Beata Bilicka (red.)

Katecheta i katechizowany w sieci

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3307-0
Publication year:
2015
Pages number:
204
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Beata Bilicka (red.)

Katecheta i katechizowany w sieci

Kategoria produktu:

Dla opisu i zrozumienia przemian, jakim podlegają współczesne media prasowe, kluczowymi słowami są: globalizacja, cyfryzacja, cyberprzestrzeń, konwergencja i dywergencja. To bez wątpienia rewolucja, jaka w ciągu ostatnich lat dokonuje się w sferze rekonfiguracji komunikacji (powstanie i rozwój prasy masowej, radio, telewizji, łączności satelitarnej, komputerów, Internetu i sieci globalnej). Efekty komputeryzacji, miniaturyzacji, digitalizacji, hybrydyzacji oraz mobilności są widoczne nie tylko w sferach życia społecznego (społeczeństwo mediatyzowane, informacyjne, sieciowe), ale i w obszarach postaw ludzkich. Człowiek coraz bardziej doświadcza otaczającego świata, jak i siebie samego, za pomocą wielokanałowych mediów – miejsce Face-to-Face zajmuje Interface-to-Interface. W tym obszarze mieści się unikatowa edukacyjna praca zbiorowa pod redakcją dr hab. Beaty Bilickiej, „Katecheta i katechizowany w sieci. […] bezsprzecznym walorem recenzowanej książki jest rzetelność badawcza Autorów, samodzielne podejście do omawianych zagadnień, komunikatywny i poprawny język połączony z precyzją wypowiedzi. To wszystko sprawia, że Czytelnik otrzymuje wyjątkowe przesłanie interdyscyplinarne, dotyczące tak istotnego zagadnienia, jakim jest rewolucyjna zmiana paradygmatu w obszarze komunikacji społecznej oraz cyfrowego przekazu katechetycznego.

Z recenzji ks. prof. dr. hab. Wojciecha Cichosza

Wykaz skrótów  / 9

Beata Bilicka
Słowo wstępne  / 11

Karol Springmann
Cyberprzestrzeń wyzwaniem dla katechety  / 15

Marcin Idzikowski
Realizacja zadań katechezy na wybranych internetowych stronach katolickich  / 53

Beata Bilicka
ePortfolio i WebQuest w szkolnym nauczaniu religii  / 87

Adam Kordek
Zastosowanie iPada jako podręcznika do nauki religii  / 113

Marta Hankiewicz
Katechizm dla „cyfrowych tubylców” / 145

Adam Kordek
Platforma edukacyjna Apple w szkolnym nauczaniu religii  / 163

Noty o autorach  / 201
Summary / 203

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum