Krzysztof Krzemiński, Rafał Beszterda, Krzysztof Pilarz, Jan Perszon, Artur Szymczyk, Michał Klukowski, Karolina Olszewska, Mariusz Finkielsztein, Grzegorz Wiończyk (red.)

Człowiek - istota religijna. Tom 1. Religijność w ujęciu teologicznym

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3415-2
Publication year:
2014
Pages number:
140
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Człowiek - istota religijna
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Krzysztof Krzemiński, Rafał Beszterda, Krzysztof Pilarz, Jan Perszon, Artur Szymczyk, Michał Klukowski, Karolina Olszewska, Mariusz Finkielsztein, Grzegorz Wiończyk (red.)

Człowiek - istota religijna. Tom 1. Religijność w ujęciu teologicznym

Kategoria produktu:

Niniejsze studium otwiera cykl interdyscyplinarnych badań nad tajemnicą człowieka. Podjęcie interdyscyplinarnego dyskursu nad człowiekiem jako istotą religijną przez profesorów, doktorantów i studentów, zainicjowane w środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy licznym udziale przedstawicieli innych ośrodków akademickich, jest w jakiejś mierze próbą odczytania bogactwa, jakie uosabia człowiek religijny. Dysputa moderowana przez teologów, etnologów, antropologów i historyków jest propozycją wymiany myśli szerokiego gremium, które za „przedmiot” refleksji wybrało właśnie człowieka. Pierwsza odsłona tej refleksji pochyla się nad człowiekiem rozumianym jako istota religijna.

Zgromadzony materiał naukowy zostaje przedstawiony w trzech tomach, które stanowią grupy tematyczne. Dyskurs otwiera teologiczne ujęcie religijności oraz jego biblijny fundament.

Wykaz skrótów / 7

Rozdział 1
Człowiek w perspektywie interdyscyplinarnej – wprowadzenie/ 9

Rozdział 2
Dyskurs teologii i etnologii z perspektywy chrześcijańskiej/ 23

Rozdział 3
Homo religiosus Mircei Eliadego a współczesna teologia fundamentalna/ 35

Rozdział 4

Charyzmaty nadzwyczajne w pierwszych gminach chrześcijańskich  na podstawie 1 Kor 12 i 14 i ich nowe wylanie w Kościele powszechnym  po Soborze Watykańskim II/ 49

Rozdział 5
Istota religijności w świetle Listu św. Jakuba (1,26–27)/ 67

Rozdział 6
Fałszywy prorok w greckiej tradycji biblijnej/ 83

Rozdział 7
Religious boredom: od grzechu acedii do „śmierci boga”/ 105

Rozdział 8
Religijny gatunek. O ewolucji sacrum i ofiary/ 119

Noty o autorach/ 137

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum