Marlena Jabłońska (red.)

Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3488-6
Publication year:
2015
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Series:
Biblioteka Zarządcy Dokumentacji
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Marlena Jabłońska (red.)

Archiwa bieżące. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne rozwiązania

Kategoria produktu:

Seria Biblioteka Zarządcy Dokumentacji powstała jako forma wymiany myśli naukowej na bardzo aktualny problem, jakim jest współczesna biurowość.

W publikacjach niniejszej serii chcemy zmienić dotychczasową wąską optykę postrzegania biurowości jako głównego „producenta” dokumentacji, sięgającą XIX wieku, na nowoczesną, w której biurowość odgrywa inne bardzo ważne role: zarządcy informacją urzędową, wskaźnika sprawności i skuteczności podmiotu, narzędzia budowania jego wizerunku, także marketingowego.

Biblioteka Zarządcy Dokumentacji jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych kwestiami funkcjonowania współczesnej biurowości, a zwłaszcza do badaczy zgłębiających tajniki biurowości tradycyjnej i nowoczesnej, zainteresowanych kierunkami ich zmian pod wpływem nowoczesnych technologii oraz przemian społecznych.

Chcielibyśmy, aby po książki z naszej serii sięgali archiwiści zaangażowani na stanowiskach związanych z kształtowaniem narastającego zasobu, na których – z racji kontrolowania i uzgadniania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji dot. archiwów zakładowych i składnic akt – ważna i niezbędna jest wiedza o funkcjonowaniu współczesnej biurowości. Życzylibyśmy sobie, aby do naszych publikacji zaglądali archiwiści w instytucjach pełniących funkcję koordynatorów kancelaryjnych, czerpiąc z nich wiedzę użyteczną na co dzień.

Mamy nadzieję, że z naszych opracowań będą też korzystać urzędnicy w poszukiwaniu praktycznych porad, zwłaszcza ci spośród nich, którzy sprawują kontrolę nad czynnościami kancelaryjnymi lub są zobowiązani do przygotowania instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt lub instrukcji o organizacji i funkcjonowaniu archiwów bieżących.

Chcielibyśmy, aby z poszczególnych tomów Biblioteki skorzystali także pracownicy firm komputerowych specjalizujących się w opracowaniu programów do elektronicznego zarządzania dokumentacją w instytucji i sięgali po informacje o podstawowych zadaniach biurowości (kancelarii) w instytucji, obiegu dokumentacji nie tylko elektronicznej oraz o zadaniach i roli archiwum zakładowego lub składnicy akt na etapie przechowywania dokumentów.

Pomysłodawca serii
Halina Robótka

Wstęp / 5

Robert Degen
Archiwa bieżące. Pojęcie i systematyzacja / 11

Katarzyna Pepłowska
Archiwa bieżące w świetle prawa / 35

Wanda K. Roman
Funkcje archiwum bieżącego / 57

Dorota Drzewiecka
Środki ewidencyjno-informacyjne w archiwach bieżących / 75

Marlena Jabłońska
Relacje w archiwum bieżącym / 99

Magdalena Niedźwiedzka
Archiwa bieżące w internecie / 117

Paulina Bunkowska
Nowoczesne technologie w działalności szkoleniowej archiwum bieżącego / 135

Paulina Bunkowska, Bożena Kierzkowska
Działalność dokumentacyjna w pracy Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / 155

Spis rysunków / 179 
Spis zawartości płyty CD / 183
Spis tomów serii Biblioteka Zarządcy Dokumentacji / 185

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum