Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Redirect to ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3529-6
Publication year:
2015
Pages number:
332
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Series:
Bliski Wschód w procesie przemian
Publisher:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Agnieszka Bryc, Michał Dahl, Magdalena Lewicka (red.)

Bliski Wschód w procesie przemian. The Middle East in a process of change. 1

Marek M. Dziekan
Wprowadzenie / 9
Introduction / 13

BLISKI WSCHÓD W POLITYCE MIĘDZYNARODOWEJ
THE MIDDLE EAST ON INTERNATIONAL POLITICS

David Jervis
Change to the Past: The Obama Administration and the Middle East/ 19
Powrót do przeszłości: administracja Obamy i Bliski Wschód / 19

Marcin Krzyżanowski
Iran jako kluczowy czynnik redefiniujący sytuację na Bliskim Wschodzie – perspektywa geopolityczna / 37
Iranas the key factor redefining the situation in theMiddle East – geopolitical perspective / 37

Michał Alagierski
Polityka zagraniczna Turcji wobec przystąpienia Republiki Cypru  do Unii Europejskiej / 55
Turkish foreign policy towards the participation or the Republicof Cyprusin the European Union / 55

Michał Dahl
Polityka zagraniczna Indii i Turcji pod rządami Narendry Modiego i Ahmeta Davutoğlu – podobieństwa, różnice, perspektywy rozwoju relacji bilateralnych / 79
Foreign policy of IndiaandTurkeyunder Narendra Modi and Ahmet Davutoğlu – similarities, differences and perspectives of bilateral relations’ development / 79

Karol Wasilewski
„Moralna polityka zagraniczna” Republiki Turcji pod rządami Partii Sprawiedliwości i Rozwoju / 115
„The moral foreign policy” of theRepublicof Turkeyunder the Justice and Development Party / 115

Marcin Szydzisz
Stosunki izraelsko-palestyńskie: stagnacja czy nowe otwarcie / 145
Israeli-Palestinian relations: stagnation or new opening? / 145

Agata Nowakowska
Współpraca gospodarcza między Polską a państwami Bliskiego Wschodu / 161
Economic cooperation betweenPolandand the Middle Eastern countries / 161

ZAGROŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO
THREATS AND SECURITY

Haneen Abudayeh
Islamic State and reshaping the Middle East: war on terrorism / 175
Państwo Islamskie i przemiany na Bliskim Wschodzie: wojna z terroryzmem / 175

Katarzyna Domagała
The Citizens of Kosovo andBosnia and Herzegovinain the ranks of Islamic State / 193
Obywatele Kosowa i Bośni i Hercegowiny w szeregach Państwa Islamskiego / 193

Davut Han Aslan
The New Middle East: An Unstable Region and Its Implications forTurkey/ 207
Nowy Bliski Wschód – niestabilny region i jego implikacje dla Turcji / 207

Michał Hyra
Działalność Arabii Saudyjskiej w obliczu irańskiego zagrożenia / 223
Activities of Saudi Arabiain the face of Iranian threat / 223

Przemysław Osiewicz
Analiza porównawcza stanowisk Rady Współpracy Zatoki Perskiej i poszczególnych państw członkowskich wobec konfliktu w Syrii / 243
The Gulf Cooperation Council and ItsMemberStateson the Syrian Conflict: A Comparative Analysis of Official Positions / 243

Piotr Lotarski
Wojsko Polskie w misjach i operacjach pokojowych na Bliskim Wschodzie. Doświadczenia. Stan obecny. Perspektywy / 265
Polish Army in missions and peace operations in theMiddle East. Experience, current state, prospects / 265

Anna Bartnik
Demograficzne wyzwania Izraela – źródła i implikacje / 279
Demografic challenges of Israel – sources and implications / 279

Daniela Folwarczna
Sytuacja mniejszości etniczno-religijnych we współczesnym Iraku / 297
The Situation of Ethnic-Religious Minorities in ContemporaryIraq / 297

No reviews

At the moment there is no reviews for this book. You can write your own!!!

Write review

Write your own review

Captcha

Produkty Powiązane

Show all

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

If you are interested in receiving news from Wydawnictwo Naukowe UMK, please subscribe to our newsletter.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum