Barbara Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja (red.)

Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3461-9
Publication year:
2015
Pages number:
316
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska, Marek Jeziński, Magdalena Mateja (red.)

Zawód: dziennikarz. Między misją a profesją

Prawo prasowe definiuje dziennikarzy jako osoby zajmujące się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostające w stosunku pracy z redakcją albo zajmujące się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji. Jednocześnie ustawa z 1984 roku jasno określa zadania i obowiązki stawiane przed profesją dziennikarską, do których należy m.in. „służba społeczeństwu i państwu” (czyli poświęcenie się im i działalność podporządkowaną ich dobru i interesowi).

Dziennikarstwo przez wiele dziesiątków lat było sposobem zarabiania pieniędzy, ale także swoistym stylem życia i powołaniem. Z różnych kierunków płyną jednak opinie, że czasy misyjnego dziennikarstwa dawno minęły. Współczesny dziennikarz powinien umiejętnie i szybko docierać do faktów oraz dysponować taką techniką pisania, aby informacje zebrane i wybrane były dla odbiorcy strawą łatwą do przyswojenia. Ryszard Kapuściński przyznał: „Żadne koncerny, żadne fabryki samochodów czy ropa naftowa nie przynoszą takich zysków jak handel informacją. To dziś najbardziej dochodowy biznes”. Coraz trudniej pogodzić misję, służbę, społeczne powinności dziennikarza z warunkiem rentowności medium, które go zatrudnia.

Tytuł, którym opatrzono niniejszy tom, odzwierciedla napięcie między sferą posłannictwa, wciąż oczekiwanego od dziennikarzy, a stricte zawodowymi standardami (one też zresztą podlegają dynamicznym zmianom). Niniejszą książką wpisujemy się w potrzebę wszechstronnej analizy profesji dziennikarskiej. Świadomi faktu, że do istotnych przeobrażeń mediów masowych w Polsce doszło po 1989 roku, interesujący nas temat rozpatrywaliśmy w możliwie szerokim przedziale czasowym. Czytelnikom oferujemy opracowania dotyczące polskiego środowiska dziennikarskiego, jednak równie ważne wydały się opisy doświadczeń dziennikarzy zatrudnianych przez media zagraniczne i prezentacje rozwiązań obowiązujących poza naszym krajem.

Wstęp /7

I. DZIENNIKARSTWO - ZAWÓD

LUCYNA SZOT
Dziennikarstwo jako zawód inteligencki / 17

BARTOSZ ODOROWICZ
Reporter wojenny w operacji Iraqi Freedom – bezstronny obserwator czy narzędzie? / 41

ŁUKASZ WOJTKOWSKI
Media masowe a polityczna rzeczywistość medialna / 62

ŁUKASZ GONIAK
Dziennikarz: sprawozdawca, kreator czy deformator? O zjawisku deformacji obrazu rzeczywistości w mediach masowych z perspektywy teoretycznej / 76

MAGDALENA KOZAKIEWICZ
Sposób relacjonowania kampanii prezydenckiej2010 astandardy etyczne i zawodowe dziennikarzy / 98

LIDIA POKRZYCKA
Edukacja przyszłych dziennikarzy – teoria i praktyka / 120

RAFAŁ POLAK
Plany zawodowe studentów dziennikarstwa / 133

II. DZIENNIKARSTWO - MISJA

MAGDALENA MATEJA
Felietonista: zawodowiec z powołaniem / 159

IZABELLA STARZEC-KOSOWSKA
Telewizyjne dziennikarstwo muzyczne – wyzwania i problemy / 180

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ
Media obywatelskie dla trzeciego sektora, czyli jak to robią w Elblągu / 207

MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ
Rozwój mediów obywatelskich w Polsce / 230

IWONA LEONOWICZ-BUKAŁA
Dziennikarstwo obywatelskie a rola mediów w demokracji / 251

ŁUKASZ BARTOSIK
Tabloidyzacja polskiej prasy. Przejawy i konsekwencje / 272

Bibliografia

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum