów zastosowano kryterium chronologiczne. Dzięki temu możliwe było zasygnalizowanie kierunków ewolucji opinii i trendów np. w odniesieniu do instytucji państwa. Zbiór nasz adresujemy do szerokiego grona odbiorców: studentów, pracowników nauki, a także wszystkich osób zainteresowanych ideami politycznymi.

WSTĘP / 9

KONSERWATYŚCI
S. Estreicher, Istota konserwatyzmu / 17
Sz. Dzierzgowski, Król źródłem władz / 19
S. Cat-Mackiewicz, Zachowawczość . / 34
W. L. Jaworski, Myśli o ustroju państwowym / 37
P. Dunin-Borkowski, Konserwatyzm a idea elity rządzącej / 39
A. M. Bocheński, Warunki likwidacji B.B.W.R. / 47

PIŁSUDCZYCY
I. Matuszewski, Próby syntez / 51
J. Jędrzejewicz, Józef Piłsudski / 53
J. Husarski, Nakaz czynu majowego / 55
J. Ostrowski, Kontury idei państwowej / 57
Deklaracja ideowo-polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego / 59
Niesygnowany, Wartość wychowawcza Legionów / 67
B. Miedziński, Na przełęczy, Inicjatywa, Organizacja państwa a organizacja narodu / 68

NARODOWA DEMOKRACJA
T. Gluziński, Mniejszości narodowe a państwo / 73
M. Holder-Eggerowa, Kobieta a samorząd / 81
Deklaracja ideowa Młodzieży Wszechpolskiej uchwalona na III-cim Kongresie w Warszawie w listopadzie 1925 r. / 87
J. Giertych, O program polityki kresowej / 89
R. Dmowski, Czem są Żydzi / 96
R. Dmowski, Nacjonalizm a żydzi / 99
R. Rybarski, Naród a gospodarstwo / 103
Polska na zakręcie. Streszczenie przemówienia red. St. Sachy, Zjazd przedstawicieli Pracy Narodowej na wsi. Przebieg – Referaty – Uchwały / 108

CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA
S. Adamski, Zasady i dążenia Narodowego Stronnictwa Pracy / 117
A. Szymański, Państwo i społeczeństwo / 122
Rewizja konstytucji marcowej i postulaty katolickie (to wyraz osobistych zapatrywań grupy katolików niepodpisanych) / 126
Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji / 131
Przebudowa ustroju społecznego na podstawie encykliki „Quadragesimo Anno” / 135
List pasterski Episkopatu Polski / 137
J. Kobyliński, Istota i geneza państwa totalnego / 139
I. Czuma, Wolność narodu w państwie / 143

RUCH LUDOWY
Deklaracja i program Polskiego Stronnictwa Ludowego uchwalony przez kongres delegatów PSL dnia 1 czerwca 1919 r. w Krakowie / 147
Odezwa klubu parlamentarnego PSL Piast w sprawie wypełniania przez ludowców obowiązków obywatelskich / 154
J. Kuncewicz, Samorząd jako element przyszłej łączności państwowej, Państwo a organizacje jego obywateli, Rola fermentów społecznych / 157
S. Miłkowski, Agraryzm jako forma przebudowy ustroju społecznego / 161

POLSCY SOCJALIŚCI
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony na XVII Kongresie / 171
B. Siwik, Państwo a społeczność narodowa / 172
Z. Kisielewski, Kultura a proletariat / 177
M. Niedziałkowski, Teorja i praktyka socjalizmu wobec nowych zagadnień / 179
B. Siwik, W walce o prawdę / 192
Program Polskiej Partii Socjalistycznej uchwalony przez XXIV Kongres / 195
Z. Gross, Człowiek i wolność. Wstęp do filozofii socjalizmu / 195

ANARCHIŚCI I SYNARCHIŚCI
E. Abramowski, Zasady respubliki kooperatywnej / 203
A. S., Federalizm w praktyce organizacji anarchistycznej / 205
M. B., Pomoc wzajemna a walka klas. Tezy do referatu w rocznicę śmierci Piotra Kropotkina / 208
W. H., Bezrobocie a anarchizm / 211
Niesygnowany, Synarchja w ustroju politycznym Polski / 215

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum