• Home
  • Filozofia
  • Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski (red.)

Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3451-0
Publication year:
2015
Pages number:
867
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

81,20 zł

miękka

Piotr Domeracki, Adam Grzeliński, Ryszard Wiśniewski (red.)

Filozofia - Etyka - Ekologia. Profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze

Kategoria produktu:

[…] redaktorom udała się rzecz dość rzadka w tego typu publikacjach, mianowicie stworzyli imponujących rozmiarów księgę  pamiątkową, która jednak, poza walorami okolicznościowymi, charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym i zawiera sporo oryginalnych, wartościowych treści, z konieczności prezentowanych w krótkich formach, co jednak nie obniża ich rangi teoretycznej. Ponadto […] udało się w tej publikacji zgromadzić bardzo liczne, a jednocześnie reprezentatywne grono najwybitniejszych polskich  filozofów, którzy ofiarowali profesorowi Tyburskiemu swoje cenne teksty, co czyni tę książkę tym bardziej wartościową i spowoduje, jak można przypuszczać, że jeszcze po wielu latach będzie się do niej sięgało jako o źródła oryginalnych i bardzo ciekawych przemyśleń.

Prof. dr hab. Jarosław Rolewski

Wstęp / 11

Gratulacje – laudacje – dyplomy

Wdzięczność / 27

PIOTR DOMERACKI
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Bernard Tyburski – sylwetka i dorobek naukowy / 29

Teksty ofiarowane

Część pierwsza: Filozofia: ujęcia historyczne, personalne, problemowe i systematyczne

CZESŁAW GŁOMBIK
Jeszcze o wczesnych lekturach filozoficznych Martina Heideggera / 59

STANISŁAW BORZYM
Jozef Kremer i Henryk Struve / 77

MAREK JĘDRASZEWSKI
Oświecenie i konieczność nowej racjonalności / 85

ANTONI SIEMIANOWSKI
Nowożytne myślenie o człowieku w kulturze zachodnioeuropejskiej / 99

TADEUSZ GADACZ
Społeczeństwo i spotkanie u Georga Simmla i Martina Bubera / 125

STANISŁAW JEDYNAK
Filozofia wychowania Adama Zieleńczyka  / 137

STANISŁAW JANECZEK
W związku z jubileuszem 250-lecia KEN. Uwagi z zakresu historii kultury intelektualnej  / 145

WITOLD WOJDYŁO
Ideologia wychowania narodowego w myśli politycznej Narodowej Demokracji  / 159

MAREK N. JAKUBOWSKI
Problem jedności teorii i praktyki w „polskim heglizmie”  /  173

MIECZYSŁAW JAGŁOWSKI
W kręgu saudade i sebastianizmu. O imaginarium portugalskiej filozofii   / 183

DARIUSZ PAKALSKI
Funkcje władzy sądzenia w filozofii spekulatywnej i praktycznej  / 205

ZDZISŁAW PAWLAK
Recepcja filozofii neoscholastycznej w Polsce  /219

DARIUSZ BARBASZYŃSKI
Filozofia czyli aksjologia? Kilka uwag o światopoglądowych uwarunkowaniach refleksji Sergiusza Hessena  /233

ALEKSANDRA DERRA
Czy nauka i technologia nie lubią kobiet, czyli o interwencjach feministycznej filozofii nauki. Studium przypadkow Barbary McClintock i Rosalind Franklin  / 247

ANITA PACHOLIK-ŻUROMSKA
Problem samowiedzy w eksternalizmie psychologicznym / 265

MIROSŁAW ŻELAZNY
Czym jest muzyka  / 277

TADEUSZ KOBIERZYCKI
Cisza dźwiękow i dźwięki ciszy. U podstaw reistycznej ontologii muzyki  / 289

TOMASZ BOCHAT
Turystyka jako narzędzie alternacji osobowości  /309

STEFAN KONSTAŃCZAK
Czy istnieje toruńska szkoła filozoficzna? Recepcja myśli Tadeusza Czeżowskiego i Henryka Elzenberga w powojennej filozofii polskiej  /323

Część druga: Etyka: problemy, stanowiska, komentarze

JÓZEF LIPIEC
Aksjologia miłości  / 343

BARBARA A. MARKIEWICZ
O życzliwości / 359

HALINA PROMIEŃSKA
Postęp naukowo-cywilizacyjny jako źródło cierpień?  /371

JOLANTA ŻELAZNA
Podwójna etyka Spinozy?  / 383

ANNA LATAWIEC
Rożne odsłony szczęścia  /399

ANNA DRABAREK
Co starożytni Grecy głosili na temat szczęścia /409

CZESŁAWA PIECUCH
Wielkość człowieka w czasie marnym /419

EWA PODREZ
Cnoty i nie-cnoty – wokół kompromisu / 433

LESŁAW HOSTYŃSKI
W stronę konsumpcyjnej absolutyzacji wolności  / 443

KRZYSZTOF STACHEWICZ
Uwagi o względnej doniosłości Efektu Lucyfera dla etyki filozoficznej i filozofii zła  / 461

EWA STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO
Relatywizm etyczny a nihilizm  / 471

HELENA CIĄŻELA
Wokoł biologii, ekonomii i moralności. Miejsce Thomasa Roberta Malthusa w historii etyki  / 491

MAREK REMBIERZ
Refleksja moralna nad odpowiedzialnością filozofa w XX wieku /501

WOJCIECH ZIELIŃSKI
Uwagi o praktycznej potrzebie filozofii praktycznej  / 517

TOMASZ KUPŚ
Amoralizm sacrum? Wybrane paradoksy religijnego uzasadnienia moralności  / 531

MARCIN JARANOWSKI
O dobru bez uprzedzeń. Esej z elementami etyki przekonań  /543

MARCIN KANIA
O przyjaźni. Na podstawie Henryka Elzenberga Kłopotu z istnieniem  / 557

ZDZISŁAW WICHŁACZ
Między postem a karnawałem, czyli cenzura w stanie pobudzenia /567

Część trzecia: Ekologia: zagadnienia ekofilozofii, ekoetyki, sozologii i bioetyki

JÓZEF M. DOŁĘGA
Z metateoretycznych zagadnień sozologii systemowej  / 577

ZDZISŁAWA PIĄTEK
Aksjologiczny wymiar nowej filozofii środowiskowej  /597

ZBIGNIEW HULL
Język ekofilozofii  / 621

JÓZEF JAROŃ
Suicydologia – od Emila Durkheima do Brunona Hołysta / 641

IGNACY S. FIUT
„Człowiek ekologiczny” a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego /659

ANDRZEJ PAPUZIŃSKI
Teoretyczny status filozofii zrównoważonego rozwoju  / 679

ARTUR PAWŁOWSKI
Przyszłość rozwoju zrównoważonego  /693

JAN WAWRZYNIAK
The Deep Utilitarian Factor in Environmental Policy / 705

DANUTA ŚLĘCZEK-CZAKON
Spor o antropocentryzm w etyce środowiskowej – uwarunkowania, konsekwencje dla teorii i praktyki dobrego życia  / 727

PIOTR DOMERACKI
Antropologie alternatywne i alterhumanistyczne kontrdyskursy z nieustającym odniesieniem do antyhumanistycznej ekoantropologii Johna N. Graya / 743

BARBARA GRABOWSKA
Jeremy Bentham – nowe spojrzenie na problem okrucieństwa wobec zwierząt  /769

MARCIN LEŹNICKI
Genetyczne modyfikacje roślin – argumenty za i przeciw (ujęcie porządkujące)  .......781

RYSZARD WIŚNIEWSKI
Aksjologia ekologii  /793

Varia – Memorabilia et Gratiarum Actiones

JÓZEF M. DOŁĘGA
Słowo o Profesorze Włodzimierzu Tyburskim  /809

ZDZISŁAWA PIĄTEK
Rozłożysta lipa  / 811

ZBIGNIEW HULL
Zaczęło się od książki  /813

ANDRZEJ PAPUZIŃSKI
Europejczyk /815

STANISŁAW JANECZEK
Wspomnienie o przyzwoitym Człowieku /819

HALINA PROMIEŃSKA
Kilka refleksji, wspomnień i życzeń dla Jubilata  /821

ANDRZEJ WACHOWIAK
Czas nieutracony /825

TADEUSZ KOBIERZYCKI
Ja etyczne i ja egzystencjalne – autonomia i wolność (Spotkanie z myślą Profesora Włodzimierza Tyburskiego) /829

ZDZISŁAW PAWLAK
Było to prawie czternaście lat temu  / 835

STEFAN KONSTAŃCZAK
Toruńskie impresje  /843

HELENA CIĄŻELA
Życzenia  /847

DANUTA ŚLĘCZEK-CZAKON
O Profesorze Włodzimierzu Tyburskim zaledwie kilka ciepłych zdań, choć zasługuje na więcej /849

LUCJAN PAWŁOWSKI
Moje refleksje na temat wkładu Profesora Włodzimierza Tyburskiego do rozwoju teorii zrownoważonego rozwoju  /851

ANONIM
O rodzajach schorzeń moralnych (przeł. Marcin T. Zdrenka)  /853 

Informacja o reprintach zamieszczonych w Księdze  / 861
Summary  / 863

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum