• Home
  • Chemia
  • Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3526-5
Publication year:
2016
Pages number:
224
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

28,00 zł

miękka

Przemysław Kosobucki, Bogusław Buszewski (red.)

Fizykochemiczne metody analizy w chemii środowiska. Część II: Ćwiczenia laboratoryjne z ochrony wód i gleb

Kategoria produktu:

Skrypt po raz pierwszy został wydany w 2003 roku. Od tego czasu pracownia „Podstaw ochrony wód i gleb” oraz „Ochrony i odnowy wód i gleb” znacząco poszerzyła zakres proponowanych zajęć dydaktycznych. Drugie, uzupełnione wydanie skryptu zawiera opisy 23 zadań/ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących problematyki ochrony wód i gleb przed zanieczyszczeniami i odnowy/uzdatniania głównie wód. Skrypt został wzbogacony o 20 procedur analitycznych koniecznych do wykonania proponowanych zadań wraz z elementami walidacji wyników. Przeznaczony jest dla studentów specjalności „chemia środowiska”, studiujących na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Skrypt może zostać również wykorzystany w kształceniu na kierunkach pokrewnych, np. „ochrona środowiska”, „zarządzanie środowiskiem”.

Skrypt został napisany przez pracowników Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii UMK. Od wielu lat są oni cenionymi dydaktykami i naukowcami mającymi znaczny dorobek naukowy oraz praktyczny w zakresie przedstawionych treści nauczania.

Wstęp / 7

Ćwiczenie 1 – Oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego / 9

Ćwiczenie 2 – Fizykochemiczna kontrola oczyszczania ścieków na złożach obrotowych / 13

Ćwiczenie 3 – Test toksyczności / 17

Ćwiczenie 4 – Sorpcja metali ciężkich na osadzie czynnym nadmiernym / 21

Ćwiczenie 5 – Usuwanie barwy ścieków / 26

Ćwiczenie 6 – Koagulacja w przepływie / 31

Ćwiczenie 7 – Usuwanie z wód związków żelaza i manganu metodą fizykochemiczną / 35

Ćwiczenie 8 – Dezynfekcja wody – chlorowanie do punktu przełamania / 39

Ćwiczenie 9 – Oczyszczanie gleb metodą chemiczno-biologiczną / 47

Ćwiczenie 10 – Wpływ kwaśnych opadów na gleby i wody podziemne / 55

Ćwiczenie 11 – Neutralizacja ścieków obciążonych metalami ciężkimi / 60

Ćwiczenie 12 – Określenie zasobności gleb w składniki bioprzyswajalne / 64

Ćwiczenie 13 – Termiczne zmiękczanie oraz dekarbonizacja wody / 71

Ćwiczenie 14 – Ocena stabilności wody i odkwaszanie / 75

Ćwiczenie 15 – Odgazowanie wody metodami fizycznymi i chemicznymi / 79

Ćwiczenie 16 – Odkrzemianie wód powierzchniowych / 83

Ćwiczenie 17 – Kinetyka adsorpcji ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych / 86

Ćwiczenie 18 – Izoterma adsorpcji ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych / 93

Ćwiczenie 19 – Adsorpcja ksenobiotyków ze ścieków na adsorbentach naturalnych w warunkach dynamicznych / 100

Ćwiczenie 20 – Fluorkowanie i defluorkowanie wód konsumpcyjnych / 108

Ćwiczenie 21 – Wyznaczanie właściwości buforowych gleb / 111

Ćwiczenie 22 – Oznaczanie w glebie zawartości kwasów fulwowych i huminowych / 114

Ćwiczenie 23 – Bilans materii organicznej / 118

Procedura I – Oznaczanie odczynu / 122

Procedura II – Oznaczanie potencjału redox / 127

Procedura III – Oznaczanie barwy wód i ścieków / 129

Procedura IV – Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu – BZT / 132

Procedura V – Oznaczanie tlenu rozpuszczonego Winklera / 139

Procedura VI – Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu – ChZT / 142

Procedura VII – Oznaczanie ogólnego węgla organicznego (OWO) w wodach i ściekach / 147

Procedura VIII – Oznaczanie zawartości związków azotu / 151

Procedura IX – Oznaczanie zawartości związków chromu / 164

Procedura X – Oznaczanie zawartości związków fosforu / 167

Procedura XI – Oznaczanie zawartości związków manganu / 171

Procedura XII – Oznaczanie twardości ogólnej, zawartości wapnia oraz magnezu / 174

Procedura XIV – Oznaczanie zasadowości / 185Procedura XIII – Oznaczanie zawartości związków żelaza / 180

Procedura XV – Oznaczanie zawartości metali ciężkich za pomocą ASA / 188

Procedura XVI – Oznaczanie zawartości ditlenku węgla / 197

Procedura XVII – Oznaczanie zawartości chlorków / 207

Procedura XVIII – Oznaczanie zawartości fluorków / 210

Procedura XIX – Oznaczanie zawartości krzemionki / 212

Procedura XX – Walidacja wyników / 215

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum