• Home
  • Literaturoznawstwo
  • Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia

Marzenna Cyzman

Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia

Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3430-5
Publication year:
2015
Pages number:
424
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Marzenna Cyzman

Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia

Kategoria produktu:

Książka Nieznośna płynność rzeczy. Dyskurs, retoryka, interpretacja jest monografią oryginalnego i inspirującego projektu austriackiego filozofa Josefa Mitterera. W jego koncepcji, zwanej nie-dualizującym sposobem mówienia,  nie zakłada się dystynkcji między przedmiotem a jego opisem. Książka stanowi ambitny interdyscyplinarny projekt, w którym wskazuje się złożoność tej propozycji i jej wartość dla badań humanistycznych.
Nie-dualizująca filozofia jest ujęta nie tylko w kontekście radykalnego konstruktywizmu, z którym Mitterer jest najczęściej kojarzony, ale również w kontekście neopragmatyzmu Richarda Rorty’ego i Stanleya Fisha, stylów myślowych Ludwika Flecka, projektu nowej retoryki Chaima Perelmana i koncepcji dyskursów Michela Foucaulta.
Autorka wskazuje, że nie-dualizująca retoryka jest sensowną alternatywą wobec retoryki tradycyjnej. Funkcjonalizuje ją także w obszarze badań literaturoznawczych jako interesującą propozycję nie-dualizującego modelu interpretacji.
Nieznośna płynność rzeczy przynosi również istotne uzupełnienie i rozwinięcie lapidarnych, a często także niejasnych, sformułowań Mitterera. Dzięki temu sama koncepcja nie-dualizującego sposobu mówienia staje się bardziej spójna i w większym stopniu podatna na zastosowania w naukach humanistycznych.

Książka doktor Marzenny Cyzman to jedna z bardziej ambitnych teoretycznie i oryginalnych filozoficznie rozpraw w obszarze badań literaturoznawczych. Jest to zarazem pierwsza polska inspirująca i autorsko zaprojektowana monografia problemu nie-dualizującego sposobu mówienia. Mam ogromną nadzieję, że dzięki rozprawie doktor Marzenny Cyzman projekt Josefa Mitterera przestanie być wreszcie odczytywany w Polsce jako absurdalna wizja świata redukowanego do opisów. Stanie się on w zamian użytecznym narzędziem stosowania interpretacji oraz technik dyskursywnych wykluczających dominację i uniemożliwiających  uzurpowanie sobie nienależnych pozycji w debatach, zarówno akademickich, jak i publicznych.

Z recenzji dr hab. Ewy Bińczyk

Wstęp. Kilka opisów so far / 11
Założenia i cele badawcze / 11
Zasadnicza trudność w badaniach projektu Mitterera. Czytelnik jako „przybysz z zewnątrz” / 30

CZĘŚĆ I. W stronę retoryki

Rozdział 1
Wobec dyskursu dualizującego. Upiorne widmo dowolności / 41
Prawda i przemoc / 47
Dowolność, przygodność, przypadkowość… / 61

Rozdział 2
Jak uciec przed płynnością rzeczy, czyli nie-dualizujący podręcznik dualizującej retoryki / 81
Z filozofii retoryka / 81
Retoryczne nihil novi? /  96

Rozdział 3
Wobec dyskursu nie-dualizującego. Bardzo krótki kurs nie-dualizowania / 117

Co robi nie-dualista w sytuacji sporu? Negocjuje? Deliberuje? Milczy? / 117
I had a non-dualizing dream… / 131
Dodatek. Dualizujące chwyty retoryczne Mitterera / 150

CZĘŚĆ II. W stronę interpretacji

Rozdział 1
Ucieczka od tekstu? Rorty’ego anty-dualistyczne, Mitterera nie-dualizujące, czyli o (różnym?) przełamywaniu dualizmów w interpretowaniu / 159
Interpretacja „od” tekstu. Nie-dualizujący model interpretacji / 159
Po tamtej stronie interpretacji. Rorty’ego przełamywanie dualizmu / 165

Rozdział 2
Nie pytajcie o tekst, pytajcie o interpretację. (Jeszcze) dualizujące zmagania z (nie)dualizującą interpretacją / 187
Czy na ćwiczeniach profesora Mitterera jest tekst? / 187
Tertium datur. Obiekt jako proces / 201
Dodatek. Łańcuchy deskrypcji/interpretacji / 220

Rozdział 3
Od interpretacji retoryki do retoryki interpretacji. Literaturoznawstwo jako technika argumentacji / 227
Spór „w ramach” słownika. Przypadek Rozłączenia Słowackiego / 227
Spór „o” słownik. Przypadek Murzynka Bambo Tuwima / 260
What the difference does it make? Koncepcje bez konsekwencji? / 281
Dodatek. Literaturoznawcze konsekwencje / 290

CZĘŚĆ III. W stronę konstruktywizmów

Rozdział 1
Nie-dualizująca filozofia Mitterera a radykalny konstruktywizm / 303
Kontekstualizacje myśli Mitterera / 303
Radykalny konstruktywizm: jedna nazwa, wiele znaczeń / 308
O radykalnym konstruktywizmie Glasersfelda i biokonstruktywizmie Maturany / 319

Rozdział 2
Różnice pozornie radykalne? Mitterera krytyka radykalnego konstruktywizmu / 339
Mitterera radykalna krytyka biologicznego konstruktywizmu Maturany / 339
Mitterera dystans względem Glasersfelda / 349
Różnice pozornie radykalne? Wybrane głosy o Mitterera krytyce radykalnego konstruktywizmu / 352
A jednak (tylko) konstruktywista ze względu na założenia? / 358

Zakończenie. Kilka opisów from now on / 363
Rezultaty i perspektywy badawcze / 363
Nowy wspanialszy (?) świat nie-dualizmu / 367
From now on. Zmiana (tymczasem po raz ostatni) / 384

Bibliografia / 385
Indeks osób / 417

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum